Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "muhammed mutevelli essa'ravi"

Imetak i nafaka: Nafaka prihoda i nafaka netrošenja

TREĆE POGLAVLJE IMETAK l NAFAKA U ovom poglavlju ćemo nešto opširnije govoriti o imetku i nafaci, jer su ljudi u uvjerenju, kako smo to već kazali, da je nafaka koncentrisana u imetku i ničemu drugome i da onaj ko nema imetka, nema ni nafake, a to nije tačno. U prethodnom poglavlju smo pojasnili

Tajne i koristi dove: Koje je značenje dove?

U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog Nakon zahvale Allahu Uzvišenom i salavata na našeg prval<a, Allahovog Poslanika, sal- lallahu 'alejhi ve sellem, molim Allaha Sve­višnjega da ova knjiga, kao novo izdanje u nizu izdanja moje biblioteke, bude jedan ko­rak na putu upute i svjetlost koja će obasja­vati stazu vjerovanja. U svemu tome,

Nafaka: Uloga nauke u ugodnostima života

Sve stvari koje su neophodne za život čovjeka Uzvišeni Allah je stvorio na ovoj planeti. Nauka je u stanju samo da čovjeku obezbijedi ugodnosti i raskoš života, a nije u stanju da mu obezbijedi te neophodne stvari. I ne samo to, već nauka u svim vidovima opskrbe na ovome svijetu

Nafaka potrebe i nafaka vremena

UGLOVI NAFAKE SU MEĐUSOBNO JEDNAKI Dužnost čovjeka je da pitanje nafake posmatra iz više uglova, koje će tada, rečeno matematičkim jezikom, naći je­dnakima. Potrebno je takoder da ima u vidu ključ sticanja nafake, a to je usavršavanje i upotpunjenje posla. Ukoliko se ljudi klone poslovanja sa nekim čovjekom, mora da im on

Sedam izreka šejha Ša'ravija VIDEO

Šejh Muhammed Mutevelli eš-Ša'ravi se ubraja u jednog od najvećih islamskih učenjaka XX stoljeća. Bio je cijenjeni profesor u Egiptu i Saudijskoj Arabiji. Kratko je bio i ministar vakufa Egipta. Nakon ovoga se posvetio pisanju islamskih djela te držanju iznimno posjećenih predavanja. Njegov poseban doprinos je u oblasti da've i

Mudžize Poslanika, a.s, sa životinjama: Deva, hijena, gušter, vrabac

Ahmed bilježi predanje od Ja'la b. Murre es-Sekafija, r.a.: "Dok smo s Poslanikom, s. a. v. s., bili na putu, prošli smo pored deve koju su vlasnici koristili za navodnjavanje. Deva, kad ugleda Poslanika, s.a.v.s., pusti žestok glas. Poslanik, s.a.v.s., tada zastade i upita: 'Ko je vlasnik ove deve?' Njen

Poslanikove, a.s, mudžize sa biljkama i životinjama

* Jedan beduin tražio je od Poslanika, s.a.v.s., da mu pokaže čudo koje će dokazati da je on Božiji poslanik. Poslanik mu se obrati pokazujući na obližnje stablo: 'Kaži tom stablu da ga Poslanik zove!' Beduin pozva stablo, koje se nagnu lijevo-desno, naprijed-nazad... isčupa svoje korijene iz zemlje i priđe.

Top