Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 377)

Da li je dozvoljeno čupanje i modeliranje obrva?

Među pretjerivanja pri uljepšavanju koja su u islamu zabranjena spada i en-nems, što označava čupanje dlaka iz obrva da bi se poravnale ili da bi ih se na poseban način oblikovalo. Muhammed - alejhi's-selam - prokleo je i žene koje to čine i one koje se podvrgavaju takvom tretmanu

Prednost farzi-ajna nad farzi-kifajom

Kao što su farzovi, nedvojbeno, na većem stupnju nego nafile, tako se i sami farzovi, međusobno, razlikuju. Nesumnjivo je da je farzi-ajn ispred farzi-kifaje. Za farzi-kifaje može se naći onaj ko ga može obaviti, pa da grijeh spadne sa ostalih, dok za farzi-ajn nema zamjene i niko ga ne

Odijevanje zarad hvalisanja i uobraženosti

Opće pravilo kada je riječ o uživanju u tajjibat, lijepim, ugodnim i do­brim stvarima u životu, kao što su hrana, piće i odijevanje, je da u tome ne smije biti pretjerivanja i uobraženosti. Pod pretjerivanjem (el-israf) se podrazumijeva prekoračivanje granica u onome što je halal, dok je ikhtijal, uobraženost

Top