Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 31)

Šta trebate znati o saburu i upornosti?

Nema boljeg izvora iz kojeg mi, kao muslimani, možemo naučiti vrline strpljenja (sabura) i upornosti nego iz života Poslanika a.s.. On je bio uzoran lider čiji su načini ophođenja prema ljudima,događajima u njegovom životu i preprekama na njegovom putu, pokazali krajnji nivo strpljenja. Nigdje u hadisima nije spomenuto da je Poslanik

Poslanikove, a.s., dove: Šta učiti nakon predaje selama?

Božiji Poslanik, a.s., nakon što bi završio sa predajom selama u namazu, tri puta bi proučio istigfar (estagfirullah) (Muslim, Ahmed i Tirmizi). Nakon istigfara učio bi: Allahumme entes-selamu ve minkes-selam, tebarekte ja zel-dželali vel-ikram! (Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi) Buharija, Muslim i Ahmed bilježe predaju u kojoj se kaže da bi

Odgoji sebe – odgojit ćeš ummet: Strpljivost (sabur)

U lijepu narav koja krasi muslimana ,između ostalog, spada strpljivost i podnošenje nepravde i vrijeđanja na putu svoga vjerovanja u Allaha dž.š. i u svakodnevnom životu. Strpljivost ili sabur je podnošenje životne neprijatnosti i neugodnosti, te ne padanje u strah i nemir prilikom nesreće ili iskušenja. Uzvišeni Allah dž.š kaže: "TI IZDRŽI KAO ŠTO

Pojava propadanja zemlje kao predznak Sudnjeg dana

Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Pred sami kraj ovog ummeta, pojavit će se ulegnuće, deformacija i sklizavost zemlje.’ Aiša, radijallahu anhu upita: ‘O Allahov Poslaniče, zar ćemo biti uništeni a među nama će biti dobrih Allahovih robova?’ Poslanik, sallallahu

Pojava izazovno obučenih osoba kao predznak Sudnjeg dana

Od predznaka Sudnjeg dana jeste izlazak žena iz šerijatskih okvira, oblačenjem odjeće koja ne pokriva njihova stidna mjesta, njihovo pokazivanje svojih ukrasa, kosa i svega što je obavezno da se pokrije. U hadisu Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

Brini se o svojim, a ne tuđim mahanama…

komunikacija

''Blago onom ko se bavi svojim, a ne tuđim mahanama, dijeli višak svoga imetka, pazi da ne priča bespotrebno, te oživljava sunnet i ne zamjenjuje ga novotarijama.''  Ove riječi kao hadis Poslanika, a.s., bilježe Dejlemi, Bezzar i Bejheki od Enesa b. Malika, a Ebu Nuajm ga prenosi od Huseina b. Alija,

Žena u Islamu – žena prvi musliman

Žena u islamu? Žena prvi šehid u Islamu? El-Buhari, rahimehullah., zabilježio je sljedeće Aišino, r.a., predanje: „Prvo što je od Objave počeo dobijati Allahov Poslanik, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Što god bi sanjao, obistinilo bi se jasno kao zora. Zatim mu se omilila samoća, i odlazio je u pećinu Hira,

Poučna priča: Strpljivost, odlika vjernika!

Bila je poput mladog mjeseca, razdragana i vesela ta osamnaestogodišnjakinja. Živjela je sa ocem, majkom i dvojicom braće negdje daleko, odvojeno gdje ljudi dolaze samo za bajrame u posjetu i nikada više, nikada. Kuća joj je bila ona starinska, mala od čerpića. Jedva su nekako preživljavali ali na njihovim licima

Top