Pouke iz sure Jusuf: Kako se nositi sa tugom?

Kada Jusufova braća po drugi put nisu uspjela da svoga mlađeg brata dovedu kući- prvi put  Jusufa, a drugi put Benjamina nakon posjete Egiptu-...

Kako uspostaviti islamsku vlast umjesto islamsku državu

Piše: Asifa Kurejši-Landes Počevši od Pakistana godine 1947, jedan broj zemalja u savremenom svijetu za sebe je počeo da tvrdi da predstavljaju „islamske države“. Ova...

Duša bez hrane

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha pa je On učinio da sam sebe zaborave; to su pravi...

Učenje Kur'ana: Imamo li izgovor?

Kako bi naredbe i zabrane spomenute u Kur'anu nešto značile u našim životima, najprije moramo ispuniti prvu naredbu, dakle, učiti ili slušati učenje Časnog...

Ko su sadikuni/iskreni

Sadik je osoba koja se nikako ne odvaja od istine i pravednosti. Termin sadik je izveden od korijena riječi sidk i podrazumijeva intenzivnost radnje...

Tako je govorio Hasan el-Basri: O odnosu prema drugima

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Hoće li ljudi i zbog čega drugog biti bačeni na noseve u Vatru kao zbog plodova...

Ustrajnost na Pravom putu

Allah, dž.š., na dva mjesta u Kur,anu naređuje Svom Poslaniku, s.a.v.s., da bude ustrajan na pravom putu, putu islama. U suri Hud, Allah,dž.š., kaže: ,,Ti...

Muderrisova hutba: Život u berzahu

El-hajatu el-berzahijje  Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je El-hajatu el-berzahijje – Život u Berzahu. Na zadatu temu inša-Allah govorim kroz ajete, hadise...

Odlika vjernika: „Oni koji o povjerenim emanetima i obavezama brigu brinu“

Jedna od odlika vjernika koji će postići ono što žele jeste i doslijednost u čuvanju emaneta. Uzvišeni Gospodar kaže: „I koji o povjerenim emanetima...

Kur'an treba razumijeti i živjeti

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Naučite Kur'an, učite ga i podučavajte druge Kur'anu.“ (Tirmizi) Prvi korak u učenju Kur'ana jeste naučiti kur'ansko pismo. Prenosi se...