Za djecu i omladinu

Dječiji magazin Nuhova lađa je odlično pomagalo u nastavi islamske vjeronauke

Dječiji magazin „Nuhova lađa“ namijenjen je za djecu osnovnoškolskog uzrasta, roditelje koji imaju ambicije da rade sa svojom djecom, kao i vjeroučitelje i vjeroučiteljice, imame, mualime i ostale profesije koje se bave sa islamskim odgojem djece.

U ovom tekstu vam prikazujemo kako jedan od brojeva dječijeg magazina Nuhova lađa je povezan sa nastavnim jedinicama iz islamske vjeronauke. Neki vjeroučitelji su već upoznati sa magazinom i koriste se njime. Da ovaj tekst ne bude isuviše dug za čitanje, a njime želimo poentirati jednu stvar: da je ovaj magazin odličan izbor za nastavnike vjeronauke i da će im dodatno poboljšati njih rad s učenicima, ograničili smo se na spominjanje samo jednog broja – četvrtog i na koji način je on povezan sa nastavnim jedinicama islamske vjeronauke. Svaki od brojeva dječijeg magazina je povezan sa nekoliko nastavnih jedinica islamske vjeronauke, a postoji mogućnost da će se u budućnosti i ciljano obrađivati određena nastavna jedinica.

Navesti ćemo sadržaj četvrtog broja dječijeg magazina „Nuhova lađa“ i napisati s kojim nastavnim gradivom je povezano (selektirali smo izbor koji je itekako i duži):

– Pet dnevnih namaza – u ovoj lekciji pregledno je napisan broj rekjata za svaki od pet dnevnih namaza, ko je obavezan obavljati namaz, pritvrđeni sunneti, vitr-namaz i hadisi o namazu.  Povezana sa lekcijom iz udžbenika vjeronauke za 7. razred: Pred kraj dana zahvalimo se Allahu, dž.š.

– Allahovo ime el-Melik – detaljno objašnjeno značenje Allahovog imena el-Melik, gdje se spominje u Kur’anu, šta možemo naučiti iz ovog Allahovog imena i slično. Povezana sa lekcijom iz udžbenika vjeronauke za 3. razred: Ja vjerujem u Jednog Boga

– Hud, alejhis-selam – u ovoj lekciji prepričano je kazivanje o Hudu, alejhis-selam, od početka njegovog djelovanja do kazne koja je zahvatila Hudov narod. Uz tekst imaju i ilustracije koje dočaravaju kazivanje (dvorac, suša i oluja) Povezana sa lekcijom iz udžbenika vjeronauke za 3. razred:  Božiji poslanici – učitelji svojih naroda, Hud, alejhis-selam, i njegov narod.

– Tefsir sure el-Felek – vrijednost sure el-Felek i komentar svakog ajeta prilagođen dječijem uzrastu. Povezana sa lekcijom iz udžbenika vjeronauke za 3. razred: Sura el-Felek (Allah je stvorio noć)

– Padeži u arapskom jeziku – kontinuirano kroz svaki broj magazina obrađuje se arapski jezik, u ovom broju pisali smo o padežima. I u svakom broju imamo novih osam riječi, u ovom broju to su nazivi voća. Povezana sa lekcijom iz udžbenika vjeronauke za 2. razred: Allah se brine za svakoga, Ljeto i Jesen. Nazivi voća na arapskom mogu poslužiti u obradi ovih lekcija. Povezana sa lekcijom iz udžbenika vjeronauke za 4. razred: U voćkama su dokazi Allahovog stvaranja.

Iz glavne teme čitajte slijedeće:

-Teritorija Cazinske krajine

– Historija Cazinske krajine

– Dolazak islama u Cazinsku krajinu

– Stari gradovi u Cazinskoj krajini

– Osobine Krajišnika

Ova tema je povezana sa lekcijama iz udžbenika za 9. razred: Bosansko susretanje s islamom, Islam i identitet Bošnjaka i slično.

Posebno je ova lekcija vezana za teritoriju Cazinske krajine: Velika Kladuša, Cazin, Bužim  Bosanska Krupa. Također, ove lekcije mogu biti urnek za ostale gradove Bosne i Hercegovine: način dolaska islama u Bosnu, stare gradove i slično.

Zanimljivosti:

– Krajišnik za kojeg su znali sultani, vladari i Napoleon Bonaparte

– Podzvizd – mjesto gdje je do nogu potučena vojska bana Jelačića

Ove zanimljivosti uče djecu o patriotizmu, hrabrosti i ponosu muslimana.

Vježbanka – u vježbanci se  nalaze zadaci za prethodne lekcije. Ovi zadaci mogu poslužiti za provjeru znanja, kao nastavni listići ili kao testovi za ocjenu. Pet dnevnih namaza: zadatak u tabeli, napisati imena pet dnevnih namaza sa brojem rekjata (razdvajajući sunnete od farzova) i navođenje jednog hadisa o namazu. Allahovo ime el-Melik – pitanja i odgovori. Hud, alejhis-selam, pitanja tipa stavi tačno ili netačno pored tvrdnje, a kod lekcije tefsir sure el-Felek odgovori na pitanja sa DA ili NE. Riječi na arapskom jeziku treba povezati sa slikom voća. Pored toga imamo i pet stranica različitih zadataka o Cazinskoj krajini.

Intervju sa Emel Maati – najmlađa hafiza Kur’ana u Bosni i Hercegovini – može poslužiti kao motivacija za ostalu djecu da uče Kur’an napamet.

Dječiji magazin izlazi kontinuirano 4 puta godišnje i svaki broj ima svoju temu broja! Tema broja zauzima jednu trećinu magazina, a ostale teme obrađujemo kontinuirano. U prethodnim brojevima glavne teme bile su: Voljeni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ramazan – najdraži gost i Putujte po Zemlji. U idućem broju glavna tema je: Kur’an – Allahov govor, a obrađujemo i slijedeće teme: Sabah namaz, Allahovo ime el-Kuddus, Salih, alejhis-selam, Tefsir sure el-Ihlas, Arapski jezik, Palestina i dr. Magazin je lijepo dizajniran u boji, formata B5 sa 52 stranice i sa pristupačnom cijenom od samo 3 KM. Kontakt broj: 060 357 99 25, e-mail: nuhova.arka@gmail.com ili facebok: Nuhova lađa.

akos.ba

Back to top button