Islamske temeZa djecu i omladinu

Budite zahvalni na jednostavnim stvarima

Osoba koja nema briga, koja je sigurna u kući, koja je zdrava daleko više uživa u hrani i piću, a i općenito životu. Jednostavna svakodnevna uživanja imaju svoju slast poput vremena provedenog sa supružnikom ili djecom ili čak objedovanje najjednostavnijih jela. Sretna atmosfera dolazi iz opuštenosti, osjećaja sigurnosti, dobrog zdravlja te čini užitke još većim.

Jednom je jedan čovjek došao do mudraca žaleći se na siromaštvo. Mudrac ga upita: “Da li bi mi prodao svoj vid za 100 hiljada zlatnika?”. Čovjek mu reče ne. Mudrac nastavi: “Da li bi mi prodao svoj sluh za 100 hiljada zlatnika?” Čovjek opet reče ne. Zatim ga je mudrac nastavio ispitivati za ruke, noge, duševno zdravlje i sve ostale dijelove tijela. Svaki odgovor je bio negativan. Mudrac mu onda reče da on procjenjuje svoju vrijednost na nekoliko miliona zlatnika.
Mudrac reče: ”Imaš ogroman dug na svojim plećima, jer te ovo veliko bogatstvo koje posjeduješ čini dužnikom. Kada misliš da iskažeš zahvalnost? Umjesto toga, ti se čak žališ da želiš još više. Tvoj Gospodar zaista prašta i velikodušan je.”

Osoba koja nema briga, koja je sigurna u kući, koja je zdrava daleko više uživa u hrani i piću, a i općenito životu. Jednostavna svakodnevna uživanja imaju svoju slast poput vremena provedenog sa supružnikom ili djecom ili čak objedovanje najjednostavnijih jela. Sretna atmosfera dolazi iz opuštenosti, osjećaja sigurnosti, dobrog zdravlja te čini užitke još većim.
Nasuprot tome, ukoliko neko ima izobilje hrane i pića i bogatstva, ali živi u stalnom strahu, nervozi i stresu, ono šta ta osoba posjeduje ima malu realnu vrijednost. Isto se može reći za osobu koja je pogođena ozbiljnom fizičkom ili mentalnom bolesti.
Zbog toga je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko od vas osvane siguran u svojoj kući, zdrav i posjeduje hranu za taj dan, kao da je njegov čitav dunjaluk. (et-Tirmizi i Ibn Madže)

Velika je blagodat imati dovoljno hrane, odjeće i sklonište te zadovoljiti svoje potrebe. Nema ničeg lošeg u želji da se ima više od toga sve dok se nastoji steći halal sredstvima, jer Allah raspoređuje Svoje blagodati među Svojim stvorenjima kako On hoće. Za neke ljude je puno bolje da budu bogati. Ukoliko im Allah dadne bogatstvo, oni troše dio na siromašne i one u potrebi. Osim toga, oni su ponizni pred Allahom priznajući da im je On sve dao.
Nikada ne bismo smjeli zaboraviti da nam je Allah dao naše zdravlje, naš um, našu hranu i piće, našu djecu, naš dobar izgled, našu snagu, našu vitalnost u mladosti i naš zdrav razum. Mnogi od nas ove stvari uzimaju kao zagarantovane i ne prepoznaju ih kao Allahove darove. Jedino oni čija srca žive u vjeri prepoznaju blagodati u svakodnevnim stvarima. Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je kazao: Allah je zadovoljan robom koji mu nakon jela i pića iskaže zahvalnost. (Muslim)

Mi pokazujemo našu zahvalnost Allahu za sve Njegove blagdodati kada Ga veličamo. Da li je to mala stvar biti zdrav i u snazi? Da li je mala stvar živjeti sigurno uz dovoljno hrane i pića, krovom nad glavom, odjećom i sredstvima za normalan život?
Slavljen neka je Onaj Koji nam je ovo potčinio, mi to sami ne bismo mogli postići i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti! (ez-Zuhruf, 13-14)

Voda koju pijemo, vazduh koji dišemo, uši kojima čujemo, oči koje nam omogućavaju da vidimo, razum kojim prosuđujemo, srca kojima osjećamo, sve su to užici koje nam je Allah podario, bez obzira da li mi to shvatamo ili ne. Trebali bismo biti svjesni ove činjenice, zahvaljivati Allahu i izbjegavati nezahvalnost. Kada pokažemo zahvalnost na Allahovim blagodatima, one postaju veće. Kada smo nezahvalni, onda nas blagodati napuštaju. Allah nam kaže: …i o blagodati Gospodara svoga kazuj! (ed-Duha, 11)
Jedna od najboljih stvari koje nam Allah može podariti jeste zadovoljno srce. Mi smo također neizmjerno počašćeni ukoliko imamo stabilnost u našim životima, harmoniju u našim domovima, i mir u našim srcima.

Autor: Selman el-Auda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezani članci

Back to top button