Vijesti iz zemlje

Dani Vakufa 2023: Okrugli sto o značaji očuvanja autentičnosti bosanskih džamija

 Vakufska direkcija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Upravom za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH i Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka, u okviru manifestacije “Dani vakufa u BiH – 2023” danas je organizirala okrugli sto o temi “Značaj očuvanja autentičnosti bosanskih džamija”.

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović u uvodnom izlaganju podsjetio je na razlike u stilu gradnje bosanskih džamija koje su uslovljene različitostima određenih vremenskih perioda.

„Poznato je da je ono što zovemo stilom izgradnje bosanske džamije prošlo kroz četiri perioda. Period do dolaska Osmanlija, period Osmanlija, period Austro – Ugarske i period socijalizma. Mi ćemo danas vjerovatno konstatovati da postoji i peti period koji se odnosi na obnovu svega onoga što je porušeno tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu“, rekao je dr. Zajimović.

Istakao je da okrugli sto tematizira i nekoliko značajnih pitanja temeljenih na različitim iskustvima.

„Ovom prilikom je važno da definišemo pojam bosanske džamije, potom da odgovorimo na pitanje šta Islamska zajednica treba uraditi na polju zaštite bosanske džamije, šta je sa svim iskustvima koja su se desila u obnovi i ponovnoj izgradnji porušenih džamija, šta je prolazno, a šta stalno u stilu bosanske džamije, te trebamo li ograničiti stilove izgradnje vjerskih objekata ili dopustiti kreativnost projektantima da doprinesu onome što zovemo stilom bosanske džamije“, kazao je Zajimović.

Uz direktora Zajimovića, uvodna izlaganja su održali dr. Ferid Dautović, direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i dr. Dževad Hodžić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku.

O pitanjima koje je spomenuo dr. Zajimović iz različitih naučnih i iskustvenih perspektiva tokom okruglog stola govorili su Faruk Kapidžić, dr. Elvir Duranović, dr. Sumeja Ljevaković Subašić, Mirsad Avdić, dr. Ekrem Tucaković, dr. Aida Idrizbegović, dr. Edin Jahić, dr. Haris Dervišević, dr. Fatima Kadić i dr. Emir Fejzić.

Stručna saradnica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, dr. Sumeja Ljevaković Subašić je istakla kako je realizacija ovog okruglog stola ranije planirana u 2020. godini, pa je prolongirana zbog pandemije koronavirusa.

„Očuvanje autentičnosti bosanskih džamija je izuzetno važno, budući da je tokom ratnih razaranja porušeno mnogo džamija, pa ih je trebalo obnoviti i rekonstruisati. Neke su obnovljene bez čuvanja njihovog izvornog oblika, zbog čega danas postoji mnogo džamija iz 16. i 17. stoljeća koje nisu proglašene nacionalnim spomenicima“, kazala je Ljevaković Subašić.

akos.ba

Povezani članci

Back to top button