Kolumne i intervjui

Da li RS otima zemlju Bošnjaka?

Na području entiteta RS u toku su postupci izlaganja nekretnina i utvrđivanja prava na nepokretnosti. Navedeni postupci se provode u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru RS. Zakonom o premjeru i katastru RS je utvrđena uspostava nove evidencije, odnosno jedinstvene evidencije vlasništva na nekretninama.

Na području entiteta RS u toku su postupci izlaganja nekretnina i utvrđivanja prava na nepokretnosti. Navedeni postupci se provode u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru RS. Zakonom o premjeru i katastru RS je utvrđena uspostava nove evidencije, odnosno jedinstvene evidencije vlasništva na nekretninama.

Jedinstvena evidencija i utvrđivanje prava na nepokretnosti se vrše kroz postupke javnog izlaganja nekretnina. Osnov za utvrđivanja prava na nepokretnosti jeste zemljišna knjiga, katastarski operater, kao i svi zakonom predviđeni dokazi na osnovu kojih se može utvrditi neko stvarno pravo na nepokretnosti.

Postupke javnog izlaganja i utvrđivanja prava na nepokretnosti provode komisije koje imenuje Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove RS. Vakufska direkcija u saradnji sa medžlisima, kontinuirano učestvuje u ovim postupcima u cilju zaštite i adekvatnog upisa vakufske imovine. Svima je poznato da se u proteklim društveno-političkim sistemima nije uredno vodila vlasnička dokumentacija, te je zbog toga važno da se učestvuje u postupcima ovakve vrste kako bi se na adekvatan način mogla zaštiti imovina.

Veoma je važno da svaka osoba koja ima imovinu u RS-u, a nije do sada rađeno izlaganje za tu imovinu, pribavi što više dokumentacije kojom dokazuje vlasništvo, te da uzme aktivno učešće u postupcima izlaganja.

Ko neće biti upisan kao vlasnik?

Izlaganje nekretnina i utvrđivanja prava na nepokretnostima traju na području cijelog entiteta RS. Izlaganja se provode po katastarskim općinama.

Zašto je važno da svaki vlasnik nekretnina ili njegovi nasljednici učestvuju u ovim postupcima? Komisija koja provodi izlaganja i utvrđivanja prava na nepokretnost, prije samog izlaganja, radi pripremne radnje i formiranje privremenog lista nepokretnosti.

Privremeni list nepokretnosti se formira na osnovu katastarske evidencije i na osnovu stanja posljednjeg posjednika. Ovo je posebno izraženo u općinama gdje je rađeno izlaganje posjednika i korisnika u periodu 2010. godine. Sada je to izlaganje Komisiji osnov za formiranje privremenog lista nepokretnosti. Svi oni koji su upisani u zemljišnoj knjizi kao vlasnici, a nisu upisani u katastarskoj evidenciji kao posjednici, neće biti upisani sada kao vlasnici u privremeni list nepokretnosti. Ukoliko se takve osobe ne pojave na izlaganju, Komisija će donijeti Rješenje kojim utvrđuje sadržaj nepokretnosti i vlasništvo na osnovu privremenog lista nepokretnosti.

Osoba koja izostane sa izlaganja smatra se da je saglasna sa tim podacima iz privremenog lista nepokretnosti.

Nakon 15 dana od dana donošenja Rješenja, isto postaje pravosnažno i vezano za sadržaj nepokretnosti i vlasništvo, te se može samo pokrenuti sudski postupak za utvrđivanje vlasništva na spornim nekretninama. Osim navedenog postoji drugi veliki problem koji se pojavljuje, naročito u podrinjskim općinama. Postoje predmeti gdje su određene osobe upisane kao posjednici u katastarskoj evidenciji na određenim nekretninama, ali je u zemljišnoj knjizi na tim nekretninama upisana društvena svojina.

Ukoliko se te osobe ne pojave na izlaganju nekretnina, takva imovina će biti upisana kao imovina RS ili lokalne zajednice. U najmanju ruku ukoliko se pojave predmeti ovakve vrste, osobe trebaju zahtijevati da se upiše uzurpacija i onda takav predmet, odnosno predmet uzurpacije treba da bude proveden po hitnom postupku od strane Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a.

Autor teksta je Huso Salihović, rukovodilac Odjela za pravne poslove u Vakufskoj direkciji, a cijeli članak dostupan je u printanom i digitalnom izdanju IIN Preporod.

(Preporod.info)

Povezani članci

Back to top button