DijasporaU Fokusu

Cilj je da sva bošnjačka djeca u Sandžaku pohađaju nastavu na bosanskom jeziku

- Jasmina Curić, predjsednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, ističe kako je BNV na putu implementacije nastave na maternjem jeziku Bošnjaka u Srbiji uložilo mnoge napore i realizovalo kapitalne projekte

U Sandžaku se 21. februar, Međunarodni dan maternjeg jezika, obelježava​​​​​​​ i kao Dan školstva na bosanskom jeziku. Taj datum Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) u poslednjih sedam godina promoviše u znak sjećanja na događaj iz 2013. godine, kada je u školama u toj regiji, za učenike bošnjačke nacionalnosti, počela da se izvodi kompletna nastava na bosankom jeziku.

Devet godina ranije u Sandžaku je, u Osnovnoj školi “Ibrahim Bakić” u tutinskom selu Ljeskova, održan prvi javni čas bosanskog jezika, nakon zabrane upotrebe bosanskog jezika 1907. godine, javlja Anadolu Agency.

Taj događaj bio je samo najava da će se veoma brzo u Sandžaku bosanski jezik u školama naći kao izborni nastavni predmet, i to samo dok se nastava na maternjem jeziku Bošnjaka u potpunosti ne implementira u školama u Sandžaku.

“U Sandžaku Bošnjaci su dugo vremena bili izloženi asimilaciji i dan-danas se osjećaju posljedice. Naporima BNV radilo se na otklanjanju posljedica asimilacije i naš zadatak je bio da uspostavimo uslove i ambijent u kojima svi mogu bez ikakvih prepreka i smetnji koristiti maternji jezik u ustanovama, na ulici, u školi, medijima i uopšte u životu. Srbija je 2006. godine ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, čime je potvrđeno da je bosanski jezik maternji jezik Bošnjaka i od tada počinje jedno novo poglavlje u ostvarivanju nacionalnih prava, naročito onih koja se tiču korišćenja maternjeg jezika. Svima nama ovaj 21. februar treba biti dobar povod da svi uložimo napor i učinimo nešto u pravcu nesmetanog korišćenja maternjeg bosanskoj jezika, naročito u obrazovanju”, kazala je Curić.

Ona je podsjetila kako nije bilo lako doći do stepena ozbiljnosti na kojem se danas govori o nastavi na bosanskom jeziku u školama u Sandžaku. Curić ističe kako je BNV ka tom cilju uložilo mnoge napore i realizovalo kapitalne projekte.

“Mi se možemo pohvaliti time da je u prošlom periodu realizovano mnogo programa i projektnih aktivnosti koji su dali rezultate i sada kažemo da imamo u školstvu tendenciju rasta broja đaka, oko 17.000 đaka u nastavi na bosanskom jeziku. Možemo se pohvaliti time da imamo više od 200 udžbenika, što autorskih što prevedenih. Izrađeni su standardi i ishodi obrazovanja a radi se na projektu unapređenja kvaliteta obrazovanja. Projekat na koji smo mi posebno ponosni i u kojem smo učestvovali, to je zapravo da smo se stavili na listu retkih naroda koji imaju izrađen riječnik maternjeg jezika, to je Rječnik bosanskog jezika autora Dževada Jahića i nama je bila čast da smo u grupi donatora koji su podržali taj projekat. BNV ima još dosta zadataka ispred sebe, mi nećemo stati dok ne ostvarimo cilj, a to je zapravo da nastava na maternjem jeziku u potpunosti prati nacionalnu strukturu stanovništva, odnosno da sva djeca bošnjačke nacionalnosti pohađaju nastavu na bosanskom maternjem jeziku, svakako nesporeći i pravo svih onih koji ne žele da im se djeca obrazuju na maternjem jeziku to njihovo pravo mogu ostvariti zahtjevom u školama, obrazovno-odgojnim ustanovama i tražiti da im se djeca školuju i obrazuju na nematernjem jeziku. Svjesni smo činjenice da se zapravo kroz obrazovanje formira svijest mladog čovjeka i kroz obrazovanje na maternjem jeziku formira se svijest o nacionalnom identitetu, zapravo izgrađuje se samopouzdanje i samopoštovanje što je zapravo uslov formiranja zdrave ličnosti. Iz tog razloga, mi radimo mnogo na tome da se sva djeca školuju na maternjem jeziku”, rekla je Curić.

U prostorijama BNV u Novom Pazaru, a povodom Dana školstva na bosanskom jeziku, organizovaće se promocija edicije “Interpretacije iz bošnjačke kniževnosti” i konferencija “Stanje i perspektive maternjeg jezika”, na kojoj će govoriti gosti iz Mostara.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button