Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Istaknuti Bošnjaci > Biografije 100 bošnjačkih imama: hfz. Sejid ef. Zenunović (1875-1932)

Biografije 100 bošnjačkih imama: hfz. Sejid ef. Zenunović (1875-1932)

Hafiz Sejjid ef. rođen je u Koraju, na padinama planine Majevice. Osnovno obrazovanje stekao je pred svojim ocem Osma- nom u Korajskoj medresi. Hifz je završio s deset godina, također pred svojim ocem. Kao i njegov otac bio je imam u svom rodnom mjestu, u Atik džamiji. Živio je dosta skromnim životom. Na­kon dvadesetogodišnjeg rada kao imam hafiz, Sejjid ef. preselio je na ahiret 1932. godine u Sarajevu. Iza sebe je ostavio sedmero djece.

Bio je dobar predavač. Tokom ramazana čitao bi džematlijama historiju islama od imama Taberija. Prevodio je, također, i hadiska i fikhska djela i svojim džematlijama ih kazivao. Prevodio je i Kur’an na bosanski jezik. Pošto je bio vrstan kaligraf prepisao bi kur’anske sure na arapskom a ispod bi pisao prijevod. Tražio je najprikladnije riječi koje bi običan narod što bolje razu­mio. Na taj način preveo je 33 kur’anske sure.

Pored prijevoda Kur’ana, svoju vještinu pisanja poezije i ja­snoće misli iskazao je i u pisanju mevluda. Objavjena djela hfz. Zenunovića su: Smrt Muhameda, a.s., Rođenje Muhameda, a.s., Miradž i Ashabi-l-Fil. Neobjavljena djela su Mevludske hikaje, Čudan zeman nastade, prijevod fikhskog djela Multeka, prijevod Kur’ana (ovaj prijevod priredio je Omer Nakičević kojeg je 2002. godine objavio Fakultet islamskih nauka), prijevod Tirmizijinog Šemailu-n-Nebevijj, te brojne pjesme.[1]

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top