Liderstvo i menadžment

Bez gubitka ne bismo bili zahvalni za dobitak!

Moramo proći mnogo toga da bismo shvatili da u životu ne možemo biti inspiriani i pozitivni svaki dan i da je to samo znak da smo umorni od života i neuspjeha koji se u njemu događaju. Ali život tako funkcionira, odmoriš se i pođeš dalje.

Nema čudesne promjene osim one koja je posljedica hiljadu naših uloženih minuta, sati i dana rada na sebi, rada na onome što želimo biti i postati. Štoviše niko nije ni rekao da će nam u životu sve biti lahko. Iako se stvarnost ponekad čini kao da su se svi urotili protiv nas, sve je u njoj isprepleteno na jedan način kojega ne možemo spoznati svoji sadašnjim znanjem, već tek kada malo sazrijemo i počnemo drugačije gledati sebe i svijet oko sebe.

Stvari se mijenjaju kada doneste odluku da nećete dopustiti da život živi vas već da vi živite život. Stvari se mijenjaju kada postanete svijestni da svaki gubitak ima neki smisao i da se svako negativno iskustvo može s vremenom promijeniti u pozitivno. To je ono što nas uči zrelost, to je ono kada pomislimo da nam je život okrenuo leđa, a onda pogledavši na njega iz drugog ugla primjetimo da stvari nisu uvijek onakve kakve se čine.

Stvari se mijenjaju kada na kraju tunela našega bola ipak shvatimo da smo nešto dobili iz njega i da bez osjećaja gubitka nikada ne bismo bili zahvalni za dobitak. Stvari se mijenjaju kada vidimo da se komadi slagalice koji su izgledali kao da nemaju veze jedan s drugim, počinju pronalaziti smisao u zajedničkoj slici, ali tek iz jedne dalje vremenske perspektive, tek iz perspketive koja se zove naša budućnost.

Moramo proći mnogo toga da bismo shvatili da u životu ne možemo biti inspiriani i pozitivni svaki dan i da je to samo znak da smo umorni od života i neuspjeha koji se u njemu događaju. Ali život tako funkcionira, odmoriš se i pođeš dalje. Put je to dugačak koji traje do našeg posljednjeg izdisaja i nikada se ne možemo požaliti dok je još samo ta mogućnst pred nama. No sve je to da bismo naučili cijeniti i biti zahvalni za dan koji je pred nama i sve mogućnosti koje se u njemu nalaze.

Piše: Mario Žuvela

 savjetnikuspjeha.com

Povezani članci

Back to top button