Islamske teme

Allah će vjernicima otvoriti i ona vrata za koja su mislili da za njih nema ključa

Milostivi Allahu, molimo Te Tvojim imenom El-Fettah, otvori nam kapije Tvoje milosti i oprosta, učini nas ključevima dobra, a katancima zla, otvori nam kapije halal nafake, otkloni od nas svaku tugu i nevolju, a na Sudnjem danu, nama i našim najmilijima, otvori svih osam kapija Dženneta.

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jedno od Allahovih lijepih imena je El-Fettah – Onaj Koji sve rješava i otvara (Koji otklanja sve prepreke). U jezičkom smislu, El-Fettah je preuveličani oblik (hiperbola) riječi el-feth – otvaranje, oslobađanje, pobjeda. A el-feth zapravo znači rješenje onoga što je zamršeno i komplicirano, odnosno što je zatvoreno (zamandaljeno) i nedostupno, svejedno radilo se o materijalnim ili moralnim stvarima.

Dakle, Allah je El-Fettah, Onaj Koji otvara Svojim robovima uzroke koji su bili zatvoreni, pa im onda otvara sva vrata dobra, ili im pak otvara vrata koja su bila nedostupna. On je Onaj Koji otklanja nevolje i odagnava tugu i nesreću.

Termin suprotan ”el-fethu” (otvaranju, rješenju) je ”el-iglak” (zatvaranje), i to je šerijatsko-pravni termin spomenut u riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”La talaka fi iglakin”  – ”Nema razvoda braka u srdžbi.” (Sahihul-džami’)

Tj., nije validan razvod braka u intezivnom stanju bijesa ili srdžbe koja pomuti ljudski um, tako da su, u tom stanju rasijanosti, pred ljudskim umom zatvorena vrata činjenica i ispravnog rezonovanja.

Međutim, zatvaranje (iglak) može biti i ekonomsko, tako da ono izazove ekstremno siromaštvo usljed nedostatka sredstava za život.

Zatvaranje može biti i društveno, u smislu izolacije, odbacivanja ili pak prekidanja rodbinskih veza, kao što može biti i psihološko, pa onda u društvu prevladavaju mržnja, neprijateljstvo, isključivost i sl. A također može biti i imanska zatvorenost, tj., da srca budu zatvorena pred svjetlom Allahove upute.

Značenja Allahovog imena El-Fettah

Allahovo lijepo ime El-Fettah ima veličanstvena i sveobuhvatna značenja koja bi trebala biti prisutna u umu i srcu svakog iskrenog muslimana i muslimanke, a mi ćemo spomenuti neka od njih.

Prvo, El-Fettah je Onaj Koji sudi između Svojih robova istinom i pravdom, Svojim Šerijatom i Svojom odredbom. U tom smislu je ajet: ”Gospodaru naš, Ti presudi nama i narodu našem po pravdi, Ti si sudija najpravedniji!” (El-A’raf, 89.)

Pravedna presuda na ovome svijetu je da Allah pomaže Istinu i njezine sljedbenike, a ponižava zabludu i njezine sljedbenike. Što se tiče Ahireta, Allah je isto tako El-Fettah – Onaj Koji će presuditi među Svojim robovima u onome u čemu su se razilazili, pa će pokorne nagraditi džennetskim baščama, a nepokorne različitim vrstama kazni, kao što je Uzvišeni Allah, rekao: ”Reci: ‘Gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi, On je sudija Pravedni, Sveznajući.’” (Saba, 26.)

Svemogući Allah je Sudnji dan, zbog njegove veličine, strahote i užasa, nazvao Jevmul-feth – Dan pobjede ili Dan pravedne presude, kao što se navodi u ajetu: ”I oni govore: ‘Kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite?’ Reci: ‘Na Sudnjem danu, kada nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati i kad im se nimalo vremena neće dati.’” (Es-Sedžda, 28.-29.)

Allah otvara Svojim robovima vrata milosti i opskrbe

Drugo, El-Fettah je Onaj Koji otvara Svojim robovima vrata milosti i opskrbe, i sve što je važno za njih, a zatvoreno je, tj. što je nedokučivo bez Allahove pomoći, kao što je Uzvišeni Allah, rekao: ”Milost koju Allah podari ljudima (tj. otvori vrata milosti), niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati niko ne može, poslije Njega, dati; On je silan i mudar.” (Fatir, 2.)

Allah je, slava Njemu, Onaj Koji Svojim robovima otvara vrata opskrbe, milosti i znanja, i otvara ono što im je zatvoreno i nedostupno od uzroka, olakšava onima kojima je teško i otvara ljudska srca i oči tako da jasno vide i raspoznaju istinu i uputu.

Imam El-Gazali, rekao je: ”El-Fettah je Onaj Koji Svojom pomoći otvara sve što je zatvoreno, a pomoću Njegove upute razotkriva se sve što je bilo problematično i nejasno.”

A najveće ”otvaranje” od strane Onoga Koji je El-Fettah, jeste otvaranje srca za prihvatanje Istine, zbog čega je Allah slao Svoje poslanike da upute ljude i otvore njihova srca i njihove umove da slijede istinu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisan je u Tevratu kao ”onaj kojeg je Allah poslao da njegovim poslanstvom otvori oči koje su bile slijepe (jer nisu vidjele istinu), i uši koje su bile gluhe, i srca koja su bila zatvorena i zaključana.” (Buharija)

Slanjem posljednjeg Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zemlja je zasjala njegovom poslanicom (Kur’anom) nakon mraka, a srca vjernika su se ujedinila nakon što su bila razjedinjena.

Treće, El-Fettah je Onaj Koji pomaže Svojim iskrenim robovima. Jedno od veličanstvenih značenja Allahovog imena, El-Fettah, je da On Svojim iskrenim robovima otvara ono što im je izmicalo i što im je bilo nedostupno.

Govoreći o oslobađanju Mekke, Uzvišeni Allah, objavio je: ”Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu.” (El-Feth, 1.) A to znači da je pobjeda u Allahovoj ruci i On je daje kome hoće, a naše je samo da uložemo trud i uvažavamo zakonitosti i uzroke koje je Allah stvorio.

U tom smislu je i hadis koji prenosi Sehl ibn Sa’d, radijallahu anhu, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom opsade Hajbera, rekao: ”Sutra ću ovu zastavu dati čovjeku (tj. hazreti Aliji), preko kojeg će Allah dati pobjedu, koji voli Allaha i Njegovog Poslanika, i kojeg voli Allah i Njegov Poslanik.” (Buhrija i Muslim) Iz ovog hadisa razumijemo da je  pobjeda od Allaha, a uzroci su od ljudi.

Osim ove vrste ”otvaranja”, Allah, dželle šanuhu, Svojim iskrenim robovima otvara nebeske kapije radi spuštanja bereketa i milosti, i radi uslišavanja i primanja dova koje Mu upućuju, na šta aludira i ajet: ”A da su stanovnici sélā i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.” (El-A’raf, 96.)

Zatim, Allah iskrenim vjernicima otvara vrata dobrih djela. Nekima otvori vrata učenja Kur’ana napamet, nekima otvori vrata namaza, pa im namaz (dobrovoljni namaz mimo farzova) postane slađi od meda i najveći užitak, nekima otvori vrata dobrovoljnog posta, nekima vrata džihada, nekima vrata pomaganja nevoljnicima, potrebnima i siromašnima, plaćanja dugova dužnicima i sl.

Zatim, El-Fettah je Onaj Koji Svojim robovima otvara vrata pokajanja (tevbe) u svakom vremenu kako bi se pokajali i očistili od grijeha.

Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uzvišeni Allah pruža Svoju ruku noću da oprosti (primi pokajanje) onih koji su griješili danju, i pruža Svoju ruku danju da oprosti onima koji su griješili noću, i tako će biti sve dok Sunce ne izađe sa zapada.” (Muslim)

Traži pomoć i pobjedu od Onoga Koji je El-Fettah

Pomoć i pobjeda mogu biti samo od Allaha, stoga traži od Onoga Koji je El-Fettah, da ti pomogne i da ti otvori vrata dobra na koja želiš pokucati, jer u Njegovoj ruci su ključevi svih riznica dobra.

Ko nam otvara vrata ozdravljenja, opskrbe, hairli braka, potomstva, halal posla, dobrih djela i svakog drugog dobra, ako nije Allah?!

Prenosi se da je Muhamed ibn Ishak ibn Huzejme rekao: ”Kad god sam htio pisati neko djelo, ustao bih da klanjam namaz tražeći od Allaha da mi olakša i otvori vrata pisanja tog djela, a zatim bih počeo sa pisanjem.” (Šemsuddin el-Zehebi, Sijer el-e’alam en-nubela’, 14/369.) Također, traži od Allaha, Koji je El-Fettah, da ukloni prepreke između tebe i otvaranja vrata dobra, a najveća prepreka na tom putu su ljudski grijesi.

Ebu Hazim (Seleme ibn Dinar), rekao je: ”Ako čovjek odluči ostaviti grijehe, olakšanja i pomoć mu dolaze sa svih strana.” (Ismail ibn Muhamed el-Asbahani, Sijer es-selef es-salihin, 794. str.)

Budi ključ dobra

Stoga, moli Allaha Njegovim lijepim imenom El-Fettah, da te učini ključem dobra, a katancem zla, kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Zaista, ovo dobro ima svoje riznice, a riznice imaju svoje ključeve. Blago onome koga je Allah učinio ključem dobra i katancem zla, a teško onome koga je Allah učinio ključem zla i katancem dobra.” (Ibn Madže)

I znaj da otvaranje kapija dobra nema posebno mjesto ni vrijeme, i ne znaš kada i gdje će te stići. Govoreći o jednom od svojih mnogobrojnih boravaka u zatvoru, Ibn Tejmijje, rekao je: ”Allah mi je ovoga puta otvorio puteve spoznaje značenja Kur’ana i principa znanja koje su mnogi učenjaci željeli dokučiti, i žalim, nakon ovoga, što sam gubio vrijeme na nešto drugo mimo učenja Kur’ana i proučavanja njegovih značenja.” (Ibn Abdul-Hadi el-Hanbeli, El-‘Ukûd ed-durrijje min menakib šejhul-islam Ibn Tejmijje, str. 44.)

Zato, ako ti Milostivi i Svemoćni El-Fettah otvori vrata dobra, požuri da iskoristiš tu priliku bez oklijevanja i odgađanja, da ti se ne bi zatvorila ta blagoslovljena vrata, pa ćeš se onda gorko kajati, ali ti kajanje neće ništa koristiti.

Ibul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Ako se čovjeku ukaže prilika za djelo koje približava Allahu, tada mora biti potpuno odlučan da iskoristi tu priliku i mora se čuvati odgađanja i odugovlačenja. Jer, Allah, dželle šanuhu, kažnjava onoga kome je otvorio vrata dobra, pa ih ne prigrabi, tako što se umiješa između njegovog srca i njegove volje. Pa ko se ne odazove Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kada ga pozovu, Allah postavi prepreku između njegovog srca i njegove volje, i on se nakon toga ne može odazvati.” (Zadul-Me’âd, III/503.)

Milostivi Allahu, molimo Te Tvojim imenom El-Fettah, otvori nam kapije Tvoje milosti i oprosta, učini nas ključevima dobra, a katancima zla, otvori nam kapije halal nafake, otkloni od nas svaku tugu i nevolju, a na Sudnjem danu, nama i našim najmilijima, otvori svih osam kapija Dženneta.(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci