Nauka i tehnologijaU Fokusu

Znanstvena nadnaravnost u hadisu o čistoći mačke: Zašto je mačka čista životinja?

 Poslanik Muhammed, s.a.v.s., u nekoliko poslaničkih hadisa (izreka) jamči da su mačke čiste i da ne prenose zarazu, te ih naziva kućnim tumaralom. Vodu iz koje je mačka pila koristio je za abdest, smatrajući da je čista.

 

Zapitajmo se: da li je nepismeni Poslanik, s.a.v.s, bio laborant pa da iznese tvrdnju da je mačka čista i da ne prenosi zarazu? Poslanik, s.a.v.s., je rekao da je pas nečist, i to je poznato skoro svima te znanstveno dokazano. A kako je znao da u mački nema bakterija? Hajde da kritički razmotrimo ovo istraživanje i laboratorijske činjenice navedene u njemu. Proveli smo određene eksperimente i imamo znanstvene nalaze koji su kompatibilni sa onim što je Poslanik, s.a.v.s., rekao prije četrnaest stoljeća.

Neke od potvrđenih znanstvenih i eksperimentalnih činjenica o mačkama  

Od poznatih mačijih navika je i ta da se ona čisti. Iako je Moncrif napisao 1727. da “zbog svoje metikulozne[2] čistoće, mačke bi nas mogle podučiti lekciju ili dvije” i premda prema Pasteuru “mačke su jedine čiste životinje” među svim stvorenjima, mačke, ipak, svakodnevno zahtijevaju određenu njegu.

Slika (1): Ako pažljivo pogledamo u prednje dijelove šapa ove male mačke uočavamo da su čisti zato što ih mačka neprestano liže zajedno sa drugim tjelesnim organima. Majka, također, liže svoje mačiće za vrijeme dojenja i tokom perioda ranog razvoja kako bi im prenijela osjećaj brige za čistoće.

 Slika (2): Presjek mačije kože. Pokazuje koliko je osjetljiva mačija koža, pošto se u mačijoj koži nalaze “anti-bakterijske” ćelije.”

S obzirom na izloženost kože vanjskom okruženju, ne čudi da koža sadrži ćelije koje imaju zaštitnu ulogu, nešto kao bijela krvna zrnca. Također, prisutne su i brojne ćelije koje moduliraju senzorne funkcije dermisa[3].

Slika (2): Spoljašnjost jezika je prekrivena oštrim izbočinama u obliku pile. Ova velika povijena konusna istaknuća formiraju pravi strugač ili vrlo upotrebljivu četku za timarenje.

  (3): Pokazuje površinu mačijeg jezika. Primjećujemo da se nalaze izbočine, nazvane bradavica, koje pomažu pri čišćenju  

Slika (3): Mačke su opremljene alatom za temeljito dotjerivanje, njihovim jezikom. Hrapava površina uklanja odumrlu i bezvrijednu dlaku, a u stanju je i očetkati prostirke i klupka, te dlačice s kaputa.

Slika (4): Ne iznenađuje da mačke vole mlijeko, ali način na koji koriste svoj jezik za srkanje mlijeka je teži nego što možete i zamisliti. Svako ko je ikada osjetio mačiji jezik zna da je prekriven oštrim bodljama. Bodlje su korisne za dotjerivanje – djeluju poput zubaca na češlju. Dugo vremena ljudi su mislili da mačke koriste ove bodlje kao malehne kofe koje donose tekućinu do usta radi gutanja.

 Slika (4): Pokazuje da je jezik mačke učinkovito sredstvo za čišćenje krzna i da može očistiti svoje tijelo bolje nego bilo koje ljudsko biće.”

Slow-motion filmovi[4] pružaju dokaz da to nije način na koji mačiji jezik funkcionira. Umjesto da mačke piju na takav način, kako su neki zamišljali, mačka prinosi unutrašnju stranu jezika na tekućinu ili mlijeko da bi tu tečnost ponijela, tako da se ništa ne vrati u zdjelu.

 Slika (5): Pokazuje kako mačke piju vodu. Ona savija svoj jezik kao kutljaču da bi donijela vodu do usta.” 

Slika (5):  Kada to mačka želi izlučiti ili urinirati, ona traži najsuhlje mjesto s pijeskom da iskopa malu rupu kako bi to obavila i kada završi uredno zatrpa rupu. Uočili smo da se u to želi uvjeriti svojim osjetljivim nosom.

U nastavku iznosimo rezultate laboratorijske analize bakterija i mikroba sa mačke, ako ih uopće i ima.

Laboratorijska analiza

Nakon testiranja različitih skupina uzoraka za različite dobi mačaka i sa različitih mjesta na životinjskom tijelu (leđa, prednji dio šape i stopalo, oko usta i rep), pošto smo uzeli uzorke za proučavanje koje smo postavili na implantacijsku podlogu bakterije (gram negativna[5] – gram pozitivna – EMB[6] – Miler-Hinton[7] – krvni agar[8]) i nakon što smo uzeli specijalne uzorke sa unutrašnjeg zida usta i s površine jezika došli smo do sljedećih rezultata:

 Slika (6): Pokazuje laboranta Samer Muftah Khayat koji upravlja procesom stavljanja uzoraka uzetih od mačke u podlogu krvnog agara.

1 – Svi nalazi uzoraka uzetih sa vanjske površine bili su negativni, čak i nakon nekoliko ponovljenih implantacija[9].

 Slika (7): Prikazuje proces implantacije uzoraka uzetih od mačke u Miler-Hintonovu podlogu. 

2 – Postotak implantiranih uzoraka koji su dali negativne nalaze je 80% za uzorke uzete sa zida usta.

 Slika (8): Ovdje primjećujemo da je nalaz bio negativan (tj. nema bakterije). 

3 – Uzorci su bili uzeti sa površine jezika i dali su negativne nalaze.

 Slika (9): Ovdje zapažamo da su nalazi hranljivih podloga bili negativni za spoljašnjost jezika (tj. nema bakterije). 

4 – Vrsta bakterija koje su se pojavile u toku istraživanja općenito bile su bakterijalne skupine za koje se drži da pripadaju prirodnim grupama koje koegzistiraju u ljudima u određenim postocima (Enterobakterije[10], Streptokoke[11] i Stafilokoke[12]) i bilo ih je manje od 50.000 kolonija.

 Slika (10): Ovdje uočavamo da je ovaj nalaz sa zida usta pozitivan, međutim, laboratorijski tehničari to smatraju normalnim, te da je procenat bakterija manji od onoga u čovjeku (i one spadaju u prirodne grupe koje koegzistiraju s ljudima). 

5 – Pri implantaciji nismo pronašli nijednu kompliciranu bakterijsku grupu.

 Slika (11): Istraživač Mohammed Al Lujain Zin prebrojava bakterije koje se nalaze na zidu usta i određuje njihovu vrstu. Radilo se o uobičajenoj grupi bakterija. 

Kao što vidite laboratorijska analiza, čija autentičnost je dokazana od strane nekoliko izvora, potvrđuje da mačka nema bakterija ili mikroorganizama na sebi i da je njena slina čista i dezinficirana.

Izjave liječnika specijaliziranih za mikrobiologiju

Liječnik Georges Maksoud (rukovodilac laboratorijskog odjela u veterinarskoj bolnici) je rekao: “Rijetko možete naći bakterije na vanjskoj površini mačke, a ako ih pronađete, to znači da je mačka bolesna.” Dr. Jean Jostavinsin kaže: “Nakon analize pojedinih uzoraka za usporedbu sline čovjeka sa slinom psa i mačke, utvrdili smo da su bakterije psa zastupljene na najvišem nivou, slijede ljudske za četvrtinu psećih, a onda mačije za polovicu u odnosu na ljudske.” Postupak veterinara u veterinarskoj bolnici u Damasku; dr. Saeed Rafah je rekao: “Mačke posjeduju čisteću tvar po imenu lizozim[13].”

 Slika (12):Pokazuje kako mačka liže prednji svoje šape, a zatim njime čisti sve što stigne. 

Dok smo posmatrali mačke, primijetili smo da mrze vodu i koračaju daleko od nje, a ustanovili smo da je voda idealno mjesto za bakterije, naročito ako je stajaća. Mačke održavaju fiksnu temperaturu, stoga, drže se podalje od sunca. Međutim, ne dolaze blizu vode kako se ne bi našle u okruženju pogodnom za bakterije, u kojem će prebivati, i to objašnjava zašto nema bakterija na mačijem krznu, kojeg uvijek drži suhim.

Neke činjenice iz časne tradicije/hadisa[14]

Mačija slina je čista, jer ne spada u nečist. Kebša, kći Ka’b ibn Malika, prenosi: “Ebu Katade me posjetio i ja sam mu poljevala vodu da abdesti. U to dođe mačka i poče da pije. On joj primače posudu i ona se napi. Vidjevši me da ga posmatram”, veli Kebša, “on reče: ‘’Čudiš se kćerko moga brata (po vjeri)?’’- ‘’Da’’, rekoh. A on reče: ‘’Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: ‘Mačka nije nečista. Ona je zaista od onih koji obilaze oko vas.’’’”[15]

Ali ibn el-Husein prenosi od Enes ibn Malika da je rekao: “Poslanik, s.a.v.s, je otišao u dio Medine poznat kao Bat’han, pa je rekao: ‘’Enese, nalij mi vode za abdesta.’’ Učinio sam to, a kad je Poslanik, s.a.v.s, završio sa defekacijom (čišćenjem) posude, do koje je došo u međuvremenu, mačka je prišla i liznula iz te posude. Zatim je Poslanik, s.a.v.s,  stajao sve dok je mačka pila, a onda se abdestio. Kad sam spomenuo Poslaniku, s.a.v.s, mačku, on je rekao: ‘’Enese, mačka je kao kućni inventar (dio pokućstva), ona neće zaraziti ništa niti će ga onečistiti.’’”

Davud ibn Salih Et-Temmar citira svoju majku koja je kazala da je njena sluškinja dala na poklon tanjir kuhanog mesa i pšenice Aiši, r.a. Zatekla ju je da klanja. Aišu, r.a., joj je naišaretila da spusti tanjir. Uradila je tako, a neke žene su bile u Aišinoj, r.a., kući. Onda je došla mačka i pojela nešto od toga. Kad je mačka završila, Aiša, r.a., je ponudila žene da jedu, a one su izbjegavale mjesto gdje je mačka jela. Onda je Aiša, r.a., okrenula tanjir pa su jele sa istog mjesta odakle je i mačka jela. Kazala je: “Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘’Mačka nije nečista; ona je od onih koji obilaze oko vas.’’ Vidjela sam Poslanika, s.a.v.s, kako se abdesti ostatkom vode koju je mačka pila.”[16]

Ebu Kutade, r.a., je rekao: “Poslanik, s.a.v.s., je rekao da mačka nije nečista, da je ona od onih koji obilaze oko vas.”, što prenose Malik i Ahmed i četiri Sunena. Dakle, mačka posjeduje čisto tijelo, čistu slinu tako da voda ili hrana, koja preostane nakon nje, je čista.

Imajte na umu da se jedan od Poslanikovih, s.a.v.s., drugova zvao Ebu Hurejre (Otac mačeta), a neki se zbog toga razilaze u vezi njegovog pravog imena. Prema Neveviju pravo ime Ebu Hurejre je Abdurrahman ibn Sahr. Učenjaci se razilaze u vezi njegovog pravog imena. Rečeno je da mu je ime bilo Abduššems u predislamskom periodu, a kad je prihvatio islam, Poslanik, s.a.v.s., ga je nazvao Abdurrahman i dao mu nadimak Ebu Hurejre. Hurejre je deminutiv od imenice mačka. Kaže se da je u predislamskom vremenu, dok je gonio ovce na ispašu, našao divlje mače pa ga je ponio. Imao je običaj da ga smjesti na granu nekog stabla da prespava, ali ujutro bi ga uzeo sa sobom, bojeći se da ga zvijeri ne povrijede, pa su ga zato nazvali Ebu Hurejre. Također, rekli su da mu je to ime dao Poslanik, s.a.v.s., kada ga je vidio kako nosi mačića u rukavu. Rekao je: “Šta je to, Abdurrahmane?!” Odgovorio je mačić i onda ga je Muhammed, s.a.v.s., nazvao Ebu Hurejre. Kažu da se u islamu brinuo o mačiću iz milosrđa, dok je to isto u predislamlju radio iz razonode. Njegova samilost prema mačetu bila je posljedica osjećaja zakonske obaveze koja nas primorava da se pobrinemo za životinje[17].

Aspekt nadnaravnosti  

Prema ovim medicinskim nalazima i eksperimentima koje smo obavili u laboratorijama specijaliziranim za bakterije, postalo nam je jasno da mačka ima u potpunosti čisto tijelo i da je čišća od čovjeka, te da je Uzvišeni Allah dao mački žlijezde koje štite njenu kožu od bakterija, bodljikav jezik pomoću kojeg mačka čisti svoje tijelo i koji dopire do gotovo svih područja – posredno i do glave, koju čisti svojim dlanom – i da njena slina sadrži upola manje bakterija nego čovjek, da posjeduje čisteću tvar, te da, kada mačka pije iz čovjekove posude, ništa ne kapne iz njenih usta u tu posudu.

Iz Poslanikovih, s.a.v.s., izreka, koje smo spomenuli, vidljivo je da je Poslanik, s.a.v.s., smatrao da je mačija slina čista i da se abdestio vodom u kojoj se nalazila slina mačke. Prema tome, Poslanik, s.a.v.s., nam daje važno medicinsko izvješće o čistoći mačke, inače, ne bi se abdestio ostatkom vode i nazvao jednog od svojih drugova tim imenom. Kako je Poslanik, s.a.v.s., znao da mačka ne prenosi zarazu? On je to znao jer je bio poslanik od Allaha, koji ne govori proizvoljno. Uzvišeni Allah kaže: “On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje.” (An-Nagm, 3-4).


[1] Prijevod članka objavljenog pod nazivom ”Scientific Miracle in Cat saliva”. Preuzeto sa: www.nouralhak.com

[2] Metikulozan – pedantan, pretjerano poman,  sitničav, cjepidlaka, veoma tačan. (op. prev.)

[3]Dermis je srednji sloj kože koji se nalazi ispod epidermisa. U tom sloju koža dobiva hranjive sastojke, a tu se proizvode i vlakna odgovorna za elastičnost kože.Dermis je živi sloj kože koji povezuje organizam s okolinom. U njemu se nalaze živčani završetci, osjetna tjelešca, krvne kapilare, znojne i lojne žlijezde, folikuli dlake i drugo.” Izvor: http://www.covermagazin.com/zdravlje.php?NID=1912  i http://farmakon.info/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=81  (op. prev.)

[4] Usporeni snimci. (op. prev.)

[5] “Gram-negativne bakterije imaju jedan sloj lipopolisaharida koji pokriva njihov ćelijski zid, dok Gram-pozitivne nemaju taj sloj, usljed čega se prve boje crveno ,a druge ljubičasto. Ovo nije i jedina razlika između ove dve vrste bakterija. Tako je utvrđeno da se Gram-pozitivne lakše uništavaju antibioticima, dok su Gram-negativne mnogo otpornije.” Izvor: http://bs.wikipedia.org/wiki/Bakterije “Identifikacija (prepoznavanje) bakterija se obavlja na osnovi morfoloških svojstava (podjela prema obliku stanice) i bojanja po Gramu (metoda danskog biologa Christiana Grama koja uključuje plavoljubičasti kristal-violet i crveni karbol-fuksin) Gram pozitivne bakterije se oboje plavoljubičasto i nakon čišćenja alkoholom. Imaju deblju staničnu stijenku s teikoičnom kiselinom i više mureina. Primjeri: rod Staphylococcus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus, Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix, Bacillus. Gram negativne bakterije ne zadržavaju boju, nego se oboje crveno. Stijenke im sadrže lipoproteine i lipopolisaharide, posjeduju dodatnu vanjsku membranu. Primjeri: koki (Neisseria), hemofilne bakterije, crijevne bakterije (Salmonella), Shigella, E. Coli. Izvor:  http://www.dekada.org/?Biologija,koja-je-razlika-izmedju-gram-pozitivnih-i-gram-negativnih-bakterija&d=1270 (op. prev.)

[6] “Eozin metilen plava (EMB) je blago selektivna podloga za gram-negativne bakterije. To je spoj dvaju boja, eozina i metilensko plave u omjeru 6:1.” Izvor:  http://en.wikipedia.org/wiki/Eosin_methylene_blue (op. prev.)

[7] “Miler-hintonov agar je medij mikrobiološkog razvoja koji se obično koristi za testiranje osjetljivosti na antibiotike. Obično sadrži: 30% goveđe infuzije, 1.75% kazein hidrolizata, 0.15% škroba, 1.7% agara i pH prilagođen na neutralno na 25 ° C. Pet posto ovčije krvi, također, može biti dodano prilikom testiranja osjetljivosti na Streptococcus vrste bakterija.” Izvor:  http://en.wikipedia.org/wiki/Mueller-Hinton_agar (op. prev.)

[8] “Krvni agar je medij bakterijskog  razvoja pomoću kojeg se mogu razlikovati normalne od patogenih bakterija na temelju učinka bakterijalnog hemolitičkog egzotoksina na crvene krvne ćelije.”  http://www.suite101.com/content/blood-agar-bap-bacterial-growth-medium-a60959  (op. prev.) [9] “Inokulacija(unošenje) bakterija u krv ili neku tečnost koje se ispituju u pogledu njihove baktericidne moći.” Izvor: http://www.medicinskirjecnik.com/i/Implantacija.html  (op. prev.)

[10] “Enterobakterije su oksidaza-negativni, gram-negativni, katalaza-pozitivni organizmi, lako se uzgajaju na običnim hranilištima, fermentiraju glukozu i reduciraju nitrate u nitrite.” Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Enterobakterije  (op. prev.)

[11] “Streptococcus je rod Gram-pozitivnih bakterija iz porodice Streptococcaceae, široko rasprostranjenih u prirodi, dio su normalne bakterijske flore čovjeka, a neke vrste su kod čovjeka uzročnici bolesti.” Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Streptococcus  (op. prev.)

[12]Staphyloccocus aureus je gram pozitivna bakterija iz roda Staphylococcus. U rodu Staphylococcus se nalazi više vrsta bakterija, no za humanu medicinu najznačajniji su S. aureus, S. epidermidis i S. saprofiticus. Te vrste stafilokoka široko su rasprostranjene u prirodi, kao normalna flora čovjeka, mnogih sisavaca i ptica. U čovjeka se najčešće nalaze u nosu i na površini kože.”  Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus  (op. prev.)

[13] “Lizozim je enzim koji je poznat i kao “antibiotik tijela” jer ubija razne bakterije. Nalazi se u mnogim dijelovima tijela i suzama. Ovaj protein prisutan je u citoplazmatskim granulama polimorfonuklearnih neutrofila (PMN) i izlučuje se pomoću suza i sline.” Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Lizozim “Lizozim katalizira hidrolitičku razgradnju mnogih Gram-pozitivnih bakterija. Efikasan je i protiv nekih Gram-negativnih bakterija (dezintegracija ćelijske citoplazme bez djelovanja na membra-nu), gljivica i virusa.” Izvor: http://www.healthbosnia.com/lijeci/lysobact.htm  (op. prev.)

[14] U ovom tekstu riječ tradicija koristi se u značenju prakse Muhammeda, s.a.v.s. (op. prev.)

[15] Tirmizijina zbirka hadisa sa komentarom, knjiga 1./Ebu Isa Muhammed Et-Tirmizi; prijevod i komentar Mahmut Karalić. – Novi Pazar: El-Kelimeh, 2010 (Užice: Grafičar), str. 146-147. (op. prev.)

[16] Ebu Davud bilježi hadis sličnog sadržaja: “Majka Saliha ibn Dinara veli: ‘’Moja me gospodarica poslala da odnesem pilava h. Aiši. Zatekla sam je na namazu. Pokazala mi je išaretom da spustim pilav. Pošto sam ga spustila, došla je mačka i počela jesti. Kada je Aiša završila namaz, uzela je pilav i jela s onog mjesta odakle je mačka jela, a potom kazala: ‘Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Mačke nisu nečiste, one su vaše ljubimice koje su često uz vas.’ Vidjela sam’ – veli Aiša – ‘Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je uzeo abdest ostatkom vode iza mačke.’’’” Izvor: Tirmizijina zbirka hadisa sa komentarom, knjiga 1./Ebu Isa Muhammed Et-Tirmizi; prijevod i komentar Mahmut Karalić. – Novi Pazar: El-Kelimeh, 2010 (Užice: Grafičar), str. 147, fusnota. (op. prev.)

[17] Zašto Poslanik, s.a.v.s., nijednog ashaba nije nazvao Ebu Kerir, što upućuje na majmunče, ili Ebu Muhair, naziv koji upućuje na muše?

[18] Na sljedećem linku se nalazi kraća biografija ovog mikrobiologa: http://www.kaheel7.com/eng/index.php/translation-team/109-mohammad-lujain-alzin-

[19] Abduldaem Al-Kaheel je mašinski inžinjer zaposlen kao supervizor u sirijskom ministarstvu pravde. Učesnik je brojnih konferencija i seminara na temu kur’anske nadnaravnosti. Objavio je preko 40 knjiga. Gostuje u mnogim TV emisijama arapskog govornog područja. Dobitnik je nagrade Sheikh Salem Al Ali Al Sabah za informatiku 2008. godine. Izvor: http://kaheel7.com/eng/index.php/component/content/article/41-general/60-about-us

Istraživanje obavio: M. Lujain Al Zin

[18]. Provjerio i potvrdio: inž. Abdul Daem Al Kaheel

[19]. Analizirao laborant: Samer Muftah Khayat u Hamdan specijaliziranoj bolničkoj laboratoriji u gradu Douma Sirija

Prijevod teksta: Muamer Neimarlija

Akos.ba

Povezani članci