Islamske teme

Zaista je imetak privlačan i sladak…

PRIVLAČNOST IMETKA

”Zaista je imetak privlačan i sladak. Pa ko ga uzima iz potrebe imat će u njemu bereket, a ko ga uzme radi materijalnog uzdizanja neće u njemu imati bereketa”,  i još je rekao: ”Da je kao čovjek koji jede a ne može se najesti, gornja ruka je bolja od donje.” ( 2:659)

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis prenose Buharija, Ahmed, Tirmiz i Nesai od Hakima b.Hazama, radijallahu anhu.

Biografija prenosioca

Hakim b.Hazam je Mekkelija, sin Huvejlida b.Eseda. On je bratić Hatidže, radijallahu anha, žene Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Rođen je 13.godina prije ”Godine slona”, majka ga je rodila pored Bejtullaha. Bio je jedan od uglednih ljudi iz plemena Kurejš. Hadise koje je prenosio mogu se naći u ” Kutubu sitte”, šest poznatih hadiskih zbirki. On je zapamtio kada je Abdul- Muttalib htio zaklati, žrtvovati kumirima mladog sina Abdullaha, Alejhiselamovog oca. Ovaj ravija je bio vrlo utjecajan u Mekki. Kada je Poslanik došao sa vojskom da oslobodi Mekku rekao je: ”Imaju četvorica ljudi u Mekki za koje bih volio da su u Islamu”. Kada su ga pitali ko su ti ljudi, on je rekao: ”Itab b.Esed, Džubejr b. Matim, Hakim b. Hazam i Suhejl b. Amr”, Poslanik ga je počastio time što je rekao, prije ulaska u Mekku: ”Ko se nađe u dvorištu Kabe, zatim u kući Ebu Sufjana i  Hakima b. Hazama bit će spašen”. Time mu je Poslanik podigao ugled i počastio ga. Umro je 60.po Hidžri. (”Tehzibu et-Tehzib”, 2: 447).

Povod nastanka

Hakim b.Hazam je bio vrlo siromašan, pa je često dolazio Allahovom Poslaniku i tražio pomoć. Poslanik mu je davao, pa kada je ovaj učestao sa traženjem Poslanik mu je izrekao prednji hadis. Zatim mu je Hakim rekao: ”O Allahov Poslaniče! Tako mi Onoga u čijoj je ruci tvoj život, više neću tražiti ni od koga.” Ovaj događaj su posvjedočili Ebu Bekr i Omer, koji kažu da su kasnije nudili pomoć Hakimu, ali ih je on odbio.

Komentar

Imetak ili kapital je sredstvo da čovjek normalno živi na ovome svijetu. I ukoliko se prema njemu tako postupa on će služiti svojoj svrhi i biti od koristi za čovjeka. Međutim , ukoliko ga čovjek sakuplja iz prevelike ljubavi, radi prestiža ili radi toga da dominira, onda mu taj imetak može biti velika omča oko vrata. Allahov Poslanik je upitao svoje drugove: ”Kome je od vas draža imovina njegovog nasljednika, nego što je vlastita ?” A oni su odgovorili: ”Allahov Poslaniče, nema među nama nikoga da mu vlastiti imetak nije draži od imetka njegovog nasljednika!” A Poslanik reče: ”Čovjeku pripada onoliko koliko je on još za života u dobre svrhe potrošio. A imovina njegovih nasljednika je ono što i poslije njegove smrti ostane.” (Buharija). Osnovno je znati da imetak ne smije vladati čovjekom i njegovim osjećanjima. Čovjek je taj koji treba upravljati imetkom i koristiti ga u dobre svrhe. Jedne prilike Allahov Poslanik je vidio nekog čovjeka u vrlo ružnoj situaciji. Bio je u poderanoj odjeći, izgledao je neuredno, pa ga je Poslanik upitao: ”Čovječe, imaš li ti imetka?” Pa kada je ovaj odgovorio da ima, on mu je rekao: ”Pa neka se onda vide njegovi tragovi na tebi”. (Hakim)

Po islamskom učenju nije grijeh  biti bogat i boriti se za bolje. Naprotiv, Poslanik je i sam radio i sticao imetak, pa je i druge podsticao i tjerao da rade. Često je govorio. ”Gornja ruka je bolja od donje”, što će reći da je bolji onaj koji dijeli od onoga koji prima. Ali, je ukazivao i na to da čovjek ne smije robovati tom imetku, već je dužan da ga upotrebljava u  korisne svrhe. Ukoliko se imetak ne koristi u dobre svrhe on se  pretvara  u našeg neprijatelja i za čovjeka bi bilo bolje da ga nije ni imao. Poslanik je u tom smislu izrekao i ovaj hadis: ”Nije ti pravi neprijatelj onaj koga ubiješ u borbi. Pravi ti neprijatelj može biti tvoje dijete koje je iz tvoje kičme poteklo i tvoj imetak, koji si svojim rukama zaradio.” (Malik). Dakle, kako vidimo veoma je važno znati kako s imetkom upravljati i kako ga koristiti da bi od njega imali korist i na dunjaluku i na ahiretu.

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba priredila: Amila D.

Povezani članci

Back to top button