Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "imetak"

Važnost sticanja halal imetka!

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: "Svijetu će doći vrijeme kada se čovjek neće brinuti odakle je uzeo imovinu: da li iz dozvoljenog ili nedozvoljenog." (Buharija, 2059) Situacija koja se spominje u hadisu nastat će onda kada kod ljudi oslabi iman (vjerovanje) a budu pretjerano pohlepni za materijalnim

Liječimo se sadakom: Sadaka otklanja poteškoće i nevolje

1. Sadaka je čišćenje duše i imetka Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Uzmi od dobara njihovih zekjat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih zaista smiriti. – A Allah sve čuje i sve zna.“ (Et – Tevbe, 103) 2. Sadaka je odazivanje

Sadaka je zastor od vatre

Dijelite sadaku jer vas sadaka oslobađa od vatre!(hadis) Adijj b. Hatim, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “Čuvajte se vatre, pa makar i polovicom hurme!” – znači, napravite između sebe i džehenemske vatre zastor, pa makar taj zastor bio i udjeljivanjem male količine sadake poput dijela hurme ili njene polovice,

Udjeljuj sadaku i fokusiraj se na snagu koju imaš

Nemoj razmišljati kako si nešto drugo mogao da uradiš s tim novcem, jer sadaka je investicija za oba svijeta. Nagrada za sadaku na onom svijetu je ogromna, a na ovom svijetu ti se vraća u vidu monoženja imetka i rastom samopouzdanja i samopoštovanja. Neka sadaka bude sastavni dio tebe i

Pohlepa je uzrok nereda i vodi u propast

Pohlepa, ukoliko se ne spriječi ili liječi adekavtnim sredstvima, može dovesti čovjeka do činjenja i najvećih grijeha. Historija je prepuna primjera činjenja mnogih ubistava,pa ne rijetko i počinjanja i vođenja nastrašnijih ratoav zbog pohlepe određenih ljudi. Također, Kur'an nam ukazuje na jednu vrstu ubistva koje je vremenom evoluiralo, pa danas veliki

Je li ugled u bogatstvu ili takvaluku

Pohlepa za uvećanjem imetka obuzima nas, navjerovatnije, zato što zaboravljamo da su strah od siromaštva i briga za budućnost od šejtana, i da se od tog straha i brige nećemo spasiti gomilajući, nego dijeleći. Bogatstvom se ne zadobija poštovanje niti veličina. Veličina je u takvaluku. Iako možda danas većina ljudi to

Zbog čega su preziranje smrti i ljubav prema imetku pogrešni?

Poslanik, a.s., je rekao: „Dvoje nije drago čovjeku – smrt, a ona mu je bolja od iskušenja, i prezire kada ima malo imetka, a to je manje za polaganje računa.“ (El-Džamiu's-Sagir, 165) U većini slučajeva čovjek prezire i ne voli dvije stvari. A koje su to? Preziranje smrti, a smrt je

Top