Islamske teme

Važnost usklađivanja riječi i djela

Da bi neko bio istinski daija, potrebno je da njegove riječi budu u skladu s njegovim djelima.

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: „Vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koja djela ne prate!“ (Sura Es-Saff, 2-3)

Osim toga, pravi daija bi se trebao čuvati odgovora na pitanja koja ne zna. Nije sramota reći „Ne znam.“ Bolje i tako postupiti, nego dati pogrešan odgovor.

Jedan od najvećih potonjih daija bio je šejh Seid Havva. Među glavnim karakteristikama njegove ličnosti ističu se skromnost i blagost, a smatrao je da čovjek mora imati dnevni vird (obavezu) učenja Kur’ana, zikra (spominjanja Allaha), donošenja salavata, ukoliko želi sačuvati svoju vjeru.

Uvijek je bio na usluzi drugim ljudima, čak i u poznim godinama svoga života, i perioda kada mu je zdravlje bilo uveliko narušeno. Bio je čvrsto uvjeren i zagovarao je ideju da su ummetu potrebne daije koji, pored čistog nijjeta (namjere) moraju imati kompletno obrazovanje. Uz dobro poznavanje islamskih znanosti oni, također, moraju biti dobro upućeni u savremena dostignuća i kretanja u svijetu. Najbolji doprinos ummetu mogu dati upravo oni koji spoje te komponente u svom radu. Smatrao je da svaki ozbiljan angažman ili projekat mora biti zasnovan na temeljitoj pripremi i planiranju, jer je, u suprotnom, osuđen na neuspjeh ili na minimalne rezultate.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

 

Povezani članci

Back to top button