Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "praksa"

Značaj i obaveza slijeđenja sunneta

Pridržavanje sunneta Allahovog Poslanika, a.s., jeste nužnost i neupitna potreba svakog vjernika, odnosno njegova obaveza. Brojni su ajeti u Kur'anu koji naređuju slijeđenje Poslanika, a.s., tj. njegov sunnet: „O vjernici! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim“ (En-Nisa, 59) Za života Poslanika, a.s., ova naredba je značila pokoravanje njegovim, a.s.,

Važnost usklađivanja riječi i djela

Da bi neko bio istinski daija, potrebno je da njegove riječi budu u skladu s njegovim djelima. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koja djela ne prate!“ (Sura Es-Saff, 2-3) Osim toga, pravi daija bi se trebao čuvati

Doći će neko drugačije vrijeme

Jedne prilike je Abdullah ibn Mesu'd r.a., rekao nekom čovjeku: „Ti živiš u vremenu gdje je malo učača Kur'ana (poznavalaca tedžvidskih pravila), ali gdje je mnogo istinskih alima koji čuvaju kur'anske granice i po njima se ravnaju.Malo je onih koji za pomoć mole i traže, a mnogo je onih koji

Kur’an treba razumijeti i živjeti

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Naučite Kur'an, učite ga i podučavajte druge Kur'anu.“ (Tirmizi) Prvi korak u učenju Kur'ana jeste naučiti kur'ansko pismo. Prenosi se da je Osman, r.a., kazao: „Najgori dan u mom životu je dan kada ne pogledam u Kur'an.“ A neki prethodnici su kazali da glasno učenje Kur'ana otklanja

Top