Vi ste ovdje
Home > Uslovi

Uslovi korištenja
Korištenjem portala Akos.ba prihvatate pravila i uslove korištenja, kako slijedi:

Preuzimanje sadržaja sa portala Akos.ba, vijesti ili slika, se može koristiti samo uz navođenje izvora sa portala Akos.ba. Sadržaj na portalu Akos.ba zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Bosne i Hercegovine u korist Promedios d.o.o. Sarajevo. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (zarada, vlastita promocija i biznis, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, te podliježete sankcijama.

Vlasnik autorskog prava na Akos.ba ima pravo da sve one koji sadržaj sa Akos.ba koriste suprotno pravilima i uslovima korištenja, prvobitno opomene pismenim putem i zatraži prestanak korištenja autorskog sadržaja a u slučaju neprimjene toga, da pokrene sudski postupak radi zaštite autorskog prava.

Ova pravila i uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno postavljena na portal Akos.ba.

Za sve dodatne informacije obratite se Redakciji Akos.ba na [email protected]

Top