Islamske teme

Unapređujmo lijepe komšijske odnose

Islam nas kao muslimane uči da unapređujemo imanske veze sa svim ljudima koji se kreću tu oko nas, bilo to kod kuće, u nekoj prodavnici, na poslu, na putovanju ili bilo kojoj drugoj prilici, jer Uzvišeni veli:

“I Allaha obožavajte i nikoga Njemu ravnim ne činite! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromašnima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu.” (En-Nisa, 36)

Islam je dao komšiji ogroman značaj, to potvrđuju riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem:

“Džibril mi je toliko preporučivao da pazim na komšiju, da sam mislio da će ga uvrstiti među nasljednike.” (Muslim)

Islam podstiče na lijep odnos prema komšiji kroz mnoge dužnosti prema njemu, a neke od njih su:

  • Ne uznemiravati ga ni riječima ni postupcima, jer je islam zabranio sve ono čime se uznemirava komšija. U tom smislu prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju.” (Buharija)

Nije dozvoljeno da ga uznemirava, da baca u njegovo dvorište smeće, da ga vrijeđa, da ga ljuti, da baca pogled na ono što je zabranjeno (žensku čeljad i slično) žudeći za tim, ili da nasrne na njegovu kuću u njegovom odsustvu ili prisustvu.

  • Činiti mu dobročinstvo, uvažavati ga i cijeniti koliko je to moguće, jer je Allahov Poslanik., sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka bude susretljiv prema svome komšiji.” (Muslim)

  • Raspitivati se o njegovom zdravstvenom i finansijskom stanju i učestvovati sa njim u hranjenju i odijevanju. Lijepo je komšiluk ponekada počastiti i hranom koju za svoju čeljad pripremimo.

O ovome nam govori Ebu Zerr, radijallahu ‘anhu, prenoseći da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Kada kuhaš mesnu čorbu, dolij malo više vode, pa od nje podijeli i svojim komšijama.“ (Muslim)

Musliman potpomaže svoje komšije i nastoji uvijek biti u lijepim dobrosusjedskim odnosima, jer zna da mu je to obaveza. Sarađuje sa komšilukom i potpomaže ga u dobrim, lijepim i korisnim stvarima, djelima i aktivnostima.

Za Akos.ba priredio: Admir Iković

Povezani članci

Back to top button