Islamske teme

Ulogu žene u društvu može da unazađuje i zatupljuje samo umišljena osoba

Koliko je važna uloga danas žene muslimanke, posebno pokrivene, u svakom društvenom segmentu: obrazovanje, sport, medicina, mediji, ekonomija i sl., dovoljno govori stanje na terenu i o tome je suvišno raspravljati!

– Možete li zamisliti, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojoj ženi Hatidži, r.a., rekao: “Iz kuće nema izlaska, nema priče niti rasprave sa ljudima u vezi moga poslanstva, nemoj da se miješaš i petljaš! Dućane koje si imala, ima da zatvoriš, jer nije tvoje da se petljaš u biznis i sa drugim trgovcima trguješ. Tvoje je da budeš u kući, rađaš djecu i slušaš mene!”

– Možete li zamisliti, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ženama, koje su krenule na put Hidžre prema Etiopiji sa ostalim muškarcima, rekao: “Ne možete vi sa muškarcima, vaše je da ostanete u kućama i saburate! Bojim se, da miješanjem sa muškaracima, ne izazove se smutnja, svakakvi pogledi i sl.!”

– Možete li zamisliti, da je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, ženama koje su bile zajedno sa muškarcima na Akabi, prilikom davanja zakletve na vjernost, rekao: “Zašto ste vi došle, nije vam dozvoljeno sa muškarcima da putujete i da se ovako miješate. Trebali su samo oni da dođu, vi ste trebale ostati u kućama!”

– Možete li zamisliti, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojoj kćerki Fatimi, r.a., nakon što je sa njim i svojim mužem Alijem r.a., krenula na Uhud, rekao: “Ostani u kući, nemoj da ideš sa nama, mnogo je muškaraca, gužva, miješanje, možete te neko ružno i pogledati, zašto da izlažeš sebe i svoju čednost nečijim pogledima!” Taj dan Fatima je Poslaniku, a.s., previjala rane.

– Možete li zamisliti, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sahabijki, koja se zvala Refida, a koja je previjala rane Sad ibn Muazu u džamiji a za nju je bio stranac, radila je to bez mahrema, rekao: “Refida, nemoj da mu se približavaš, nemaš sa sobom mahrema, on je za tebe stranac, boj se Allaha, ulazi u kuću, radiš haram stvari, boj se Allaha!”

– Možete li zamisliti, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aiši i Ummu Sulejm, koje su nosile na leđima jelo i piće vojnicima i previjale rane ranjenicima na Uhudu, rekao: “Odkud vam pravo, da vi previjate rane muškarcima, da ih hranite i pojite!” Zašto se uopšte i krenule sa nama, vama je mjesto u kući, zašto se miješate sa muškarcima, muslimanima i nevjernicima!”

– Možete li zamisliti, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan Uhuda, sahabijki Ummu Ammari, koja ga je lično branila, rekao: “Zaista je tebi mjesto u kući, zašto se ovdje miješaš sa muškarcima, izlažeš svoje tijelo pokretima i pogledima drugih muškaraca.”

– Možete li zamisliti, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Esmi bint Ebi Bekr, r.a., koja je sama obrađivala zemlju od svoga muža Zubejra, r.a., jer nisu imali sluge niti radnika, koja je sa konjima je radila, vodu nosila, zemlju kopala, rekao: “Ulazi u kuću, sama radiš na njivi, na takav način si izložena pogledima drugih muškaraca, komšija i prolaznika. Nije ti tu mjesto!”

Ja ne mogu, jer stavove i riječi, Poslanik, s.a.v.s., u gore spomenutim slučajevima, nije nikad rekao niti zastupao.
Sve ima svoje vrijeme, prostor, potrebe i uslove.

Jedan od muslimana je rekao: “Dobra žena ne izlazi iz svoje kuće, osim u dva slučaja, kada se udaje, izađe iz kuđe svoga oca u kuću svoga muža, i kada umre, izlazi iz muževe kuće u kabur!“
Nažalost, ovakva gnusna, jadna i ponižavajuća izjava, danas je zastupljena kod određenog broja muslimana, kako u arapskom svijetu, tako nažalost i kod nas. Ovakvo mišljenje, ne zastupa samo obični musliman, nego i pojedini učeni. Ograničenost, bukvalnost, tvrdoglavost, umišljenost, a veoma često oholi inat, kako bi se drugoj strani koji zastupljaju neka drugačija mišljenja, dokazala zabluda, ne istina, nego samo zabluda!

Koliko je važna uloga danas žene muslimanke, posebno pokrivene, u svakom društvenom segmentu: obrazovanje, sport, medicina, mediji, ekonomija i sl., dovoljno govori stanje na terenu i o tome je suvišno raspravljati!

Ulogu pokrivene žene muslimanke u današnjem društvu, može da unazaduje i zatupljuje, samo umišljena osoba!

Piše: Saudin Cokoja

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button