Islamske teme

U stanju patnje, boli i kada mislite da ste sami …

Niste sami čak ni u najmračnijim trenucima, čak iako ste fizički bolesni, emocionalno osakaćeni, a vaše srce umrtvljeno. Zapamtite- On, s.v.t., je s vama baš kao što je bio s njom: Ja sam onakav kakvim Me smatra Moj rob, i sa njim sam gdje god Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega u sebi spomenem, ako Me spomene u društvu, Ja njega spomenem u boljem. Ako mi se primakne pedalj, primičem mu se aršin, ako Mi se primakne aršin, primaknem mu se hvat, ako Mi dođe običnim hodom, dolazim mu hrleći.(hadis-kudsi)

Prije nekoliko godina sjedila sam u Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji preplavljena emocijama. A onda sam vidjela stariju ženu kako polahko, bolno hoda prema bocama zemzem vode. Možda je bila negdje u osamdesetim godinama i hodala je toliko teško kao da joj je svaki korak predstavljao fizički napor.

Onda sam vidjela kako uzima čašu i u nju sipa mubarek vodu. Onda je uzela malo vode i počela s njom trljati po jednom oku. Kada sam malo pomnije pogledala, shvatila sam da je oko izgleda jako boljelo. Onda je sjela, okrenula se prema Kibli, podigla ruke i plačući dovila. U prvi mah slomilo mi je srce da je gledam u tako velikom bolu.

Ali tada, umjesto da budem skrhana njenim bolom ili da nastavim da budem usredsređena na moj, osjetila sam nadu. Tu je bila žena, koja se fizički borila da se približi Allahu, polažući sve nade u Njegovu moć da je izliječi, plačući Njemu s potpunim ubjeđenjem da će njena dova biti uslišena i da će joj izliječiti bolno oko. Ona nije zračila očajom već sigurnim ubjeđenjem u Njega.

Ako je neko toliko puno stariji, u tolikom bolu, mogao imati takvu nadu, podnijeti takav napor, šta je onda sa mnom? Šta je s onim da svoje poteškoće stavim u svoje ruke i da sa žarom prenesem Allahu? Šta je s psihičkim borbama da učinim da se moje tijelo podigne i fokusira u namazu, baš kao što se ona fizički borila da hoda u mesdžidu i klanja Njemu? Šta je s radom na mom srcu kako bih osigurala da moje suze teku iz ljubavi prema Njemu, nadom u Njega, strahom od nepoštovanja Njega, baš kao što je to ona uradila?

Okrenula sam se od ženinih privatnih trenutaka sa njenim Gospodarom, ali nisam sumnjala da joj je On olakšao, baš kao što mi je olakšao podnošenje mog bola.

Niste sami čak ni u najmračnijim trenucima, čak iako ste fizički bolesni, emocionalno osakaćeni, a vaše srce umrtvljeno. Zapamtite- On, s.v.t., je s vama baš kao što je bio s njom: Ja sam onakav kakvim Me smatra Moj rob, i sa njim sam gdje god Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega u sebi spomenem, ako Me spomene u društvu, Ja njega spomenem u boljem. Ako mi se primakne pedalj, primičem mu se aršin, ako Mi se primakne aršin, primaknem mu se hvat, ako Mi dođe običnim hodom, dolazim mu hrleći.(hadis-kudsi)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Merjem Amirebrahimi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezani članci