Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > U ranom ustajanju je bereket

U ranom ustajanju je bereket

“Moj Bože, blagoslovi mome ummetu sehursko vrijeme” (1-388)

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis prenose autori četiri sunena (Ashabu-Sunen), a prenosilac je Sahn El-Amiri. Istu predaju ističe i Enes b. Malik koju je zabilježio Ibn Nedždžar.

Uzrok nastanka

Alejhisselam je sa Enes b. Malikom jedne večeri šetao po Medini, i njenoj okolini. Zadržali su se duže vrijeme pa kada su se vraćali vidjeli su zapaljene vatre pa je Poslanik  upitao Enesa: “Kakve su to vatre, o Enese?” A on mu je rekao da su vatre zapalili ensarije i da pored njih čekaju sehur. Poslanik je tada izgovorio prednji hadis.

Komentar

Svaki dan je Allahov dan i svako rijeme je Njegovo vrijeme. On je taj koji uspostavlja red u tom vremenu i prostoru i On je taj koji je odredio uspostavio raspored vremena. Tako je odredio dio vremena za namaz, za rad, odmor, spavanje i slično.Taj raspored se treba poštovati i onaj ko ga narušava sam sebi čini nasilje. Vrijeme je, dakle, Allahova blagodat i treba ga poštovati i cijeniti. Kako se poštuje i cijeni vrijeme?

Radnik će najbolje poštovati vrijeme ako dio vremena koje je predviđeno za rad uistinu provede u radu. Nastavnik ćepoštovati vrijeme ako školski čas zaista provede u radu sa učenicima. Učenici će poštovati vrijeme ako ga provode u čitanju, proučavanju i sl. I ako imamo takav odnos prema vremenu bit će nam jasno zašto Allah Uzvišeni daje veliki značaj vremenu i zašto se njime kune. Kao i to zašto Poslanik zabranjuje kukati na vrijeme ili grditi vrijeme. No, prednji hadis pored toga, što nam nudi pouku o korištenju vremena, o ispravnom pristupu tom pitanju, iz istog saznajemo da se poslanik zauzimao kod Allaha za svoj ummet i molio Ga da blagoslovljenim učini vrijeme sehursko, a to je kada se noć dijeli od dana, odnosno predzorje. U tom vremenu lijepo je biti budan, Kur’an učiti ili nešto drugo pročitati, jer je mozak kod čovjeka tada odmoran nakon noćnog spavanja.

 Pored sehurskog vremena blagoslovljeno je vrijeme “duha” a to je vrijeme nakon izlaska sunca a kada prođe jedan sahat i tada je Poslanik ponekad klanjao dva rekata “duha-namaza”. Osim ovoga sunnet je u popodnevnom vremenu (zahira) malo odspavati što je u arapskom i islamskom svijetu poznato kao kajlula.Vrijeme između akšama i jacije lijepo je iskoristiti u učenju Kur’ana. Ko ima dnevni hizb ili vird a to je lični dobrovoljni angažman da čovjek uči nešto iz Kur’ana ili neke vjerodostojne dove, ovo vrijeme je za to najpogodnije i najefdalnije. Na kraju kažimo i to da je Poslanik zaista vodio iskrenu brigu za svoje sljedbenike, pa je Allaha često molio za rahmet i bereket.

 Begavi prenosi hadis u kojem je Alejhisselam rekao: “Moj Bože! Podari bereket mome ummetu, oprosti im i smiluj im se.” U drugom hadisu je molio: “Moj Bože! Učini moj ummet zadovoljnim i sretnim.” (Nesai i Ibn Madže)

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba priredila: Merima Š.

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top