Islamske teme

Tri iskušenja kroz koja svakodnevno prolazimo, a iz njih ne uzimamo pouku

Svaki čovjek se u životu susreće s nizom problema i iskušenja, ali često ne uzima pouke kako bi izbjegao ponovno upadanje u njih. Tri su iskušenja kroz koja čovjek svakodnevno prolazi, ali iz njih ne uči i ne uzima pouku, a to su:

Prvo, život mu se svakim danom smanjuje, a čovjek ne mari mnogo za danom koji mu smanjuje život. Međutim, ako mu se umanji imetak (kapital), njega to baci u brige i očaj, a imetak se može nadoknaditi, a život ne može.

Drugo, svaki dan on jede iz Allahovog obilja, pa ako je njegova opskrba halal, bit će pitan za nju, ako je njegova opskrba haram, bit će kažnjen za nju, a on ne zna ishod obračuna na Sudnjem danu.

Treće, čovjek se svakim danom približava Ahiretu, a udaljava od dunjaluka. Međutim, on se ne brine za Ahiret kojem se približava i koji je vječan, koliko se brine za dunjaluk od kojeg se udaljava i koji će zauvijek napustiti, a ne zna da li će njegovo vječno boravište biti Džennet ili džehennemska provalija. (saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button