Vijesti iz zemlje

Traženje nestalih u BiH u najtežoj fazi: Kažnjavati neprijavljivanje mjesta masovne grobnice

Na stručnom seminaru “Traganje za lokacijama grobnica i ekshumacija kao dokazna radnja” koji je održan na Jahorini, zaključeno je kako je proces traženja nestalih osoba u BiH ušao u najtežu fazu te da se istražiteljima moraju staviti na raspolaganje sva sredstva, a kako bi se taj proces doveo do kraja, prenosi Anadolu Agency (AA).

Seminar je održan pod pokroviteljstvom UNDP-a i Ambasade Velike Britanije, a učestvovali su istražitelji SIPA-e, Instituta za nestale osobe BiH, Tužilaštva BiH, predstavnici MKCK te ICMP-a.

Stručni seminar je otvorila Gordana Tadić, glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, koja je govorila o važnosti traženja nestalih osoba u procesuiranju ratnih zločina.

Na skupu je istaknuto kako se još uvijek traga za oko 7.200 nestalih na području BiH.

Nikola Perišić, predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, pojasnio je da problem predstavlja nedostatak relevantnih informacija o lokacijama grobnica.

“Dosadašnji izvori informacija odnosno svjedoci, građa Haškog tribunala, satelitski snimci putem kojih se dolazilo do lokacija grobnica, iscrpljeni su. Problem je i materijalno-tehnička opremljenost. Mi nemamo georadare, geosonde, dronove, niti specijalno obučene pse, a koji bi nam bili od velike pomoći”, kazao je Perišić.

Nakon dvodnevne razmjene iskustava istražitelja koji rade na ovoj tematici, doneseni su zaključci čijom primjenom bi se pospješio proces traženja nestalih.

Jedan od njih jeste obaveza primjene odredbe Krivičnog zakona BiH koja se odnosi na kažnjavanje onih koji znaju gdje je masovna grobnica, a to ne prijave. Kazna predviđena u slučaju počinjenja ovog krivičnog djela je tri godine zatvora.

Zaključeno je i da se istražiteljima Instituta za nestale osobe BiH mora omogućiti pristup bazama podataka Ministarstva odbrane BiH te arhivskoj građi suda u Hagu.

Na nivou institucija koje su uključene u proces traženja nestalih osoba mora se formirati odjel za tehničku podršku gdje bi se koncentrisala materijalno-tehnička sredstva koja bi istražiteljima omogućila efikasniju pretragu terena kada imaju informaciju o lokaciji grobnice.

Učesnici seminara su se složili kako protok informacija između institucija koje učestvuju u procesu traženja nestalih mora biti veći, kao i da treba animirati državni i nevladin sektor da se uključe u taj proces.

Također, zaključeno je da se mora pristupiti analizi svih informacija te da iskusni istražitelji u procesu traženja nestalih moraju aktivno da učestvuju u edukaciji mlađih kolega.

akos.ba

Povezani članci

Back to top button