Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Kolumne i intervjui > Tarik Đođić, direktor Al Jazeera Balkans: Zadovoljni zaposlenici povećavaju vrijednost brenda

Tarik Đođić, direktor Al Jazeera Balkans: Zadovoljni zaposlenici povećavaju vrijednost brenda

U ogromnoj konkurentnosti kompanija važno je da menadžeri svoju firmu pozicioniraju kao idealno radno mjesto gdje svaki kanidat želi da radi i napreduje i to je upravo način na koji će poslodavac privući potencijalne zaposlenike sa izraženim kvalifikacijima, odgovornošću i spremnošću za rad, što je najvažniji preduslov za napredak kompanije.

Tarik Đođić direktor “Al Jazeera Balkans”, ističe da upravo priznanje Najpožljeniji poslodavac govori o poslovnoj kulturi koju svakodnevno unapređuju i njeguju kao i o potencijalnom kadru na tržištu BiH.

Koliko zaposlenih trenutno ima Vaša kompanija?

AJB AJB trenutno ukupno ima 247 radnika po Ugovoru o radu. Od toga 211 u Sarajevu, a 36 u predstavništvima.

Da li do kraja 2016. godine planirate zapošljavanje i u kojem obimu? Da li ste u prvom polugodištu 2016. godine zapošljavali nove kadrove i u kojem broju?

AJB Al JazeeraBalkans trenutno nema više, da tako nazovemo, plansko zapošljavanje, kao što je to bilo prvih godina kada smo postavljali sistem. Sada zapošljavamo nove kadrove shodno potrebama i prilikama, ali smo i uvijek u potrazi za novim talentima i kapacitetima koji bi mogli biti dodana vrijednost kompaniji.

Imali smo novih uposlenika u 2016, od 01.01.2016. do danas dobili smo 21 novog radnika od toga 15 u Sarajevu.
Moramo naglasiti da je određen broj novih uposlenika došao na mjesto uposlenika koji su prestali sa radom u AJB.

Da li na tržištu rada BiH pronalazite kadrove koji imaju potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova ili u okviru kompanije dodatno morate raditi na edukaciji zaposlenika?

AJB Al JazeeraBalkans je regionalni newskanal, član Al Jazeera Media Networka. Dakle, kada je riječ o odabiru kadrova, zapošljavamo u cijeloj regiji i za regiju. U najvećoj mjeri možemo naći kadrove, a specifična znanja potrebna za rad u našoj medijskoj kući osiguravamo i realiziramo kroz interne treninge te edukacije koje organizira matična kuća.

Koliko su brend poslodavca i sveukupna briga o zaposlenicima važni za privlačenje novih i zadržavanje postojećih kadrova?

AJB Sigurno da brend poslodavca znači mnogo sadašnjim i novim zaposlenicima. Rad u kompaniji zvučnog imena, odnosno renomiranog brenda, dodana je vrijednost zaposlenju. U startu će vrlo vjerovatno takve kompanije imati veći broj prijava na konkurse te u konačnici imati veći izbor i lakše zapošljavati kvalitetnije kadrove. Međutim, samo ime, odnosno veličina brenda, ne znači nužno i kasnije zadovoljstvo i lojalnost radnika, ako se kompanija adekvatno ne brine o zaposleniku i ne zadovoljava njegove potrebe.

Zadovoljni zaposlenici/a mislimo na zadovoljstvo odnosima u kompaniji, organizacijom, uvjetima rada i kompenzacijom za rad; lojalni su kompaniji i energiju troše na produktivan rad i projekte, jer planiraju dugoročni ostanak, a to se odražava i u „outputu“ i rezultatima zaposlenika, što se direktno oslikava i na uspjeh kompanije. Zadovoljni radnici bolje se snalaze, trude i bolje reagiraju u kriznim situacijama.

Na kraju, zadovoljni zaposlenici povećavaju vrijednost brenda jer i oni sami postaju promoteri brenda i kompanije. Postoji još niz benefita koje kompanija ima od zadovoljnih radnika. Zaista, bez obzira na to koliko zvuči kao kliše, najdragocjeniji kapital koji kompanija može imati jesu zaposlenici. Zato bi briga o radnicima trebala biti važna svakom poslodavcu.

Šta biste istaknuli kao najvažniju prednost Vaše kompanije kada je u pitanju odnos prema zaposlenima, šta vas to izdvaja od ostalih poslodavaca?

AJB Istakli bismo organizaciju, odnosno poslovnu kulturu koja ima tzv. flat hijerarhiju, što se oslikava i u odnosima među zaposlenicima, kao i onim između radnika i Uprave; posljedično imamo poslovnu kulturu u kojoj su svi zaposlenici tretirani jednako, imaju slobodu predlagati, komentirati i realizirati projekte koje zajedno ocijenimo kao relevantne, bez obzira na to o kojem je domenu, odnosno odjelu ili sektoru riječ.

Također, istakli bismo kao ključnu vrijednost i „personal &family friendly“ kompaniju. Briga o radnicima i njihovim porodicama nam je bitna. Ona se odražava kako u podršci pri ličnim ostvarenjima zaposlenika tako i u pomoći uteškim životnim situacijama, npr. u slučaju smrti člana porodice radnika snosimo određene troškove. Također, naši zaposlenici imaju dodatno privatno zdravstveno osiguranje, a sve sa ciljem što bolje zdravstvene skrbi. Sve navedene benefite trudimo se kontinuirano realizirati radi maksimizacije zadovoljstva zaposlenika.

Šta za Vašu kompaniju znači priznanje “Najpoželjniji poslodavac”?

AJB Budući da “Najpoželjnijeg poslodavca“ ne biraju samo zaposlenici kompanije, evidentno je da su naši radnici oni koji svjedoče o tom zadovoljstvu i zato smo već nekoliko godina zaredom dobijali to prestižno priznanje.

Zadovoljstvo zaposlenika ogleda se u mnogim aspektima. Priznanje “Najpoželjniji poslodavac“, koje Al Jazeera Balkans godinama dobija, još je jedna potvrda zadovoljstva naših zaposlenika, a važnost toga pojasnili smo u odgovorima na ranije postavljena pitanja.

Posao.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top