Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "salavat"

Vrijednosti donošenja salavata i selama na Poslaniku, a.s.

„Kada god ljudi sjedu i na tom skupu ne spomenu Allaha, Uzvišenog, i ne donesu salavat svome Vjerovjesniku (s.a.v.a) to će im biti kajanje na Sudnjem danu, pa i ako uđu u Džennet.“ (Ibn Hibban, Ahmed, Ebu Davud, Nesa'i, Hakim) „Mnogo mi salavat donosite petkom, jer vaš salavat meni se predočava.“

Poučna priča: Donošenje salavata kao lijek

poslanik

Imao sam operaciju srca. Nakon dva dana od operacije, počeo sam se polahko buditi. Sve u vezi operacije, šivanje rane i ostalo bilo je završeno. Dok sam bio na intenzivnoj njezi, nekolicina doktora me je došla pregledati. To je bilo u vrijeme kad sam se  probudio od anestetika. Dvadeset četiri

Nek vaša svakodnevna navika bude donošenje salavata na Poslanika, a.s.

Da je donošenje salavata na Allahovog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., uistinu veliko dobročinstvo i naša obaveza, vidi se iz mnoštva ajeta, a jedan od njih je i ajet iz sure Ahzab, 56., u kome Uzvišeni Allah kaže: ''Zaista Allah i meleki Njegovi donose salavate na Vjerovjesnika (blagosiljaju ga).  O vjernici, blagosiljajte ga

Donošenje salavata na Poslanika a.s.

Da je donošenje salavata na Allahovog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., uistinu veliko dobročinstvo i naša obaveza, vidi se iz mnoštva ajeta, a jedan od njih je i ajet iz sure Ahzab, 56., u kome Uzvišeni Allah kaže: ''Zaista Allah i meleki Njegovi donose salavate na Vjerovjesnika (blagosiljaju ga).  O vjernici, blagosiljajte

Top