Islamske teme

Vrijednosti donošenja salavata i selama na Poslaniku, a.s.

„Kada god ljudi sjedu i na tom skupu ne spomenu Allaha, Uzvišenog, i ne donesu salavat svome Vjerovjesniku (s.a.v.a) to će im biti kajanje na Sudnjem danu, pa i ako uđu u Džennet.“ (Ibn Hibban, Ahmed, Ebu Davud, Nesa’i, Hakim)

„Mnogo mi salavat donosite petkom, jer vaš salavat meni se predočava.“ (Ebu Davud, Nesa’i, Ibn Hibban, Ibn Madže)

„Svaki onaj koji mi petkom donese salavat, njegov salavat meni bude predočen.“ (Hakim)

„Ko god mi selam donese, Uzvišeni Allah mi povrati dušu kako bih mu mogao uzvratiti selam.“ (Ebu Davud)

„Najpreči ljudi su mi oni koji mi najviše salavat donose.“ (Tirmizi, Ibn Hibban)

„Škrtica je onaj u čijoj prisutnosti budem spomenut, a on mi ne donese salavat.“ (Tirmizi, Nesa’i, Ibn Hibban, Hakim)

„Često mi učite salavat, jer to je vaš zekat.“ (Ebu Ja’la)

„Ponižen je onaj čovjek koji, kada se u njegovom prisustvu spomene moje ime, ne donese salavat.“ (Tirmizi, El-Bezzar, Ebu Ja’la, Ibn Hibban, Taberani)

„Ko mi donese jedan salavat, Uzvišeni Allah njemu donese deset salavata.“ (Darimi, Muslim, Ebu Davud, Nesa’i, Taberani, Tirmizi)

„Ko me spomene, neka mi salavat donese.“ (Ebu Ja’la)

„Ko meni donese jedan salavat, Uzvišeni Allah će njemu donijeti deset salavata, otkloniti će mu deset grijeha i uzdići će ga za deset deredža“ (Nesa’i, Ibn Hibban, Hakim, El-Bezzar, Taberani); „bit će mu upisano deset hasenata.“ (Nesa’i, Taberani)

Ko Vjerovjesniku (s.a.v.s.) donese jedan salavat, Uzvišeni Allah i Njegovi meleci njemu će donijeti sedamdeset salavata. (Ahmed)

„Zaista Uzvišeni Allah ima meleke koji kruže po zemlji i prenose mi selame od moga ummeta.“ (nesa’i, Ebu Ja’la, Ibn Hibban, Hakim)

„Sreo sam Džibrila (a.s) i on me obradovao riječima: ‘Tvoj Gospodar kaže: ‘Ko tebe blagoslovi, Ja ga blagosiljam; ko tebi selam pošalje, Ja njemu selam donosim.” Na to sam sedždu učinio iz zahvalnosti.“ (Hakim, Ahmed)

Jednoga dana došao je Allahov Poslanik (s.a.v.a.) a na licu mu se mogla vidjeti radost. Rekao je: „Došao mi je Džibril i rekao: ‘Muhammede! Jesi li zadovoljan time da svaki tvoj sljedbenik koji ti donese jedan salavat, ti ćeš njemu donijeti deset; svaki tvoj sljedbenik koji ti pošalje jedan selam, ti ćeš njemu poslati deset?’“ (Nesa’i, Ibn Hibban, Ibn Ebu Šejbe, Hakim, Darimi)

„Allahov Poslaniče! Sve svoje salavate Tebi posvećujem!“ Poslanik (s.a.v.a.) je rekao: „Onda, time će ti Allah Uzvišeni, otkloniti brige i oprostiti tvoje grijehe!“ (Tirmizi, Hakim, Ahmed)

Hazreti Alija (s.a.) je rekao: „Svaka dova je zaklonjena sve dok se ne donese salavat Muhammedu (s.a.v.a) i potomstvu njegovom.“ (Taberani)

Prenosi se od Ibn Omera (r.a) da se svaka dova zadrži između neba i zemlje, i ne uzdiže se sve dok se ne donese salavat Vjerovjesniku (s.a.v.a). (Tirmizi)

Šejh Ebu Sulejman ed-Darani, veli: „Kada kod Allaha Uzvišenog, tražiš neku potrebu, počni salavatom Poslaniku, jer Uzvišeni Allah je plemenit i primit će obadva salavata, a Njegova plemenitost je tolika da neće odbiti ono što je između dva salavata:

‘Allahumme salli ‘ala Muhammed, ve ‘ala ali Muhammed kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-medžid. Allahumme barik ‘ala Muhammed, ve ‘ala ali Muhammed, kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-medžid. Allahumme salli ‘alejhi kullema zekerehuz-zakirune. Allahumme salli ‘alejhi kullema gafele ‘an zikril-gafilune ve sellim teslimen kesira.’

Allahu naš, posebnim mjestom koje kod Tebe zauzima Muhammed (s.a.v.a) odkloni od stvorenja ono što ih je zadesilo, i ne daj vlast nad njima onome ko prema njima neće imati milosti. Jer, njih je zadesilo ono što niko drugi osim Tebe, ne može otkloniti. Allahu naš! Otkloni od nas nevolje i teškoće, o Plemeniti, o Najmilostiviji Milosniče!

Autor: Šemsuddin Muhammed ibn Jusuf el-Džezeri eš-Šafi’i

Iz knjige: ”Sigurna zaštita u hadisima Allahovog Poslanika (s.a.v.a.)”

Za  Akos.ba priredila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Back to top button