Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Safvet Halilović" (Page 2)

Kako se zaštiti od šejtanskog djelovanja?

Islamski učenjaci navode da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi, smatra najveličanstvenijim ajetom u Kur’anu. Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome ko ga uči.

Kur’an časni ističe da je šejtan stvorenje koje je Allah Uzvišeni prokleo i da je on zakleti čovjekov neprijatelj. Kako se zaštiti od prokletog šejtana i njegovog djelovanja – to je pitanje od izuzetne važnosti za svakoga vjernika i vjernicu. U vezi s tom tematikom pročitajte u ovom prilogu

Duhovni put ka Allahu: Ka ponovnom spajanju fikha i tesavvufa

Piše: dr. hfz. Safvet Halilović Šejh Ibn Ataullah el-Iskenderi (rođen 657.h./1260., umro 709.h./1309. godine) je čuveni sufijski učenjak. Rođen je i odrastao je u egipatskoj Aleksandriji. Knjigu možete naručiti OVDJE. Dugo vremena je studirao klasične islamske discipline i postigao stepen istaknutog učenjaka u brojnim oblastima, posebno u tefsiru i fikhu (malikijski

Hadždž simbolizira približavanje vjernika Allahu i njegovoj milosti

"Božiji poslanik Ibrahim a.s. je sagradio Sveti hram - K'abu, i mnogi propisi za hadž evociraju sjećanje na događaje iz tog vremena. Hadž je farz, tj. stroga obaveza punoljetnom i pametnom muslimanu i muslimanki koji su stekli materijalne uvjete za taj put, a u slučaju bolesti oni mogu odrediti

Propagadne i manipulativne tehnike u FTV serijalu ‘Sunniti, šiiti’

Želimo vjerovati da su i sagovornici u epizodi izmanipulisani, pa se nećemo baviti njihovim djelima i nakanama nego korištenim propagandnim tehnikama. Nećemo se baviti ni sa nakanama FTV-a ili ličnošću autora serijala, nego njihovim djelom. Propagandne tehnike koje su autori koristili u gledanoj epizodi, prema definiciji, su sljedeće: zanemarivanje historijskog konteksta, nedovoljno

Dužnosti živih prema mrtvima

Piše: hafiz prof dr. Safvet Halilović Islam je kompletan sistem življenja u kojem su regulisana prava i dužnosti, tj. odnosi i relacije čovjeka prema sebi i drugima. Shodno tome, u islamu je jasno određeno i propisano kako se muslimani i muslimanke trebaju ponašati u slučaju kada im neko

Odnos prema džamiji i džematu

Uvod U islamu džamije imaju istaknuto mjesto. Samo ime koje se u islamskim izvorima i tradiciji koristi kao sinonim za džamiju – Bejtullah, što znači Allahova kuća, dovoljno govori o ulozi i značaju džamije u životu vjernika muslimana. Musliman je za džamiju blisko vezan još od svog ranog djetinjstva kada odlazi

Top