Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "mirsad mesanovic"

Koja je razlika između Hamasa i Hizbullaha

Hamas i Hizbullah - POREĐENJE Piše: Mirsad Mešanović Uspjesi ova dva islamska pokreta, koje su postigli prije svega na političkom i vojnom planu, doveli su ih u žižu interesovanja muslimanske i svjetske javnosti. Oni su najbolji dokaz da se sa cionistima i pored njihove vojne nadmoći

Koja je razlika između islamskog buđenja i islamskog po­kreta?

ŠTA PODRAZUMIJEVAMO POD ISLAMSKIM POKRETOM? Pod izrazom “islamski pokret” podrazumijevamo svena­rodno, zajedničko i organizovano djelovanje s ciljem vraćanja islama na vodeću poziciju u društvu, kao i u cjelokupnom ži­votu. Islamski pokret je prije svega rad, i to kontinuiran i marljiv rad, koji nikako nije ograničen samo

Top