Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Književni kutak > Prikaz knjige ‘Hamas – islamski pokret otpora’ autora Mirsada ef. Mešanovića

Prikaz knjige ‘Hamas – islamski pokret otpora’ autora Mirsada ef. Mešanovića

PREDGOVOR

Palestina, stara arapsko-muslimanska zemlja, u svojoj višestoljetnoj historiji bila je predmetom okupacija i teških zločina, od strane Sljedbenika knjiga (“Ehlu-l-Kitaba). Područje Palestine i širi prostor Šama je dio koji se u literaturi naziva sa “Mehdu-l-enbija”(Kolijevka poslanika), obzirom da je na tom prostoru bilo najviše poslanika. Palestina je mjesto prve kible ummeta, trećeg Harema i Israa’ Poslanika, s.a.v.s. Palestina je vakuf svih muslimana, a vakuf se mora čuvati, pa i životima najhrabrijih i najodlučnijih mu’mina.

Formiranje države Izrael na prostoru Palestine je politič­ka i historijska prevara, a po riječima Rože Garodija: “Izrael ne posjeduje legitimitet – ni historijski, ni Biblijski, ni pravni – u pogledu prostora na kojem je osnovan!”

U Palestini se kontinuirano u posljednje devedeset i dvije godine (1917-1948. Velika Britanija/1948-danas cionistička tvorevina Izrael, koju je UN priznao Rezolucijom 181, od 29. novembra 1947. godine) vrši teški zločin i klasično etničko čišćenje plemenitog palestinskog naroda, koji je krajem XIX i početkom XX stoljeća u Palestini ukazao gostoprimstvo Jevrejima, koji su masovno protjerivani iz Evrope.

Najduže odlagano rješenje nekog međunarodnog proble­ma, koje pamti novija historija, je upravo pitanje Palestine. Niti jedan prostor na kugli zemaljskoj nije bio predmetom dono­šenja brojnih rezolucija od strane Vijeća bezbjednosti, kao što je to slučaj sa Palestinom, a da ništa od toga nije realizirano. Palestina obavezuje svakog muslimana i muslimanku da joj u skladu sa svojim mogućnostima pomogne i ispuni oba­vezu muslimana u odnosu na drugog muslimana.

Hamas, glavni islamistički pokret otpora u Palestini, rođen je odmah nakon prve Intifade (Palestinskog ustanka) 1987. godine i pojavio se kao nužnost nakon decenija neproduk­tivnog rada PLO-a (Palestinske oslobodilačke organizacije) i drugih pokreta, koji su se bazirali na nacionalnom konceptu, a životni prostor Palestinaca je bio sve tješnji.

Hamas, koji crpi osnovne ciljeve iz pokreta Muslimanska braća, zalaže se za uspostavljanje palestinske države i osloba­đanje njenih okupiranih teritorija. On svoju borbu za oslobođenje Palestine smatra svojom islamskom dužnošću i ta borba ni u kom slučaju nije anti-se- mitska, već anti-cionistička.

On je iz pokreta prerastao u najsnažniju palestinsku poli­tičku polugu za koju se sve više vežu šire narodne mase. Na čelu Hamasa su visoko moralni i stručni ljudi, koji svoj islam svjedoče na svakom mjestu i ono što je najvažnije – “oni liče na svoj narod”.

Hamas već dvadeset i jednu godinu kroz vraćanje islam­skim vrijednostima, osnivanje islamskih obrazovnih instituci­ja i pružanje humanitarne pomoći priprema novu generaciju Palestinaca.

Političko krilo Hamasa je u skladu sa modernim izbornim pravilima pobijedilo na palestinskim parlamentarnim izbori­ma 2006. godine, a ubrzo nakon toga isti je, u nekim zemlja­ma, kao što su: SAD, Velika Britanija, zemlje EU, Kanada, Japan i Izrael, stavljen na listu terorističkih organizacija. Svi pokušaji obaranja Vlade u Gazi u protekle dvije godi­ne su bili bezuspješni.

Posljednji cionistički pokušaj porobljavanja Gaze i unište­nja Hamasa je, hvala Allahu dž.š., bio neuspješan. Hapšenja i presude vođama Hamasa su dugogodišnja praksa cionističkog režima, a učestali atentati na vođe Hamasa su tipičan primjer zločina, čiji prevashodni cilj su čelnici Hamasa i potpuno njegovo gušenje.

Ali, što je veći omjer zločina nad golorukim Palestincima, utoliko je veća žudnja za slobodom i utoliko se iznova rađaju nove vođe i članovi stranke, koji se nikoga, mimo Allaha dž.š., ne boje.

Palestina čeka svoje oslobodioce, a njih je sve više u Gazi, Zapadnoj obali i ostatku islamskog svijeta! Palestina zaslužuje istinsku slobodu, kao zemlja u kojoj će biti mjesta za sve one koji žele da žive u miru, bez ugrožava­nja prava drugih, a Hamas je predvodnik te dugo očekivane slobode.

Neka je Allahova milost na šehide Palestine, a između njih posebno na šehide-vođe, koji su na dunjal,uku bili istinski predvodnici i sve su to krunisali šehadetom, kojim su potvrdili svoje iskreno vjerovanje!

Sarajevo, 06. safer 1430.h./ 01.februar 2009. god.

Nezim Halilović Muderris

UVOD

Danas su zemlje islamskog svijeta opterećene mnogo­brojnim problemima političke, ekonomske i socijalne prirode. Uzroci ovako teškog stanja podjednako su unutrašnje i vanjske prirode. Problemi su toliko složeni da su za njihovo rješavanje potrebni velika hrabrost, znanje i upornost.Povrh svega toga, muslimani su optuženi kao glavni nosi­oci globalnog terorizma u svijetu, a treba li uopće ikoga pod­sjećati da danas u svijetu ne postoji teža optužba.

Međutim, kada bismo htjeli izdvojiti glavni i najveći pro­blem islamskog svijeta, svakako bi to bio problem okupirane Palestine, koji uzrokuje mnoštvo drugih problema. Zato za palestinsko pitanje kažemo da je to rak-rana islamskog svijeta.

Patnje palestinskog naroda traju punih šezdeset godina, i trenutno se tom problemu ne nazire kraj, iako on optereću­je odnose islamskog svijeta prvenstveno sa Zapadom, koji je pokrovitelj i najveći zaštitnik cionističkog izraelskog režima.

Prava ugnjetavanog i raseljenog palestinskog naroda može negirati samo onaj ko podržava duple standarde u međunarod­nim odnosima i onaj ko iz mržnje prema islamu i muslimanima podržava nepravdu i nasilje. Legitimno pravo muslimana, a tako i palestinskog naroda, da se bori na svojoj zemlji, danas je u svijetu, okarakterisano kao terorizam.

Ovdje se nameće jedno veoma značajno pitanje koje glasi:

Kako to da pristalice posljednje objavljene vjere, koja je zbog svojih zdravih principa najbliža ljudskoj prirodi i koja se danas najbrže širi u svijetu, budu optuženi za terorizam?

Pažljivom posmatraču neće promaći činjenice koje upu­ćuju na zaključak da iza vješto lansirane priče o islamskom terorizmu ustvari stoje oni koji imaju naspram islama i musli­mana nečasne namjere.Stvari se moraju postaviti na svoje mjesto i terorizmu tre­ba dati pravu definiciju, tj. striktno utvrditi šta je terorizam.

Da li se borba jednog naroda za slobodu smatra teroriz­mom?

Ako je to tako, mi, kao muslimani, ne možemo prihvatiti tu definiciju, i mi je odbacujemo.Zatim, da li agresori koji danas žele okupirati musliman­ske zemlje pod raznim izgovorima ustvari predstavljaju nosio­ce pravog državnog terorizma? Mi, kao muslimani, osuđujemo ove agresije i smatramo ih pravim državnim terorizmom.

U ovom kontekstu treba posmatrati i borbu palestinskog naroda za svoja legitimna prava.Ova dugogodišnja borba iznjedrila je Islamski pokret otpo­ra Hamas, koji neki žele prikazati kao militantnu organizaciju.Međutim, riječ je o pripadnicima jednog malog golorukog naroda koji naoružan islamom i predvođen poštenim liderima svog islamskog pokreta, bije višestruko neravnopravnu bitku protiv četvrte vojne sile na svijetu.

  • Ovo je priča o Hamasu, koji se bori protiv armije kojoj je sve dozvoljeno, jer joj iza leđa stoje svi nečasni i dvolični svjetski moćnici, uvijek spremni iznova zataškati njene brutalne zločine.
  • Ovo je priča o Hamasu, koji je odbio priznati rasizam, progon, agresiju, zločine i okupaciju.
  • Ovo je priča o temi koja će zasigurno biti dominantna u XXI stoljeću, jer je to priča o islamu kojem uz Allahovu, dž.š., pomoć pripada ovo stoljeće.
  • To je priča o islamskom načinu otpora protiv vala novog imperijalizma čiji je cilj vojna, politička, ekonomska i svaka druga dominacija u islamskom svijetu.

Stranu dominaciju i okupaciju muslimani neće prihvatiti iz više razloga. Osnovni razlog jeste to što islam po svojoj prirodi i vrijednostima koje posjeduje odbacuje da bude poro­bljen i potlačen. Naprotiv, on teži biti vodilja čovječanstvu ka suživotu i toliko potrebnoj ravnoteži i svjetskom miru.

Mira u svijetu ne može biti sve dok se na muslimane pri­mjenjuju dupli standardi i dok se njihova prava brutalno krše.

Ovu bi poruku morali dobro razumjeti svi svjetski silnici, a prije svega cionisti u Palestini, jer je ona sadržana u Kur’anu i sunnetu našeg Poslanika, s.a.v.s.

U Kur’anu se kaže:

“I Mi smo u Knjizi (Tevratu) objavili sinovima Israilovim: Vi ćete doista dva puta nered na Zemlji činiti i preko mjere oholi posta­ti. I kada dođe vrijeme prve od dvije prijetnje, poslat ćemo protiv vas robove Naše, silno moćne, oni će uzduž i poprijeko zemlju vašuprega – ziti, i prijetnja će se ispuniti. Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih ipomoći ćemo vas imecima i sinovima i učinit ćemo vas brojnim. Sve što činite – činite sebi, dobro i zlo. A kad dođe vrijeme druge prijetnje, poslat ćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u Hram kao i prvi put, ponovo provale i da sve što osvoje do temelja poruše.” El-Isra 4-7

Ebu Hurejra u merfu-predaji prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Neće nastupiti Sudnji dan sve dok muslimani ne zarate s Jevrejima, te ih pobijede, pa će se Jevreji kriti iza drveća i kamenja, ali će i kamen i drvo reći: “O muslimane, o Allahov robe, evo Jevreja iza mene, pa dođi i ubij ga”  Hadis bilježi Muslim.

  Hamasovci, čvrsto uvjereni da se bore za svoja legitimna prava, svjesni onoga što je sadržano u Kur’anu i sunnetu, spremni su na velike žrtve kako bi stigli do svoga cilja, do slobode i dostojanstvenog života.

 Ono što posmatrača sa strane najviše zadivljuje kod ovih ljudi jeste upravo njihova spremnost da se žrtvuju za svoje ciljeve.   Odgovor se i na ovo pitanje, kao i na mnoga druga, nalazi u Kur’anu:   “Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmjenili.[1]

 

Mirsad Mešanović Srajevo, 18.02.2008.


[1]    El-Ahzab, 23.

 

Autor: Mirsad ef. Mešanović

Sarajevo, 2009. god.

Recezent: Nezim Halilović, Muderris

Str. 208, tvrdi povez

Cijena knjige 10 KM

Narudžbe na e-mail [email protected]

Akos.bA

 

 

 

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top