Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "algoritam.net" (Page 2)

100 godina od Boljševičke revolucije: Kritika revolucije kroz percepciju “hrđavog” muslimana

Piše: Aleksandar Abasi  Naprotiv, ona je poziv sekularnoj zapadnjačkoj ljevici da bolje razumije komplikovani odnos prema muslimanima izvan svojih evrocentričnih i zapadnjačkih okvira. U svojoj knjizi Duše crnih naroda V. E. B. di Boa je istakao da je Boljševička revolucija doprinjela da se probije međunarodna rasna barijera, omogućivši kolonizovanim narodima da steknu trajnu

Kako uspostaviti islamsku vlast umjesto islamsku državu

Piše: Asifa Kurejši-Landes Počevši od Pakistana godine 1947, jedan broj zemalja u savremenom svijetu za sebe je počeo da tvrdi da predstavljaju „islamske države“. Ova tvrdnja doživjela je svoj deformisani, mutirani oblik u vidu Islamske Države (ID), organizacije koja sprovodi svoju misiju terora u stilu mongolskih hordi i polaže isključivo pravo

Treba li reformisati islam?

Piše: Harun Karčić Treba li islam reformisati? To je jedno od najčešće postavljenih pitanja nakon napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine, kako među muslimanskim tako i među nemuslimanskim intelektualcima. Ali, na šta se tačno misli pod ”reformom islama”? Da li se misli na srednjovjekovnu reformu katoličke crkve? Da

Ermin Sinanović: Tradicionalističko razumijevanje tradicije velika prijetnja

Razgovarao: Ivan Ejub Kostić Ermin Sinanović je direktor Istraživačkog i akademskog programa na Međunarodnom institutu za islamsku misao u Herndonu, SAD. Radio je kao asistent na Pomorskoj akademiji Sjedinjenih Američkih Država u Annapolisu, Merilend, na odsjeku za političke nauke. Doktorirao je na odsjeku Političkih nauka na Univerzitetu Syracuse odbranivši tezu “Uloga

Top