Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "algoritam.net"

Je li islamizam muslimanska forma teologije oslobođenja?

Razgovarao: Alain Gresh Zašto je islamizam vladajući politički jezik u arapskom svijetu, islamskom svijetu? Bilo je i onih vremena kada je ondje bilo drugih jezika – socijalizam, arapski nacionalizam… Da prvo objasnim šta ja podrazumijevam pod islamizmom, posebno pod onim vidom koji se javlja od 1970-ih. Islamizmom ja nazivam one ideologije i

Da li islam sputava školovanje žena?

Piše: Harun Karčić Muslimanska društva, a i države, često se suočavaju s kritikama da se ne zalažu dovoljno za školovanje djevojaka i žena ili da ga čak sputavaju i opstruišu. Nije zanemariv broj međunarodnih eksperata koji razloge za neškolovanje žena direktno povezuju s islamom i muslimanskim odgojem ženske djece. Pojedini slučajevi napada

Novi jezik evropskog populizma: Zašto „civilizacija“ dolazi na mjesto nacije

Umjesto da ih utrpavamo u neodgovarajuće stare kateogrije, trebamo uvidjeti da su mnoge antiimigrantske stranke danas izgradile novi politički diskurs koji bi smo mogli nazvati „civilizacionizmom“… Novi civilizacionizam je paradoksalni spoj „identitarnog“ kršćanstva, sekularizma, filosemitizma, islamofobije, pa čak i nekih elemenata liberalizma, kao što su podrška rodnoj jednakosti i pravima

Ko su ”umjereni muslimani”?

Piše: Harun Karčić Izgleda da se svi mi slaženo da postoje ”umjereni muslimani” ali niko nema jasnu sliku kako zapravo oni izgledaju, kakve stavove ispoljavaju i kakav je njihov svjetonazor? Da li biti umjeren musliman podrazumijeva umjerenost u vjerskoj praksi ili u političkim stavovima? Ili to označava umjerenost u kritici prema

Tri ključna obilježja islamske vlasti: Šta je islamska demokratija?

Piše: M. A. Muqtedar Khan U svom kratkom ogledu, htio bih se odmaknuti od diskusije uloge islamskih političkih pokreta u sekularnim ili islamskim državama, kao što su Saudijska Arabija ili Iran, i dokazati da se u modernim muslimanskim političkim diskusijama pojavila ideja islamske demokratije. U ovom kratkom članku, napisanom prvenstveno da

Šta je islamska umjetnost?

Piše: Haris Dervišević Suština u pristupu islamskoj umjetnosti jeste naglašavanje činjenice da je islamska umjetnost prije svega umjetnost, dok je sakralnost ili profanost likovnih formi podređena tome. Predmet ili arhitektonski objekat potpada pod okrilje islamske umjetnosti zato što oslikava njena estetska načela. Tako, na primjer, kada se aparaturom historije umjetnosti analizira

Percepcije geopolitičkih aktera na Bliskom istoku

Kako javnost u Turskoj, Libanu, Jordanu, Izraelu i Tunisu gleda na bliskoistočne lidere? Istraživanje pokazuje da bliskoistočni lideri ne uživaju veliki ugled među stanovnicima zemalja koje su bile predmet istraživanja. U prosjeku jedna trećina ispitanika je iskazala pozitivno mišljenje o egipatskom predsjedniku Abdel Fatah al-Sissiju i o saudijskom kralju Salmanu dok

Izveštaji o islamofobiji iz 1997. i 2017. godine: Šta islamofobija danas predstavlja

Izveštaj iz 2017. godine označio je dobrodošlu promenu sa svojom kratkom definicijom islamofobije kao rasizma usmerenog protiv muslimana. Međutim, određenje islamofobije kao rasizma usmerenog protiv muslimana može se smatrati korakom napred jedino ako se rasizam ne koristi samo kao eufemizam za netrpeljivost. Jer, rasizam označava manje skup verovanja i stavova

Islam i prosvjetiteljstvo: čuvajte se mitova!

 Ovo treba imati na umu svako ko želi ući u debatu o prosvjetiteljstvu s muslimanima. Intelektualne tradicije islamskog svijeta u značajnoj su mjeri obezvrijeđene tokom epohe prosvjetiteljstva. Posljedice ovog obezvređivanja traju i danas, kad neki Evropljani muslimanima postavljaju ultimatum da se orijentiraju prema „našem prosvjetiteljstvu“, ili, još arogantnije, tvrde da

Top