Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Ssvrt na knjigu „Objava – oblikovanje nove prepoznatljivosti“

Ssvrt na knjigu „Objava – oblikovanje nove prepoznatljivosti“

Akademik muftija Aziz Hasanović

predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj

            Privilegija da čitam tekst knjige „Objava – oblikovanje „Nove prepoznatljivosti“ u njenom nastajanju dodatno obvezuje. Ukazano povjerenje mladog kolege Senad ef. Heveševića, glavnog imama osječkog, zahtijeva od recenzenta veliku odgovornost i temeljit pristup ponuđenoj građi. Na prvi pogled prema naslovu knjige „Objava“, čitatelj zaključuje da imamo dosta literature na tu temu. Smisao ovoj knjizi daje podnaslov ili pojašnjenje naslova u izričaju „Oblikovanje „Nove prepoznatljivosti“.

Autor Senad ef., kome je ovo prva javna publikacija, pristupa Objavi na vrlo zanimljiv i inovativan način, promatrajući hodogram Objave /Kur'ana/ po godinama misije onoga kome je objavljivana, a to je poslanik islama Muhammed a.s. Ono što je razvidno u ovom pristupu pisanju jeste da se Tekst stavlja u kontekst vremena i prostora samog Objavljivanja. Vidljiva su razna iskušenja na koja je nailazio Poslanik a.s. na putu spoznaje i usvajanja ili implementiranja kur'anske riječi, kao i Božje intervencije na određene pojavnosti u mekanskom i medinskom društvu. Kolega Hevešević na ovaj način pokazuje i vlastito razumijevanje Objave kao i velike vještine koristeći ogromnu literaturu u svom radu.

Čitajući ove tekstove usvojio sam, po uzoru na Poslanika a.s., put do optimizma, a to je zahvalnost na onome što imaš. Poslanik nas uči: „Tko je zahvalan na onom što ima, Svevišnji će mu dati ono što nema“. U središtu poslaničke misije jeste optimizam, a to mora biti u središtu svakom sljedbeniku islama. Puno je toga životnoga istaknuto u ovoj knjizi kod Poslanika što se može primijeniti na svakog pojedinca. Način njegova života i metodologija prenošenja i podučavanja Kur'anu i kur'anskim vrijednostima za sve koji to usvoje ključ su uspjeha. Sve se temelji na čvrstoj imanskoj/vjerničkoj/ snazi. Nema iskušenja koje čvrsta vjera u Allaha dž. š. ne može savladati. Sve strahove, izazove i probleme jedino može istinska vjera u Allaha dž. š. pobijediti. Kur'anski i poslanički poziv, vidljiv kroz ovu knjigu, da se jača i učvršćuje vjerovanje koje je pokretačka snaga, oplemenjuje, jača i ohrabruje vjernika.

U dodatku 3 – „Izvori i odabir mišljenja“, autor donosi različita mišljenja o ključnih dvanaest tema doktrinarnog nauka islama. Sveobuhvatni teološki pristup ovim temama svrstava mladog autora u red znanstvenika koji tragaju za inovativnim sadržajima kako bi pomogli budućim generacijama u razumijevanju islama kroz njegov izvor, a to je Kur'an i Sunnet Božjeg poslanika. Autor kvalitetno zaokružuje svoj rad, izlaže viđenja drugih, ne donosi vrijednosne sudove i čitatelju prepušta zaključke. Time pokazuje akademsku zrelost i otvorenu mogućnost daljeg istraživanja. Stručno, logično i razložno, metodom „od općeg ka pojedinačnom“ obrazlaže osnovne odrednice i postavke islamskog nauka. Time koncepcija i sadržaj, kao i sama forma, udovoljavaju zahtjevima naučnog djela te kao takvo doprinosi razvoju islamske misli, poglavito tefsirske/kur'anske znanosti.

Mladi autor predstavlja osvježenje u promišljanju, jezičnom izričaju i stručnom razumijevanju teološko-kur'anske misli. Ohrabrenje je i nada mladim naraštajima, a nama koji smo sudjelovali u njegovom intelektualnom narastanju i profiliranju predstavlja veliku satisfakciju.

Moleći Svevišnjeg Boga da ga nagradi za ovaj doprinos u razumijevanju islama, te da mu ova knjiga posluži kao novi poticaj u daljnjem imamskom i stručnom radu. Ako je suditi po onoj narodnoj „dobro se ljeto s proljeća vidi“, imamo ljeto, čitaj budućnost.

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

dekan Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Veliko mi zadovoljstvo pričinjava mogućnost da još u rukopisu čitam izvanredno djelo svojedobno odličnog studenta Senada Heveševića koji je svoj talent i velike potencijale pokazivao ne samo u redovnim studentskim obavezama, polažući na vrijeme i s visokim ocjenama ispite na studijskom programu islamske teologije na Fakultetu islamskih nauka, nego i u brojnim vannastavnim aktivnostima, kojima je vrlo često, kao predsjednik Udruženja studenata, rukovodio.

Djelo Objava: oblikovanje “Nove prepoznatljivosti” spada u radove koji govore o uzornom životu posljednjeg Božijeg poslanika, s.a.v.s., ističući najznačajnije detalje iz tog izuzetnog stila življenja i nastojeći animirati njegove sljedbenike da žive životima koji će bar biti nalik njegovom.

Ovo je originalno djelo, kako po svome naslovu, formi, tako i po sadržaju. Autor Senad Hevešević govori o oblikovanju nove prepoznatljivosti na način da Božiji Poslanik, s.a.v.s., sa svojim ashabima oživljava univerzalne vrijednosti na kojima gradi zdrave odnose unutar porodice, zajednice i društva.

On iznosi najznačajnije detalje iz uzornog života Muhammeda, s.a.v.s., ali osnova tog govora je kur'anski tekst. Kako su Kur'an i sunnet osnove islama, izvori islamskog učenja i civilizacije, na sličan način autor ih povezuje kroz svoju knjigu. Božije riječi koje navodi hronološki, onako kako su objavljivane Božijem Poslaniku, s.a.v.s., su osnova, moto govora koji se nakon toga niže u punom skladu, koji spaja hermeneutička razviđanja komentatora Kur'ana sa najljepšim emocijama književnika koji oduševljeno govore o svome Poslaniku, s.a.v.s.

Autor kreće od prve Objave, od trenutka kada se nebo najviše približilo Zemlji i počelo je ispunjavati duhovnošću, i prati Božijeg Poslanika, s.a.v.s., na njegovu putu zastrtim trnjem (kojeg su mu prosipali i njegovi najbliži) do zvijezda i stupnja najodabranijeg Božijeg stvorenja – do punine njegovog imena Muhammed (Hvaljeni).

Govori o mekanskom periodu, brojnim izazovima na koje Božiji Poslanik, s.a.v.s., nailazi, ali govori istovremeno i o istrajnosti Muhammeda, s.a.v.s., i njegovih ashaba koji pokreću proces vraćanja istinskim vrijednostima i stvarnom životu i znalački i odgovorno ga vode i dovode do kraja. Autor, za razliku od mnogih drugih koji su pisali o Božijem Poslaniku, s.a.v.s., ne stavlja u prvi plan bitke i oružane sukobe koje je Muhammed, s.a.v.s., vodio sa svojim neprijateljima, nego govori o onim drugim, ne tako vidljivim borbama koje je Muhammed, s.a.v.s., vodio cijeli svoj život s ciljem da čovjeku vrati smisao života, a svemu drugome njegovu stvarnu poziciju i vrijednost.

  Jezik kojim Senad Hevešević piše svoje djelo je korektan, zanimljiv i nadasve sugestivan. Djelo je očito upućeno onima koji ne znaju mnogo o islamu ili je njihova percepcija o islamu neutemeljena i iskrivljena, što se vidi iz pojašnjenja brojnih stručnih termina i pojmova koji su udomaćeni u islamskoj teologiji, ali istovremeno ona je interesantno štivo i za muslimane visokog vjerskog obrazovanja.

Iako se radi o mladom autoru njegove misli su zrele, a zapažanja frapirajuća. U jednom trenutku on kaže: “Vizionarstvo često nije odlika vladajućih elita, jer njima promjena nije potrebna, oni uživaju u situaciji kakva ona trenutno jeste.” On iznosi konstataciju koja se odnosi na Poslanikovo, s.a.v.s., vrijeme, ali koja je relevantna, nažalost, i za druga mjesta i mnoga kasnija vremena, pa i naše današnje.

 On pažnju čitaoca potpuno zaokuplja i čitalac skoro da ne primjećuje prelaženje s teme na temu. Sadržaj teksta uopće ne opterećuje i ne zamara, štaviše, kod čitaoca izaziva sve veću radoznalost i neutaživu želju da sadržaj djela u cijelosti pročita i što je posebno važno da preispituje i poredi svoj način života sa Poslanikovim, s.a.v.s.

Iako su nam detalji o kojima govori autor uglavnom poznati, način na koji govori o njima je inovativan, svjež i krajnje emotivan. Knjiga intelektualno snaži čitaoca i emotivno ga budi. U ovom vremenu presije pesimizma, defetizma i beznađa vraća čitaocima snagu, elan i motiv da na putu borbe za univerzalne vrijednosti, bez obzira na brojne opstrukcije, poteškoće i iskušenja, idu do kraja, jer to je put našeg uzora Muhammeda, s.a.v.s. Imajući u vidu sve teme koje su tretirane i prezentirane u ovom djelu i način na koji je to autor Senad Hevešević uradio sa zadovoljstvom preporučujem da se djelo pod naslovom Objava: oblikovanje “Nove prepoznatljivosti” štampa i na taj način učini dostupnim širem čitateljstvu.

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top