Islamske teme

Rizk, nafaka i Allahova milost

Izbor hadisa

 • Uistinu, nafaka traži čovjeka više nego što ga traži smrt.
 • Džibril mi je u srce stavio (poruku) da niko neće umrijeti dok ne ispuni rok svoga življenja i ne iscrpi svoju nafaku. Pa, bojte se Allaha i nafaku na dozvoljen način tražite. Nemojte da vas zastoj nafake navede da je tražite grijehom (haramom), budući da se ono što je od Allaha ne može dobiti osim pokornošću Njemu.
 • Zaista sit čovjek, koji Allahu zahvaljuje na Njegovim blagodatima, ima istu nagradu kao i onaj koji strpljivo posti.
 • Allah oprašta mojim sljedbenicima ono što im na um dođe da učine (od grijeha) – ako (sve dok) to ne izgovore ili ne urade.
 • Allah voli da se koriste Njegove povlastice (u šerijatskim propisima) kao što prezire da se radi ono što je zabranjeno (što je grijeh).
 • Allah oprašta mojim sljedbenicima ono što im šejtan prišaptava u srca njihova i ono na što budu primorani, dok god to ne izvrše ili ne izgovore.
 • Uzvišeni Allah voli da mome ummetu (mojim sljedbenicima) olakša obavljanje vjerskih dužnosti i obaveza, a nije Mu drago da budu preopterećeni (te da im postane teško vršiti propisane dužnosti).
 • Oni koji dobro čine na dunjaluku, bit će dobročinitelji i na budućem svijetu, a oni koji čine ružna djela, bit će takvi (činit će ih) i na ahiretu.
 • Onima koji su milostivi, smilovat će se Allah Svemilosni i Uzvišeni. Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji, pa će se i vama smilovati Onaj koji je na nebesima.
 • Neka se Allah smiluje čovjeku koji je velikodušan (u svakoj prilici): kada kupuje, kada prodaje i kada potražuje svoj hakk (svoje pravo, dug i sl.).
 • Neka se Allah smiluje čovjeku koji, kad govori, govori ono što je dobro pa bude nagrađen, ili se suzdrži od ružnih riječi pa bude spašen.
 • Kada je Allah, dž.š., stvorio svijet, upisao je u Svoju knjigu, a ona je kod Njega, iznad Arša: „Zaista je Moja milost nadvladala (pretekla) Moju srdžbu.“
 • Kada bi čovjek bježao od nafake kao što bježi od smrti, ona bi ga sustizala kao što ga smrt sustigne.
 • Ko želi da mu se nafaka proširi i vijek produži, neka održava dobre odnose sa svojom rodbinom.
 • Mojim sljedbenicima je oprošteno ono što učine greškom (nenamjerno), u zaboravu i ono na što budu prisiljeni.

Izvor: Ovako je govorio Resulullah, Sujutijeva zbirka hadisa – sahih i hasen

Priredio: Salih ef. Indžić

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Back to top button