Književni kutakU Fokusu

Recenzija poezije za djecu Kemala Handana

Recenzija poezije za djecu Kemala Handana

Pisati za djecu nije lako. Dijete je iskreno biće, razigrano, lepršavo, protkano i obasjano emocijama a za sve to treba stihom pjesnik da progovori i dotakne. Pjesnički stil treba da opčinjava ne samo najmlađe nego i one koji to nisu. Stih se razlaže u melodiju pjesme za mališana i ne postoje onda više riječi kojima se može opisati kakva je to poezija i njezina moć koju treba doživjeti.

Dječija poezija ima moć transformacije kao i dijete koje je čas nestašno i nasmijano, pa potom tužno i rasplakano. Ona je ujedno izraz bure dječijeg doživljaja i emocija koje treba da progovaraju preko autora. Pjesnik je kao i dijete, čas razigran kao čigra, čas lepršav poput maslačka kojeg nosi proljetni vjetar, potom je i uznijet ljubavlju i na trenutak sjetan. Pjesnik svojom sposobnošću emociju pretvara u pjesmu i transformiše je i postavlja na papir u ritmu djecije igre. Ovakav pjesnik je Kemal Handan.

Poezija koja je prisutna u nama i svuda oko nas ona nalazi mjesto u svemu sto radimo i ujedno njome podučavamo djecu. Činjenica je da je dječija poezija u odnosu na ostale vrste dječije književnosti manje zastupljena u školskim sadržajima, meni je ta činjenica,poznata, kao dugogodišnjem prosvjetnom radniku. Dječija poezija nosi u sebi dozu pouke kao produžena ruka pedagogije. Vrijednost poezije ogleda se u tome što ona u svom izrazu nosi atribute djetinjstva i traži odjeke u djetetu, jer njezina jednostavnost, emocionalnost i misaonost privlači i odraslog pružajući mu ujedno sliku svijeta raštrkanih, raznobojnih slika. Poezija Kemala Handana odlikuje se i didaktički, tako da dijete ujedno kroz pjesmu i uči. Njegova poezija proučava mnogo toga kroz stihove što je neizbježno. Pjesnik Kemal Handan prije svega se igra riječima, emocijama i idejama, stihovima, razmišljanjima, željama,…

Svjestan da je igra sastavni i neizbjržni dio djetinjstva i da djeca upravo kroz igru najbolje uče i najbolje pamte. Posmatrajuci sve zbirke autora ostvarene su u jedinstvenu cjelinu kroz slike igre i radosti. Stihovi Kemala Handana su bogati ritmom, metrikom i rimom kroz šarolike motive i ljubav u najširem smislu riječi prema: prijateljima, prirodi, pejzažima, enterijertima, eksterijerima, roditeljima, vršnjacima, gradu, životu, radoznalosti dječjoj i mnogo još čega tu prisutnog. Tematska ljestvica koja varira kroz pjesme za djecu bila bi poželjna da se uvrsti i nađe u školskim čitankama a i brojnim časopisima za djecu i školskim listovima te ih ujedno i preporučujem i kako izbornu lektiru. Prisustvo muzike u poeziji Kemala Handana pobuđuje kod djece zvukove konstrukcije slika sto pridonosi razvoju zvukovno akustičke koncentracije razvoja osjećaja za ritam i razvoj sluha a ujedno utiče na razvoj govorne kulture. Njegova poezija budi estetski doživljaj u djeci i djeluje na estetsku dimenziju ličnosti, pobuđuje najiskrenija podsvjesna emocionalna stanja te izgrađuje misaonu osobnost. Pjesnik Kemal Handan svojom poezijom kod djeteta razvija kritički način razmišljanja kroz iskrenost, otvorenost i maštu. Ova poezija moze biti korisna i od srca preporučena kako odgajateljima u radu sa djecom u učionicama tako i roditeljima, dedama i nanama i svima onima koji još uvijek nose u sebi slike djetinjstva i žele obogatiti svoj unutrašnji svijet djeteta koji je tu prisutan uvijek u nama.

Sa željom da što skorije budemo učesnici štanpanja novih sadržaja upučujem najiskrenije želje za novo stvaralaštvo pjesnika Kemala Handan. Završit ću divnom pjesmom pjesnika Kemala Handan, koja upućuje dijete od malih nogu, da knjiga treba da mu bude njegov prijatelj, vodič i putokaz kroz život. KNJIGA Ne, knjiga ne živi da police krivi, niti da vitrine štiti od prašine. Knjiga ima krila, može da poleti. Baš bi sretna bila, na dlan da ti sleti. Ona tajne skriva, blaga gdje su skrita i o tome sniva – neko da je čita.

Piše: Mr. Emina Bojić, prof.

Akos.ba

Back to top button