Islamske temeU Fokusu

Rasprava Ibn Kajjima s čovjekom koji je negirao Muhammeda, a.s.

Veliki islamski učenjak Ibn Kajjim spominje zanimljivu diskusiju s jednim čovjekom koji je poricao da je Muhammed, s.a.v.s., Božiji poslanik...

Ibn Kajjim kazuje:
„Vodio sam raspravu sa, po znanju i ugledu, jednim od najistaknutijih Jevreja. Rekao sam mu: ‘Vi poričući Muhammeda, s.a.v.s., vrijeđate i omalovažavate Uzvišenog Allaha!’

On se začudi mojim riječima pa kaza: ‘Zar čovjek poput tebe da tako nešto kaže?!’

Rekao sam: ‘Sada ću ti pojasniti kako.

Ako vi kažete: ‘Muhammed je običan vladar i tiranin koji je pokorio svijet svojom sabljom i nije Allahov Poslanik, a Muhammed za sebe dvadeset i tri godine tvrdi da je poslanik kojeg je Allah poslao svim ljudima. On ljudima govori: ‘Naredio mi je Allah to i to, zabranio mi je to i to, objavljeno mi je tako i tako’. Uz to on konstantno mijenja vjeru ranijih poslanika, bori se protiv njihovih sljedbenika i dokida njihove vjerozakone.

Nakon toga morate prihvatiti jednu od dvije solucije.

Prva: Uzvišeni Allah je to sve znao i promatrao.

Druga: To je bilo skriveno od Allaha i nije za to znao.

Ako kažete da to Allah nije znao šta je Muhammed, s.a.v.s., radio, opisali ste Allaha velikim neznanjem i učinili ste ljude koji to znaju znanijim od Allaha.

Ako kažete da se sve to dešavalo uz Allahovo znanje gledanje i nadziranje, morate opet prihvatiti jednu od dvije mogućnosti:

Da je Allah bio u stanju to spriječiti i zaustaviti ili ne.

Ako kažete da to Allah nije u stanju spriječiti, pripisali ste Allahu nemoć i slabost koja ne priliči Gospodaru svjetova.

Ako kažete: ‘Allah je bio u stanju to spriječiti i zaustaviti, ali i pored toga On pomaže Muhammeda, daje mu podršku i pobjedu, uzdiže ga nad drugima, uzdiže njegovu riječ, uslišava mu dove i molitve, poražava njegove neprijatelje, čini da mu se dese brojna čuda i natprirodne stvari i to se ponavlja više od hiljadu puta, čuva ga od ljudi tako da niko nije pokušao da mu naudi, a da ga Allah nije spriječio i ponizio, i ne obrati Mu se dovom, a da je ne usliša – to je onda najveći zulum, nepravda i besmislenost koja ne priliči razumnom čovjeku, a kamo li Gospodaru nebesa i Zemlje!

Kada je ovaj Jevrejin čuo šta sam mu kazao, rekao je: ‘Uzvišen je Allah i daleko od takvog postupanja sa lažljivcem i potvornikom! Ne, Muhammed je istinski vjerovjesnik, ko ga bude slijedio biće spašen i sretan.’

Rekao sam: ‘Pa zašto ti ne prihvatiš njegovu vjeru?’

Odgovorio je: ‘Muhammed je poslan narodu kojem nije ranije data knjiga, a mi, mi imamo svoju knjigu koju slijedimo.’

Rekao sam: ‘Poražen si i pobijeđen, svima je poznato da je Muhammed, s.a.v.s, obavijestio da je poslan svim ljudima i ko ga ne bude slijedio nevjernik je i stanovnik Džehennema. Vodio je rat protiv Jevreja i kršćana, a njima je ranije data knjiga. Ako je njegova poslanica istinita obavezno je vjerovati u istinitost svega o čemu obavijesti!’

Na to je ušutio i nije imao odgovor.

Izvor: Mirsad Crnalić, „Zašto islam“

Za Akos.ba pripremio: Nedim Botić

Povezani članci

Back to top button