Liderstvo i menadžmentU Fokusu

Putovanje na posao u stilu produktivnog muslimana

Kako možete najbolje iskoristiti vrijeme putujući na posao i na taj načini učiniti vaš život na dunjaluku i ahiretu puno vrednijim?

Ovo sve zavisi od prevoznog sredstva koje koristite.

U nastavku ću navesti nekoliko prijedloga šta možete raditi u svakom tipu prevoznog sredstva, ali prije nego što počnem postoji par preduvjeta koje biste trebali ispuniti:

1. Prije nego što napustite vaš dom, sjetite se jedne od dova koju je preporučljivo učiti u toj prilici:

Bismi-l-Lahi tevekkeltu ‘ale-l-Lahi, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi. (U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema snage niti moći bez Allahove snage i moći.) Hisnul muslim

Allahumme inni e’uzu bike en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azlime ev uzleme ev edžhele ev judžhele ‘alejje. (Allahu moj, molim Ti se da ne zalutam ili ne budem zaveden, da ne posrnem ili da ne budem naveden na grijeh, da ne činim nasilje ili da meni ne bude učinjeno, da ne budem glup ili da se prema meni bude nerazumno.) Hisnul muslim

2. Zapamtite dovu koja se uči prilikom penjanja na jahaću životinju ili sjedanja u neko prijevozno sredstvo:

Bismi-l-Lah. El-hamdu li-l-Lah. Subhan e-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun. El-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhaneke-l-Lahume inni zalemtu nefsi, fa-gfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente. (S Allahovim imenom (polazim). Hvala Allahu. Slavljen neka je Onaj Koji nam je ovo omogućio, sami to ne bismo bili sposobni. Mi se zaista Gospodaru našem vraćamo. Hvala Allahu, hvala Allahu, hvala Allahu. Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka si slavljen, Allahu. Zaista sam počinio nasilje prema sebi, zato mi oprosti. Jer, grijehe, zasigurno, ne oprašta niko drugi osim Tebe.) Hisnul muslim

3. Uložite novac u dobar mp3 player

Ako ste u mogućnosti, nabavite mp3 player sa A-B funkcionalnošću, iPod Touch, iPhone ili Android telefon sa iQuran aplikacijom.

U nastavku teksta vam dajem savjete kako najbolje iskoristiti vrijeme u/na pojedinim prevoznim sredstvima.

Bicikl

Sljedeće stvari možete raditi dok vozite bicikl:

 1. Slušajte i učite Kur’an:
  Korištenjem vašeg mp3 playera sa A-B funkcionalnošću možete specificirati gdje će mp3 player početi a gdje završiti reproduciranje zvučnog zapisa. To znači da možete odrediti od koje sure želite da učenje počne i na kojoj suri želite da učenje završi, nakon čega te iste sure možete ponoviti koliko god puta želite. Sljedeći dan možete nastaviti sa drugima surama i ponoviti prethodno opisani proces. iPod Touch, iPhone kao i Android telefoni se mogu koristiti na sličan način pomoću odličnog iQuran Pro softvera.
 2. Razmišljajte o Allahovom tebareke ve te’ala stvaranju:
  Jedna od najugodnijih stvari tokom vožnje biciklom jeste razmišljanje o Allahovom tebareke ve te’ala stvaranju: Džennetu, zemlji, planinama, i kompletnom okruženju koje zaista podsjeća na ajet:

  U stvaranju nebesa i Zemlje, i u izmjeni noći i dana, doista su znamenja za razumom obdarene! (190) (Kur’an, sura Ali-Imran)

  Ako ste u mogućnosti, preporučujemo vam da na posao krenete ranije kako biste se provozali nekim drugim putem kojim obično ne idete na posao (npr. kroz svoj omiljeni park). Udisanje svježeg zraka i uživanje u prirodnim blagodatima je nešto što će vas napuniti dobrim raspoloženjem za ostatak dana, inšallah.

 3. Sjetite se Allaha tebareke ve te’ala:
  Izgovaranje riječi kao što su “Subhanallah” (Slavljen neka je Allah!), “Elhamdulillah” (Hvala Allahu), “La ilahe illallah” (Nema boga osim Allaha), “Allahu ekber” (Allah je najveći) i sličnih riječi čini vaše putovanje produktivnijim na taj način da vas podsjećaju na izvjesnost ahireta i pomažu da posmatrate život izvan dunjalučkih okvira nudeći vam priliku da se preispitate koga vi to zaista obožavate. Ovo je odličan način da započnete i završite svoj dan.
 4. Trenirajte:
  Vožnja biciklom predstavlja prirodni trening. Dakle, ne samo da putujete već i trenirate. Naš jedini savjet jeste da se pobrinete da vaš radni prostor ima tuš-kabinu (i pobrinite se da ponesete rezervnu odjeću).

Automobil

Ako vozite automobil možete raditi sve prethodno navedene stvari osim treniranja. Također možete raditi i sljedeće:

Audio knjige / predavanja / kursevi / podcasti:

 1. Isplanirajte struktuiran kurs tako da znate tačno šta slušate i šta može nadograditi vaše znanje, umjesto da započnete nešto pa to promijenite u nešto drugo… i onda se opet vratite tamo gdje ste počeli.
 2. Ako zaista želite izvući najviše iz onoga što ste slušali, pokušajte praviti bilješke dok čekate u saobraćajnoj gužvi ili kada dođete kući. To će vam pomoći da učvrstite ono što ste naučili i isto primijenite u stvarnom životu, inšallah.

Voz / autobus / osobni šofer:

 1. Videopodcasti:
  Gledajte videopodcaste/kurseve korištenjem iPod Touch-a, iPhone-a ili bilo kojeg drugog mp4 uređaja koji prikazuje video sadržaj na malom ekranu. Ove kurseve, od kojih su neki besplatni, možete preuzeti sa interneta a potom ih sinhronizirati pomoću vašeg uređaja.
 2. Čitajte knjige/učite:
  Provedite vikend u knjižari i kupite sebi komplet korisnih knjiga za čitanje na svom dnevnom putovanju. Provjerite da li su te knjige dio vašeg “plana”. Pretpostavimo da ste ove sedmice zainteresirani za marketing. U tom slučaju, sve vaše audio datoteke za automobil kao i knjige koje čitate trebaju biti vezane za navedenu temu.
 3. Odgovorite na vaše e-mail poruke (offline):
  Ako sa sobom nosite laptop, jako će vam koristiti (posebno u vozu) kako biste pripremili odgovore na vaše e-mail poruke. Za one od vas koji provjeravaju svoj e-mail putem interneta, toplo vam preporučujemo da podesite svoj kompjuter za preuzimanje e-mail poruka sa različitih korisničkih naloga na jedan e-mail klijent (npr. Microsoft Outlook, Apple Mail, Mozilla Thunderbird itd.). Na taj način, e-mail poruke koje su već prethodno preuzete sa interneta na vaš kompjuter kasnije možete čitati i pripremiti odgovore na iste bez priključka na internet.
 4. Podesite svoj dnevni red:
  Pripremite “dnevni red” za svaku osobu koju ćete sresti. Zar nije neugodno sresti neku osobu kojoj ste imali toliko toga raći a ne možete se sjetiti ni dvije stvari sa te liste? Pisanje “dnevnog reda” za sve osobe koje ćete sresti ili koje trebate sresti je veoma koristan i produktivan savjet kako biste izvukli što više iz tog sastanka. Ako sjedite u vozu ili avionu, napišite te “dnevne redove”. Ako putujete na sastanak bez dnevnog reda, iskoristite vrijeme kako biste isti napisali. Ne mora biti detaljan, korisna će biti i kratka skica.
 5. Telefonski pozivi i SMS-ovi:
  Vožnja autobusom ili vozom je jako dobra prilika da obavite neke brze pozive ili pošaljte SMS. Za vas koji ne možete pričati na telefon dok sjedite, preporučujemo da iskoristite vrijeme do autobuske/željezničke stanice kako biste obavili potrebne pozive.
 6. Razmišljanje – brainstorming ideja:
  Razmišljajući o Allahovom stvaranju možete se sjetiti ali i zaboraviti jako dobre ideje. Trebate ih uhvatiti. Proporučujemo da sve ideje bilježite u vidu nacrta, članaka, slika, dijagrama itd. u odgovarajuću svesku ili blok.

Ovo su samo neki od korisnih savjeta kako dobrim planiranjem i pomoću odgovarajućih sredstava možete iskoristiti svoje slobodno vrijeme u toku putovanja neovisno u kojem vozilu se nalazite.

Piše: Mohammed Faris 

produktivanmusliman.com

Povezani članci

Back to top button