Islamske teme

Propisi vezani za ženu prilikom obavljanja sedžde

Pitanje:

Esselamu alejkum uvaženi profesore, zanima me hanefijski stav vezano za držanje ruku tj. laktova kod žene na sedždi, s obzirom da sam našao hadis u kojem je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Budite smireni dok činite sedždu i nemojte spuštati svoje podlaktice na tle oponašajući tako psa.“ (El-Buhari, Muslim, 4/178-179/498) Ovim hadisom se direktno zabranjuje spuštanje laktova na tle ili na koljena. U drugom hadisu Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Kada činite sedždu, spustite dlanove a dignite laktove”. Muslim, 4/176/494)

Odgovor:

Svi trebamo klanjati onako kako je klanjao Vjerovjesnik a.s. Međutim, kako namaz podrazumijeva određene položaje i pokrete tijela, vodi se računa o tome da se u namazu što bolje pokrije i zaštiti avret, kako kod muškarca tako i kod žene. Zato žene na sedždi drže ruke tako da njihovi dijelovi tijela koji se ističu, a mogu privlačiti pažnju, budu zaštićeni. Taj princip se uvažava posebno u našem mezhebu, a prisutan je u nekoj mjeri i u drugim mezhebima. Spomenuti princip je u skladu sa ciljem namaza i islama općenito. Prema tome, citirane hadise će primjenjivati muškarci, a žene ih neće primjenjivati zbog spomenutog razloga.

Odgovorio: Fetva-i-emin Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prof. dr. Enes Ljevaković

islamskazajednica.ba

Povezani članci