Vijesti iz zemlje

Projekti obnove Sinan-begove džamije u Čajniču i medrese u Bosanskoj Gradišci

Predstavnici Vakufske direkcije i Direkcije vakufa Republike Turske 20.11.2014. godine posjetili su Bosansku Gradišku. Razlog posjete jeste obavljanje pripremnih radnji i uvid u projekat, kao i uvid u stanje na terenu s ciljem pripremanja adekvatnih podloga za realizaciju projekta rekonstrukcije Derviš hanumine medrese u Bosanskoj Gradišci.

 

Naime, Vakufska direkcija i Direkcija vakufa Republike Turske već nekoliko mjeseci pregovaraju o sljedećim projektima koji će se realizirati u BiH, a to su ponovna izgradnja Sinan-begove džamije u Čajniču i rekonstrukcija medrese Derviš hanume u Bosanskoj Gradišci.

Proteklih nekoliko dana predstavnici Vakufske direkcije i Direkcije vakufa Republike Turske su zajednički analizirali projekte, prikupljali dodatne informacije i dokumentaciju te vršili određene pripremne radnje koje su preduslov za realizaciju projekata.

U tom kontekstu organizirana je i posjeta Medžlisu IZ Bosanska Gradiška, te je održano nekoliko sastanaka sa rukovodstvom Medžlisa IZ Bosanska Gradiška, projektantom i dr. Dan ranije u prostorijama Vakufske direkcije prezentiran je projekat ponovne izgradnje Sinan-begove džamije u Čajniču. Sporazum o ponovnoj izgradnji džamije u Čajniču i rekonstrukciji medrese u Bosanskoj Gradišci će biti potpisan u proljeće naredne godine do kada bi se trebale obaviti sve radnje koje su preduslov potpisivanja sporazuma.

 

rijaset.ba

Povezani članci

Back to top button