Obrazovanje i odgojU Fokusu

Prijavite se na startup10

Osnovni cilj ovog programa je pružiti znanja i vještine polaznicima u domenu razvoja biznis ideja, kreiranja biznis planova, otvaranja vlastitih samostalnih biznisa i upravljanja samostalnim biznisom u cilju postizanja dugoročne održivosti na tržištu.

Akos: O startup10 , kao i o agenciji Mentor koja organizuje ovu edukaciju razgovaramo sa Tarikom Jažićem, vlasnikom agencije Mentor.

Tarik Jažić: Agencija „Mentor“ je agencija za edukaciju, lično i profesionalno usavršavanje, naša vizija je biti vodeća Agencija za edukaciju, lično i profesionalno usavršavanje u Bosni i Hercegovini, koja će biti standard i mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja. Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su kvaliteta, uslužnost, povjerenje, inovativnost, kreativnost, interdisciplinarni pristup i razumijevanje potreba naših kupaca.

Pored toga, naša web stranica Mentor.ba predstavlja  prvu bosanskohercegovačku platformu sa ciljem povezivanja samostalnih predavača sa kompanijama na tržištu. U Mentor.ba bazi samostalnih predavača možete pronaći visokoobrazovane predavače sa višegodišnjim životnim i radnim iskustvom, ali i one koji tek počinju graditi svoju karijeru.

Akos:Vrlo često u posljednje vrijeme se govori o Startup –ima i šta je to u stvari Startup?

Tarik Jažić: Jedna od jasnijih definicija Startupa može biti da je to inovativan i tehnološki usmjeren biznis koji ima potencijal brzog rasta, multipliciranja i dostizanja velikih dometa u kratkom vremenskom roku.

Agencija „Mentor“ je u samom početku bila zamišljena kao startup firma iz oblasti edukacije i primjene novih tehnologija i inovacija u domenu edukacije. Međutim, nepostojanje prave startup zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i nepostojanje adekvatne zakonske regulative koja bi pomogla razvoju startupa u Bosni i Hercegovini, ova ideja je bila gotovo neizvodljiva. Nažalost, agencija „Mentor“ je danas i dalje još uvijek klasičan biznis model sa tendencijom postajanja Startupa ukoliko se u skorijem periodu uspiju realizovati određene poslovne aktivnosti koje će u konačnici prikazati inovativnost, tehnološku zastupljenost i skalabilnost ovog biznisa.

Akos: Nakon trogodišnjeg rada i razvoja agencije „Mentor“ došli ste do zaključka da je najveći problem nerazvijenosti privrede u Bosni i Hercegovini zapravo nedovoljna educiranost stanovništva o načinima pokretanja samostalnih biznisa upravo zbog toga ste organizovali Startup 10. Šta je to Startup10?

Tarik Jažić: Upravo zbog toga smo odlučili pokrenuti „Startup10 – program za razvoj poduzetništva u Bosni i Hercegovini“ koji predstavlja koncept povezanih edukacija u trajanju od 18 časova, koji ima za cilj pružanje znanja i vještina za deset osoba koja žele naučiti i savladati metodologiju izrade biznis plana za pokretanje samostalnog biznisa.

U sklopu ovog programa bit će prezentirane i obrađene slijedeće teme:

  • uloga brainstorminga kao tehnike kreativnog razmišljanja i način filtriranja adekvatnih tema za pokretanje samostalnog biznisa
  • od ideje do biznis plana
  • osnovni elementi biznis plana
  • procjena spremnosti za pokretanje samostalnog biznisa
  • od biznis plana do uspjeha
  • Startup biznis – pravni okvir za osnivanje i obavljanje samostalnog biznisa
  • odgovornosti i dužnosti samostalnog poduzetnika
  • vođenje obaveznih evidencija za samostalne poduzetnike
  • knjigovodstvene norme u vođenju samostalnog biznisa

Osnovni cilj ovog programa je pružiti znanja i vještine polaznicima u domenu razvoja biznis ideja, kreiranja biznis planova, otvaranja vlastitih samostalnih biznisa i upravljanja samostalnim biznisom u cilju postizanja dugoročne održivosti na tržištu.

Želja nam je da „Startup10“ postane program koji će jasno definisati i pojasniti čitav proces formiranja samostalnog biznisa, kako bi naši učesnici postali poduzetnici u što kraćem vremenskom periodu, bez takozvanog „praznog hoda“ u njihovom procesu osnivanja kompanije.

Akos: Hoćete li učesnike pratiti u njihovom daljem poslovanju i razvoju firmi?

Tarik Jažić: Agencija „Mentor“ ima u planu da preuzme na sebe obavezu savjetodavne podrške učesnicima u procesu dalje realizacije njihovih biznisa i procesu osnivanja i organizacije rada u njihovim samostalnim djelatnostima. Ovaj dio će biti preciziran nakon što upoznamo sve učesnike i vidimo njihove razloge dolaska na ovu vrstu edukacije.

Akos: Možemo li očekivati nastavak edukacije Startup10?

Tarik Jažić: Mi svakako imamo u planu da nekoliko puta godišnje realizujemo ovaj naš projekat, a do kraja 2018. godine je za očekivati još jedan mogući termin pred kraj godine. Imamo u planu i da program ponudimo Općinama u Bosni i Hercegovini te da pokušamo sa njima zajedno kreirati preduslove za razvoj poduzetništva na lokalnom nivou.

Akos:Kako se prijaviti?

Tarik Jažić: „Startup10“ će se realizovati u periodu od 23.8. do 4.9.2018. godine (ponedjeljak, utorak i četvrtak) u terminu od 18:00h do 20:00h. Za uplate do 1.8.2018. godine cijena kotizacije je 150,00KM i na ovu cijenu se ne obračunava popust. Cijena kotizacije od 1.8. do 20.8. je 200,00KM i na ovu cijenu odobravamo popust za studente i nezaposlene u iznosu od 20%.

Prijava se može izvršiti na slijedećem linku:

http://mentor.ba/prijavi-se-na-kurs/

ili slanjem upita na e-mail: info@mentor.ba.

Predavači za „Startup10“ su Azra Gueneau Žutić i Tarik Jažić.

Azra Gueneau Žutić je rođena 08.06.1962. godine u Varešu. Godine 1984. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, odsjek poslovne ekonomije, smjer kvantitativno-analitički. Radila je u više privrednih subjekata iz sektora finansija, usluga, javne uprave, industrije, na poslovima računovodstva, finansija i menadžmenta. Edukator je i mentor u projektu „Start-up centar Opštine Stari Grad“, kao dio ReLOaD programa, koji finansira EU, a provodi UNDP, na realizaciji aktivnosti koje se odnose na unapređenje preduzetništva i preduzetničkog duha, korisnika start-up biznisa, koji posluju na području opštine Stari Grad, kroz saradnju sa JU Služba za zapošljavanje KS.

 

 

 

Tarik Jažić je rođen 5. januara 1991. godine u Sarajevu. Godine 2013. diplomira na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, smjer komunikacijske tehnologije na Univerzitetu u Sarajevu. U periodu od 2013. do 2014. godine završava Adizes Graduate School for the study of Leadership and Changes, Santa Barbara, California, a godine 2016. magistrira na Ekonomskom fakultetu, smjer menadžment i organizacija na Univerzitetu u Sarajevu.

Aktivno se bavi podučavanjem iz oblasti projektnog menadžmenta, pisanja strateških i poslovnih planova, poslovne korespodencije, upravljanja vremena, upravljanja promjenama… Trener je i na seminaru „Tehnike brzog čitanja“ i „Xmind – softver za mapiranje uma“.

Vlasnik je agencije „Mentor“ iz Sarajeva.

akos.ba

 

Povezani članci

Back to top button