Liderstvo i menadžment

Prihvati slabosti koje imaš i izgradi sredstva putem kojih ćeš se zaštiti od njih

Niko nije savršen. Svako od nas ima neke slabosti. Neke od njih su ovosvjetske slabosti poput toga da nismo dobri u određenim temama, a druge su duhovne poput toga da nismo u mogućnosti da se suzdržimo od nekog grijeha.

Shvati da ne postoji savršeno ljudsko biće i da ne postoji niko na zemaljskoj kugli da je bezgriješan. Svaki čovjek ima svoje slabosti i nedostatke, ali Allah pokriva grijehe pravednih.
Otkrij svoje slabosti, prihvati to da ih imaš i postavi načine zaštite od njih. Ako si slab iz oblasti ekonomije, nemoj se upuštati u ekonomiju. Umjesto da se petljaš u to, odredi nekog u koga imaš povjerenja neka te zastupa. Isto je i sa ostalim oblastima, uvijek odredi nekog stručnijeg da te zastupa u oblastima u kojima si slab.

Kada je u pitanju grijeh, postavi barijere kako bi minimizirao svoje grijehe i zaštitio se od velikih grijeha. Na primjer, ako si slab po pitanju suprotnog spola, onda nikada nemoj da se osamljuješ sa osobama suprotnog spola, posebo nekim ko te privlači. Drži se na distanci kako bi zaštitio svoju vjeru. Ako budeš tako radio, izbjegnut ćeš velike probleme koji bi mogli da unište tvoj iman i samopouzdanje.

Izvor: Ismail Kamdar „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“

Za Akos.ba preveo Mr. Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button