DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Predznaci Sudnjeg dana: Pojava razvrata, prekidanja rodbinskih veza i loši međukomšijski odnosi

Imami Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b. Amra, r.a., da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi nemoral, besramnost, kidanje rodbinskih odnosa i loši međukomšijski odnosi.”

Taberani u svom djelu “El-Evsat” prenosi od Enesa, r.a., da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, alejhis-selam: “Od predznaka Sudnjeg dana spada: razvrat, besramnost i prekidanje rodbinskih odnosa.”

Imami Ahmed prenosi od Ibn Mes’uda, r.a., da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: Pred sami Sudnji dan će se pojaviti… kidanje rodbinskih odnosa.”2

Sve ono na što nas upozori naš Poslanik, alejhis-selam, desi se. Razvrat i nemoral se proširi među mnogim ljudima, ne spominjući šta sve rade od grijeha i šta ih čega zbog tog od kazni.

Bližnji se ne pazi i ne obilazi sa svojim bližnjim, već se među njima prekidoše sve veze i spojevi. Prođu po mjeseci i godine a da se ne posjete, mimo toga što žive u jednom mjestu. Sve ovo je produkt slabog imana, jer nas je Poslanik, alejhis-selam, podsticao na uspostavljanje i čuvanje rodbinskih veza, a upozorio nas na opasnost njihovog kidanja.

Poslanik, a.s., je rekao: “Kada Allah stvori stvorenja, rodbinska veza ustade i reče: Je li ovo mjesto utočišta onih koji prekidaju rodbinske odnose? Allah, dž.š. odgovori: Da; da li ćeš biti zadovoljna da spojim one koji spajaju rodbinske odnose a da rastavim one koji ih raskidaju? Odgovori: Svakako. Uzvišeni Allah reče: To ti pripada.”

Potom Allahov Poslanik, alejhis-selam, reče: Ako želite proučite sljedeće ajete: Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci! (Muhammed, 22-24)

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: «U Džennet neće ući onaj koji kida rodbinske odnose3
_______________________________

Što se međukomšijskih odnosa tiče, zaista je suvišno i govoriti. Koliko li samo ima komšija koji i ne poznaje svoje komšije, a niti se raspitaju za njihova stanja, kako bi im pružio ruku pomoći ako im ona zatreba; već povrh toga ne prestaje da ih uznemirava.

Allahov Poslanik, a.s., je zabranio da se komšiji čini nepravda i šteta, govoreći: Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju.4

Allahov Poslanik, a.s., je naređivao da se prema komšijama dobročinstvo čini, govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan ne svome komšiji dobročinstvo čini.”5

I još Allahov Poslanik, a.s., kaže: “Džibril mi nije prestajao oporučivati komšiju sve dok nisam pomislio da će ga moći naslijediti (u imetku poslije njegove smrti).”6

Autor: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil
Iz knjige: Predznaci Sudnjeg dana: mali – srednji – veliki
akos.ba

Povezani članci

Back to top button