Predstavljamo Vam AKOS

Odgoj i obrazovanje uvijek su bitan faktor u društvu, a u današnje vrijeme posebno. Naime, omladina – kao i čovječanstvo u cjelini – danas ima velike šanse za naučni i tehnološki napredak, ali je ona u današnje vrijeme izložena mnogim negativnim utjecajima, koji je usmeravaju u pogrešnom pravcu. To je pravac zanemarivanja i zapostavljanja duhovnih, vjerskih i moralnih vrijednosti, te predavanje materijalnim vrijednostima i niskim strastima, što vodi ka moralnoj propasti, gubljenju istinskih ljudskih vrijednosti,  odavanje drogi, alkoholu, bludu i drugim oblicima destruktivnog i za čovječanstvo opasnog ponašanja.

Odgoj i obrazovanje su izuzetno važan faktor u ispravnom usmjeravanju ljudi općenito, a omladine – na kojoj svijet ostaje – posebno. Konkretnim odgojno-obrazovnim, kulturnim i sportskim aktivnostima moguće je novoj generaciji ukazati na štetne posljedice hedonističkog mentaliteta i predavanja strastima, te je odgojiti i usmjeriti tako da ona prepozna istinske, prave vrijednosti, koje ljudski rod njedri u sebi, te da te vrijednosti unaprjeđuje i primjenjuje, na opću korist.
Hoćemo svjesnu, odgojenu i obrazovanu omladinu, koja će cijeniti moralne i vjerske vrijednosti, ali koja će istovremeno biti spremna odgovoriti savremenim izazovima koje im društvo nameće. Hoćemo omladinu koja će cijeniti i potpomagati sve što je dobro i pozitivno – bez obzira na to odakle dolazilo – i koja će se na adekvatan način oduprijeti i nastojati suzbiti sve što je loše i što negativno utječe na ljude i okolinu. Hoćemo omladinu koja se ponosi svojom vjerom i tradicijom, ali koja istovremeno usvaja pozitivne savremene principe i koja se, uz Božiju pomoć, trudi da unaprijedi današnji život i životnu sredinu.

Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport (AKOS) osnovana je sa tom namjerom a djeluje na području Bosne i Hercegovine. AKOS je krovna organizacija slijedećim udruženjima u Bosni i Hercegovini: Svitanje u Sarajevu, Izvor Selsebil u Živinicama, Put znanja u Zenici, Vatan u Bosanskoj Krupi i AKOS Most u Sanskom Mostu.

Smatrajući da je u današnje vrijeme, kada se omladini na internetu nudi mnoštvo raznih, istinitih i neistinitih informacija, te razni sadržaji koji omladinu usmjeravaju u pogrešnom smjeru i ruše njen moral, veoma važno omladini – a i ostalim – putem jednog internet portala ponuditi istinite informacije i obilje pozitivnog i korisnog materijala, pokrenuli smo ovu AKOS-ovu web stranicu. Smatramo da je od izuzetnog značaja imati jednu ovakvu stranicu, koja nudi provjerene informacije i kojoj se može vjerovati, te koja mnogima može pomoći u pravilnom odgoju i obrazovanju, te ispravnom životnom usmjerenju.

S obzirom na to, dobro nam došli na Akos.ba! Uživajte koristeći se njenim sadržajem, a shodno mogućnosti, uključite se i sami u rad ove stranice i aktivnosti AKOS-a!

POSTANI ONLINE ČLAN AKOS-a

Predsjednik Asocijacije:
Asim Smajlović

ŠTA JE TO AKOS?

Udruženje je nestranačka, nevladina i neprofitna oganizacija koja se finansira prilozima donatora, putem članarine svojih članova, te svojim privredno-ekonomskim aktivnostima.

KOJI SU OSNOVNI PRINCIPI NA KOJIMA SE ZASNIVA AKOS?

Islamski kodeks ponašanja koji, između ostalog, podrazumijeva: toleranciju, demokraciju, raznolikost, dobrovoljnost i transparentnost.

ŠTA ZNAČI AKOS I GDJE SE NALAZI?

Puni naziv Udruženja glasi: Udruženje: “Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport.” Skraćeni naziv je “AKOS.” Sjedište Udruženja je na adresi Sagrdžije 43, 71 000 Sarajevo.

KOJI SU OSNOVNI CILJEVI AKOS-a?

Udruženje “AKOS” podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima, asocijacijama i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine, a na temelju svojih programskih ciljeva radi kojih je Asocijacija i osnovana. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • omogućiti mladima da kroz edukaciju, komunikaciju, kulturu, sport i umjetničko djelovanje iskažu svoju odanost multietničkoj Bosni i Hercegovini, a umjetničke i kulturne aktivnosti koje se stavljaju na raspolaganje mladima su: učenje jezika, sticanje informatičkog znanja, pozorište, učenje menadžmenta, jačanje slobode izražavanja u različitim oblicima, itd.,
 • poticanje mladih na socijalne aktivnosti pomažući im u savladavanju njihovih osobnih problema i iznalaženju rješenja za uspješnu socijalizaciju istih u društvu,
 • organizacija i uključivanje mladih u kulturno-sportske aktivnosti,
 • podsticanje i pomoć mladima pri razvijanju samostalnog poduzetništva,
 • prezentiranje mišljenja mladih u javnosti, – zalaganje za razvoj demokratskih institucija u BiH.
 • organizovanje i razvijanje svih vidova edukacije, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti, te izgradnja pozitivnih navika kod mladih u cilju svrsishodnog korištenja slobodnog vremena.
 • organiziranje predavanja, tribina, kurseva, seminara i ostalih skupova sa ciljem svestrane edukacije i duhovnog oplemenjenja svojih članova.
 • osnivanje škola, koledža, obdaništa i drugih obrazovnih institucija,
 • osnivanje radio-televizijskih stanica, izdavanje novina, časopisa, knjiga i druge aktivnosti koje imaju za cilj propagiranje ideja i ciljeva Udruženja,
 • otvaranje biblioteka, čitaonica i klubova za druženje mladih,
 • osnivanje proizvodno-prometnih preduzeća i samostalnih radnji, te pokretanje privredno-ekonomskih aktivnosti radi obezbjeđivanja sredstava kojima će Udruženje finansirati svoje aktivnosti,
 • sve druge djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i statutom Udruženja.

KO MOŽE BITI ČLAN AKOS-a?

Članovima Udruženja smatraju se svi građani i pravna lica koja redovnim prilozima i svojim aktivnostima potpomažu rad Udruženja u ostvarivanju njenih ciljeva i zadataka.

KO NE MOŽE BITI ČLAN AKOS-a?

Članovi “AKOS”-a ne mogu biti:

 • lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija,
 • lica kojima je izricana kazna isključenja ili neka disciplinska mjera kod drugih asocijacija, udruženja i organizacija, osim ukoliko skupština “AKOS”-a dvotrećinskom većinom bude smatrala drugačije,
 • lica koja svojim lošim odnosom prema ostalim članovima narušavaju jedinstvo Udruženja.

akos.ba

Back to top button