Islamske teme

Pražnjenje džehenema

,,Velika vrućina je džehennemski zapah, pa kada bude mnogo vruće osježite se namazom.” (2:626)

Porijeklo hadisa

            Hadis u ovoj formi prenosi Imam Buharija u svome: ,,Sahihu” od Ebu Zerra el – Gifarija, radijallahu anhu.

Biografija prenosioca

            Puno ime ovog prenosioca je Džundub b. Dženade b. Kajs, Ebu Zerr el – Gifari. Hadise je prenosio od Poslanika, a od njega Enes b. Malik i Abdullah b. Abbas. Ebu Zerr se isticao po svojoj skromnosti i povučenosti. U tome mu je bio blizak i Ebu Derda r.a. bio je blizak Poslaniku, pa mu je jednom zatražio da ga imenuje za namjesnika neke pokrajine, ali mu Poslanik nije udovoljio jer je bio dosta slabašan. Umro je 39. godine po Hidžri, u vrijeme hilafeta Osman b. Affana, r.a. (,,Tehsibu et-tehsib”, 12:90)

Povod nastanka

             Ebu Zerr el – Gifari kaže da je putovao u društvu sa Allahovim Poslanikomi grupom ashaba. Kada je bilo podnevsko vrijeme mujezin je htio učiti ezan. Poslanik mu je dao znak da sačeka. Nakon izvjesnog vremena mujezin je ponovo htio učiti ezan a Poslanik ga je ponovo zaustavio i tada je izrekao ovaj hadis. On kaže da su sačekali klanjanje podne namaza sve do ikindijskog vakta.

Komentar

            Brojni su kur’anski ajeti i Poslanikovi hadisi koji govore o postojanju Dženneta i Džehennema. Za Džehennem Allah dž.š., kaže: ,, Uidet lil – kafirin – pripremljen za nevjernike. ” (El Bekara). Buharija je zabilježio više hadisa koji nam pomažu da lakše razumijemo kur’anske ajete koji govore o stvorenosti Džehennema. Jedan od takvih dolazi od Ebu Hurejre, r.a., koji veli da je Allahov Poslanik rekao: ,, Džehennem se potužio svome Gospodaru govoreći: ,, Gospodaru moj! Jedem samoga sebe, pa mu je Allah omogućio dva oduška; jedan u vrijeme zime a drugi u toku ljeta, a to je najveća žega i hladnoća koju osjetite.”

Drugi hadis prenosi Ebu Zerr el – Gifari i kaže: ,,Bili s Vjerovjesnikom s.a.v.s., na jednom putovanju i mujezin htjede proučiti ezan za podne namaz. Vjerovjesnik, a.s., reče: ,,Velika žega je zapah Džehennemske vrućine, i kad god bude jaka žega odgodite klanjanje namaza dok ne zahladi!. ” ” (Buharija)

            Iz prethodnih hadisa vidi se da je Džehennem sastavljen od više dijelova i da je u jednom dijelu vatra a u drugom hladnoća te da te dvije suprotnosti smetaju jedna drugoj. Od ogromne žestine kako vrućine tako i hladnoće, unutar njega nastaje pobuna i zbog toga se Džehennem požalio svome Gospodaru riječima: ,,Jedem samoga sebe”, pa mu je Allah dž.š., omogućio pražnjenje. To pražnjenje odvija se na razne načine; kroz pojavu vulkana, izbijanje veoma tople vode iz zemlje a zatim u različitosti godišnjih doba u raznim elementarnim nepogodama.

Izvor: ,,Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa”

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Adisa Omerbašić

Povezani članci

Back to top button