Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Pravednost prema djeci u davanju i uskraćivanju

Pravednost prema djeci u davanju i uskraćivanju

 U Sunenima, Ahmedovom Musnedu i Ibn Hibbanovom Sahihu bilježi se hadis od Nu’mana ibn Bešira da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Budite pravedni među djecom”, i to je ponovio tri puta.

 

U Muslimovom Sahihu bilježi se od Beširove žene da je rekla: “Pokloni mome sinu roba, pa neka Poslanik posvjedoči”, pa kada je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu on: ‘Poslaniče, pitala me žena da njenom sinu poklonim roba.’ ‘Da li njen sin ima braće?’, upita Poslanik, pa kada je čuo da ima, upita: ‘Da lisi svakome od njih dao isto?’ ‘Nisam, Allahov Poslaniče’, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada mu reče: ‘To nije uredu, doista ja ne svejedočim osim za ono što je pravo!”‘ A u Ahmedovom predanju stoji: “Ne svjedočim nepravdu, jer prava tvoje djece jesu da budeš pravedan među njima.”

U dva Sahiha prenosi se od Nu’mana ibn Bešira da je njegov otac došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Poklonio sam svome sinu roba koga sam posjedovao”, pa mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Da li si svakome od njih dao isto što si dao ovome?”, a kada dobi negativan odgovor, reče mu: “Vrati ga.”

U Muslimovom predanju stoji: “‘Da li si isto uradio sa ostalom svojom djecom?’ ‘Ne’, odgovori. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Bojte se Allaha i budite pravedni među djecom’, pa je otac vratio ono što mije dao.”

U Muslimovom Sahihu također stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Traži nekoga drugog da ti posvjedoči.” Ovo ukazuje na upozorenja, a ne na dozvolu, jer ono što je dao jeste nepravda, kako razumijevamo iz hadisa. Poslanik nikome nije dozvolio da posvjedoči ispravnost nepravde i odbio je da sam posvjedoči jer je to suprotno pravdi.

Veoma je čudno da neki smatraju da Poslanikove riječi: “Budite pravedni među djecom”, nisu obaveza. To je imperativ potvrđen tri puta, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da je suprotno tome nepravda, a nepravda nije dobra i suprotna je istini sve mimo istine jeste neistina. Pravednost je obavezujuća u svakom slučaju. Da je naredba bila uopćena, bilo bi je obavezno izvršavati, a kamoli kada se uz nju spomene još deset stvari koje ukazuju na obaveznost.

Bejheki bilježi hadis od Ez-Zuhrija u kojem kaže da je neki čovjek sjedio sa Poslanikom, pa mu je prišao sin, a ovaj ga poljubi i uze u krilo. Potom mu priđe kćerka, i posjede je kraj sebe. Poslanik mu reče: “Nisi pravedan prema njima.” Časni prethodnici voljeli su pravednost prema djeci u poklonima.

Pojedini učenjaci smatraju da će pred Allahom prije odgovarati roditelji za svoje dijete nego dijete za svoje roditelje, jer kako dijete ima obaveze prema svojim roditeljima ocu, tako i roditelji imaju obaveze prema svome djetetu, kako kaže Uzvišeni:

“Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim.” (El-Ankebut, 8) Također kaže: “O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti…” (Et-Tahrim, 6)

Alija ibn Ebu Talib kaže: “Odgojite i podučavajte svoju djecu, jer Uzvišeni kaže:

‘Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima… “‘ (En-Nisa, 36)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Budite pravedni među svojom djecom.”

Allahova poruka roditeljima o njihovoj djeci došla je prije poruke djeci o njihovim roditeljima.

Uzvišeni Allah, kaže:

“Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine…” (El-Isra, 31)

Onaj ko zapostavi obrazovanje svoga djeteta u vezi sa onim što će mu koristiti i prepustiti ga samome sebi doista je sebi učinio veliku nepravdu i nasilje. U najvećem broju slučajeva djeca postaju loša zbog nemarnosti očeva i nepodučavanja vjerskim obavezama, sunnetima, pa tako roditelji prepuste djecu dok su mala, kada ne mogu sebi pomoći, a kasnije, kada odrastu, nisu od koristi ni svojim očevima. Tako neki kude svoju djecu za neposlušnost, a djeca odgovaraju riječima: “Oče, nisi bio odgovoran prema meni kada sam bio mali, pa ti zato nisam poslušan, napustio si me kada sam bio mali, zato te napuštam u tvojoj starosti.”

Izvor: “Ukrasi novorođenčeta”

Autor:  Ibn Kajjim El-Dževzijje

Obrada: islam-iman.com

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top