Nauka i tehnologija

Pozadina pristupa Zapada prema ljudskim pravima

Ljudi na Zapadu imaju naviku da sebi pripisuju svaku dobru stvar, te pokušavaju da se dokaže da je upravo zbog njih svijet dobio ovaj blagoslov, inače bi svijet ogrezao u neznanju i bio potpuno nesvjestan svih ovih prednosti. Sada, pogledajmo na pitanje ljudskih prava. Vrlo glasno i jasno se tvrdi da je svijet dobio koncept osnovnih ljudskih prava iz Magna Carte Britanije; iako je sama Magna Carta nastala šest stotina godina nakon dolaska islama. Ali istina je da do XVII vijeka niko nije ni znao da Magna Carta sadrži principe Trial by Jury; Habeas Corpus i kontrolu parlamenta nad pravima na oporezivanje. Ako bi ljudi koji su izradili Magna Cartu danas bili živi, u velikoj mjeri bi se iznenadili kada bi im bilo rečeno da njihov dokument sadrži sve te ideale i principe. Nisu imali takve namjere, niti su bili svjesni svih ovih koncepata koji se sada pripisuju njima.

Zapad nije imao koncept ljudskih prava i građanskih prava prije sedamnaestog stoljeća. Čak i nakon sedamnaestog stoljeća, pored filozofa i mislioca koji su predstavljali ove ideje, praktičan dokaz i demonstracija ovih pojmova se može naći samo na kraju osamnaestog stoljeća u proglasima i ustavima Amerike i Francuske. Nakon ovoga se pojavila referenca za osnovna ljudska prava u ustavima zemalja. Ali češće, prava koja su bila na papiru nisu zapravo data ljudima u stvarnom životu.

Sredinom prošlog stoljeća, Ujedinjeni narodi, koji se sada mogu više prikladno i istinski opisati kao podijeljeni narodi, su napravile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, te donijeli rezoluciju protiv genocida i uokvirene propise za provjeravanje. Ali, kao što svi znate, ne postoji niti jedna rezolucija ili propis Ujedinjenih naroda koji se može sprovoditi. To su samo izrazi tanke nade. Oni nemaju sankcije koje stoje iza njih, nemaju sile, fizičke ili moralne, koja bi ih sprovodila. Bez obzira na sve te ambiciozne rezolucije Ujedinjenih naroda, ljudska prava su prekršena i pogažena na različitim mjestima, dok su Ujedinjeni narodi bili bespomoćan posmatrač. Oni nisu u poziciji da ostvare niti jednu efikasnu provjeru kršenja ljudskih prava. Čak su i gnusni genocidi počinjeni bez obzira na sve proklamacije Ujedinjenih naroda.

Opširnije o ovoj temi možete pročitati na http://islam101.net/index.php/human-rights/human-rights/45-ch-1-human-rights-the-west-and-islam 

Za Akos.ba preveo Jasmin Mujakić

Povezani članci

Back to top button