Islamske teme

Vrijednost posjećivanja bolesnika

Jedna od počasti koje je Uzvišeni Allah pripremio za ovaj ummet, jeste i velika nagrada za one koji obilaze i posjećuju bolesnike. U Hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., navodi se da je Poslanik, a.s., rekao: „Onoga ko posjeti bolesnika glasnik sa nebesa pozove: ‘Dobar si i dobar je  tvoj hod. Spremio si sebi boravak (kuću) u džennetu.’ „ (Tirmizi, Ibn Madže)

Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Dok je musliman u posjeti svoga brata muslimana, boravi u hurfetu (palmiku) dženneta sve dok se ne vrati.“ – Bilo je rečeno: „A šta je hurfet dženneta?“ Njegovi plodovi.“ (Ahmed, Muslim i Tirmizi)

Salavat 70.000 meleka

Od Alije, r.a., se prenosi da je čuo kada je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Koji god musliman posjeti drugog muslimana ujutro, na njega donosi salavate 70.000 hiljada meleka sve dok ne omrkne, a ako ga posjeti navečer, na njega donosi salavate 70.000 meleka sve dok ne osvane.“ (Tirmizi)

Spadaju grijesi

Od Enesa, r.a., prenosi se da je čuo kada je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Koji god čovjek posjeti bolesnika, zađe u Allahovu milost. Pa kada sjedne kod bolesnika, milost ga potpuno prekrije.“ Kaže Enes, r.a., dalj: „Upitao sam, Allahov Poslaniče, ovo je za zdravog koji posjeti bolesnika, a šta je sa bolesnikom?“ – pa je odgovorio: „Sa njega spadnu njegovi grijesi.“ (Ahmed, Ibn Ebi Dunja i Taberani u El-Esvatu)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button