Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "nagrada"

Odlike sabura: Smirenost u nevoljama

Najpotpuniji sabur je onaj koji se pokaže u prvim trenucima nevolje. Jedna od osobina svojstvenih muslimanu te jedna od blagodati lijepog islamskog ahlaka jeste strpljenje (sabur). Strpljenje je jedna od najistaknutijih osobina vjerovjesnika, a.s., i evlija. Stoga svaki mu'min treba da svoj ahlak ukrasi osobinom strpljenja. Riječ „sabur“ ima značenje „spriječiti“, „zarobiti“,

Velika nagrada za roditelje koji svoju djecu poduče učenju Kur’ana

Djeca nam od stvoritelja dolaze potpuno čista, kao jedan emanet i milost. Prva zapovijed Uzvišenog Gospodara je „Uči u ime Gospodara svoga koji stvara!“ (El-Alek, 1) Prema tome učiti djecu da uče najuzvišeniju Knjigu je prilika da steknemo Allahovo zadovoljstvo. U jednom hadisu naš voljeni Poslanik, a.s., kaže: „Roditeljima onog ko

Četvero za Džennet

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ako žena obavlja svojih pet namaza i posti mjesec ramazan, čuva svoj spolni organ i bude poslušna svome mužu – ući će u džennet.“ (El-Džamiu's-Sagir, 725) Žena koja obavlja pet propisanih namaza i posti mjesec ramazan, osim ako je u hajzu (mjesečnica) i

Vrijednost ličnog udjeljivanja sadake

Lično udjeljivanje siromahu sprječava od lošeg završetka. Zbog toga se prenosi da je Harise, r.a., koji je oslijepio pred kraj svoga života, zategao konopac do vrata svoje sobice a pored vrata bi postavio zdjelu sa hurmama. Kad bi mu došao siromah i nazvao mu selam, uzeo bi hurmi, a zatim

Vrijednost posjećivanja bolesnika

Jedna od počasti koje je Uzvišeni Allah pripremio za ovaj ummet, jeste i velika nagrada za one koji obilaze i posjećuju bolesnike. U Hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., navodi se da je Poslanik, a.s., rekao: „Onoga ko posjeti bolesnika glasnik sa nebesa pozove: 'Dobar si i dobar je  tvoj

Vrijednost duha-namaza

Ebu Hurejre, r.a., je rekao: „Moj prijatelj, a.s., mi je oporučio da postim od svakog mjeseca tri dana, da klanjam dva rekata duha-namaza i da obavim vitr-namaz prije spavanja.“ (Buharija i Muslim) Koristi duha-namaza su mnogobrojne, a nevesti ćemo samo neke od njih. Uzvišeni Allah zbog duha-namaza oprašta grijehe. Tirmizi bilježi od

Lijep život

„Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i doista, nagradit ćemo ih na najljepši način za ono što su činili.!“ (Kur'an, En-Nahl, 97) „Onome ko čini dobro“ – tj. dobra djela, a dobra djela su samo ona koja su učinjena

Kolekcija Elle MS&WOOD-a uvrštena u kategoriju «Best of Best»

Najvišu ocjenu «Best of Best» dobije samo 30 od nekoliko hiljada proizvoda koje svake godine ocjenjuje žiri sastavljen od najeminentnijih stručnjaka za dizajn i kvalitet Sajma u Kelnu. «To što smo ponovili prošlogodišnji uspjeh pobijedivši ponovo u dvije različite kategorije inovativnog namještaja za stolicu i sto na Međunarodnom sajmu u Kelnu

Top