Islamske temeU Fokusu

“Pa koju blagodat Gospodara svoga poričete”

“Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!”

Blagodati Kur’ana odražavaju se na onog ko ga uči u nebrojeno aspekata ovog i onog svijeta. Na neke od tih blagodati ukazao je Poslanik, a.s., potičući nas na učenje kako Kur’ana tako i na promišljanje o njegovim porukama. Kur’anska sura nazvana jednim Allahovim, dž.š., lijepim imenom, je sura Er-Rahman – Milostivi, u kojoj je jasno sadržana poruka o Allahovim neizmjernim blagodatima. Prvi ajeti sure Er-Rahman su vrlo poticajna za razmišljanje. Prvi ajet glasi: “Milostivi!”, sve je Njegovo djelo i sve Njega veliča, sve je iz Njegova obilja. Drugi ajet glasi: “poučava Kur’anu,” što jasno upućuje na činjenicu da je najveća Allahova milost ljudima Kur’an.

U Kur’anu je velika blagodat u kojoj dolazi do izražaja milost Milostivog prema čovjeku. Preko Kur’ana Allah se objavljuje njemu, ali i potvrđuje u njegovom umu da je čovjek Njegov zastupnik na Zemlji, rob koji je uvažen kod Njega. “ On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio”, Er-Rahman je položio Svoju milost u sva stvorenja. Sve ovosvjetske blagodati namijenjene svim ljudima manifestacija su ovog imena Er-Rahman. Er-Rahman daje opskrbu svim stvorenjima.

Sura Er-Rahman sadrži najrječitiji i najljepši opis kako Dženneta, tako i Džehennema. “I niko ne zna kakve im skrivene pripadaju radosti, nagrada za ono što su činili”. U hadisu Poslanika, a.s, se kaže:  “Imaju dvije džennetske bašče u kojima će posude i sve drugo biti od srebra, i dvije bašče u kojima će posude i sve drugo biti od zlata.

Između tih džennetlija i svoga Gospodara bit će samo ogrtač Allahove Preuzvišenosti na Njegovom licu u Džennetu Adnu.” Ova sura nam govori o mnogim blagodatima kojima nas je Allah obasuo. To je sura koja je smiraj za uši, lijek za srce i hrana za dušu.

Zapitajmo se nad svojim ponašanjem, ibadetima, druženjem sa Kur’anom, dobrim djelima: “Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?”

Kur’an iznosi na vidjelo i činjenicu vječnosti kao opomenu za čovjeka koji poriče sve nabrojane Allahove blagodati: “Sve što je na Zemlji vijeka je prolaznoga, a vječno je samo Lice Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitoga, pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?!” Zar da trošenjem vremena u beskorisno u ovim danima i noćima, pokazujemo da poričemo Allahovu blagodat koju nam je podario?

“Pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?!”

Za Akos.ba: Rabija Arifović

Povezani članci

Back to top button