Ekologija

Ako je sadaka skloniti s puta ono što smeta, šta je onda s bacanjem otpadaka?

Čovjek kada želi da baci smeće na put prvo pogleda lijevo i desno, da provjeri vidi li ga ko, obazire se na sve strane poput lopova, a zatim baci smeće.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Sadaka je i kada skoniš s puta ono što smeta’ (Muslim i Ebu Davud)

 

A šta je s onim ko baca na put ono što smeta?

 

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova. Najbolji njegov dio je izgovoriti “la ilahe illallah”, a najmanji da ukloniš s puta ono što smeta.“ (Buhari i Muslim)

 

Prema tome uklanjanje s puta onoga što smeta je dio vjerovanja.

 

Poslanik, s.a.v.s., je takođe rekao: „Zaista meleke uznemirava ono što uznemirava sinove Ademove“ (Muslim)

 

Tako, naprimjer, pušač uznemirava ljude oko sebe, a na osnovu ovog prethodnog hadisa time uznemirava i meleke. (Nauka je potvrdila da su pasivni pušači tj. ljudi koji udišu dim pušača izloženi trećini štetnih uticaja pušenja).

 

Izvor: yohkaa.anaa

Prijevod i obrada: Akos.bA

Povezani članci

Back to top button